|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Các kỳ họp HĐND
Báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội
Ngày cập nhât: 04/08/2016

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 01/8/2016 đến ngày 03/8/2016.

Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Thành phố, quận, huyện, thị xã; Ủy ban MTTQ Thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH Hà Nội..

Kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố:

1. HĐND Thành phố xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Thành phố 5 năm giai đoạn 2016-2020.

* 6 tháng qua, với sự quyết tâm cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, Thành phố đã từng bước khắc phục những khó khăn và tiếp tục đã đạt được kết quả quan trọng toàn diện thể hiện trên các lĩnh vực: Kinh tế Thủ đô duy trì mức tăng trưởng khá; Công tác giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội tiếp tục dẫn đầu cả nước; y tế dự phòng triển khai đồng bộ, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Hoạt động của HĐND Thành phố  tiếp tục được đổi mới hoàn thành hiệu quả các công việc 6 tháng đầu năm 2016 theo kế hoạch đề ra.

HĐND Thành phố thảo luận và thống nhất quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2016 với những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh: Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các kế hoạch Thành phố. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy sản xuất kinh doanh; khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN. Thực hiện hiệu quả các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, TTXD đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới; cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ. Khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình hoàn thành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác XHH giáo dục đào tạo, y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính  gắn với rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy hành chính. Tiếp tục tăng cường an ninh, quốc phòng trong đó chú trọng an ninh nông thôn. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

* Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020: HĐND Thành phố đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội 5 năm 2016-2020, mục tiêu tổng quát là: Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Kinh tế tăng trưởng cao hơn, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Văn hóa – xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô...

2. HĐND Thành phố xem xét việc trả lời kiến nghị của cử tri, thực hiện giám sát thông qua chất vấn đối với UBND Thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố, cử tri Thành phố đã kiến nghị 259 vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố đã lựa chọn 15 vấn đề chung liên quan đến nhiều ngành, đề nghị UBND Thành phố trả lời tại kỳ họp và báo cáo cử tri ngay sau kỳ họp. Số kiến nghị còn lại UBND Thành phố sẽ trả lời bằng văn bản để thông tin tới cử tri tại cuộc TXCT sau.

Thực hiện quyền giám sát trực tiếp tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, công khai, dân chủ. Câu hỏi chất vấn của các đại biểu ngắn gọn, rõ ràng và có lựa chọn theo chủ đề, trọng tâm và là những vấn đề mà cử tri, nhân dân Thủ đô đang rất quan tâm trên các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa xã hội, PCCC..., thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu với cử tri.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã có bài phát biểu quan trọng làm rõ thêm các vấn đề còn vướng mắc, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp thẳng thắn, xác đáng, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND Thành phố được các tầng lớp cử tri Thủ đô đánh giá cao ghi nhận, khẳng định những kết quả đạt được, những đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, nhấn mạnh các giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

3. Các nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố thảo luận, thông qua 10 nghị quyết quan trọng, trong đó có 01 Nghị quyết thường kỳ; 09 nghị quyết chuyên đề.

Nghị quyết thường kỳ: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016 của Thành phố.

Nghị quyết chuyên đề:

(1). Về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố năm 2016.

(2). Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

(3). Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố.

(4). Về phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.

(5). Về quy hoạch phát triển điện lực Thành phố giai đoạn 2016-2025, xét đến năm 2035.

(6). Về mức chi hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

(7). Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn Thành phố.

(8). Về nội quy kỳ họp HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

(9). Về bãi nhiệm đại biểu HĐND Thành phố đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do đã vi phạm Hiến pháp, Luật Quốc tịch, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Để các Nghị quyết vừa được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 2 này phát huy hiệu quả trong thực tiễn đi vào đời sống nhân dân, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố khẩn trương thể chế hóa bằng các văn bản theo thẩm quyền, có hướng dẫn cụ thể, quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết HĐND Thành phố, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và toàn thể cử tri Thủ đô tích cực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã được HĐND Thành phố thông qua, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020./.

KIM NGÂN

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XV thành công tốt đẹp
Thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn
Hà Nội chính thức có đường Hoàng Sa, Trường Sa
Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm: Đến năm 2020, 100% người dân Thủ đô được sử dụng nước sạch
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tiếp thu và giải trình 11 vấn đề
Chất vấn công tác PCCC: Cần xử lý mạnh những tổ chức, cá nhân vi phạm
Kết luận phiên chất vấn về quy hoạch: HĐND cần thực hiện giám sát chặt chẽ vấn đề này
Chất vấn về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Hà Nội phải đi đầu, tiên phong, trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước
HĐND TP chất vấn, tái chất nhóm vấn đề kinh tế

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136745