|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Kết quả hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Nam Định
Ngày cập nhât: 09/09/2016

Trong 02 ngày 25 và 26/8/2016, tại tỉnh Nam Định đã diễn ra hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cùng các Đoàn đại biểu Thường trực HĐND 11 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ.

Với chủ đề "Giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015", tổng hợp các các ý kiến tham luận, thảo luận của Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố cho thấy:

Thứ nhất: về hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND, vấn đề đưa ra chất vấn phải là vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội, được nhân dân quan tâm, chú ý. Có nhiều nguồn có thể khai thác để thu thập vấn đề cần chất vấn, như qua giám sát, tiếp xúc cử tri hoặc qua thông tin đại chúng. Điều cần thiết là các đại biểu phải chắt lọc, tổng hợp và mạnh dạn chất vấn, bên cạnh đó trách nhiệm của Thường trực HĐND khi chuẩn bị nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn cũng giúp cho sự thành công của chất vấn. Chủ tọa điều hành cần đảm bảo dân chủ, khoa học, linh hoạt, có thể tham gia chất vấn và dẫn dắt vấn đề thêm sâu sắc, chủ tọa có kết luận về từng vấn đề chất vấn. Sau chất vấn, cần ban hành thông báo kết luận chất vấn. Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND phải tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện những lời hứa của lãnh đạo UBND và các ngành liên quan đến nội dung được kết luận tại phiên chất vấn.

Thứ hai: về xây dựng và triển khai chương trình giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực HĐND và của các Ban HĐND. Việc lựa chọn chuyên đề giám sát của HĐND, của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phải là những vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, những vấn đề bức xúc mà cử tri địa phương và dư luận quan tâm. Xây dựng và triển khai chương trình giám sát chuyên đề phải đảm bảo đúng quy định của Luật. Số lượng đối tượng giám sát không cần nhiều mà cần giám sát đúng đối tượng, có tính đặc trưng, đại diện cao, phù hợp với chuyên đề giám sát; chuẩn bị tốt, chu đáo cho thực hiện giám sát chuyên đề, cần có quá trình thu thập hồ sơ, chứng cứ, nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung giám sát, xây dựng đề cương giám sát nhằm giúp cho thành viên đoàn giám sát xác định rõ mục tiêu, phạm vi và cần tập trung giám sát, định hướng được cho đối tượng giám sát báo cáo phục vụ giám sát đúng nội dung trọng tâm, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giám sát.

Kết luận giám sát chuyên đề cần được cân nhắc kỹ, chỉ rõ được những hạn chế, thiếu sót, những bất cập trong quá trình tổ chức triển khai các nghị quyết, chính sách, pháp luật và đề xuất hướng giải quyết khả thi, kiến nghị rõ, đúng cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, khắc phục.

Thứ ba: Giám sát của Thường trực HĐND đối với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thực hiện, giải quyết kiến nghị của cử tri. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh trong triển khai hiệu quả Luật Tiếp công dân, Nghị quyết 759 của UBTVQH quy định về hoạt động tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND.    Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến và việc thực hiện công khai hóa kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung giám sát trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt coi trọng giám sát đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân tồn đọng, bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hợp tình hợp lý, vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc thông qua việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri để yêu cầu thủ trưởng các cơ quan có liên quan phải giải trình làm rõ và cam kết tiến độ giải quyết tại hội nghị hằng tháng của Thường trực HĐND          tỉnh. Quan tâm việc xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết đơn của công dân, nhằm thông tin kịp thời đến các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền về quá trình xử lý và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, tránh tình trạng chuyển đơn chồng chéo hoặc đã hết thẩm quyền giải quyết.

Quan tâm, kiện toàn và nâng cao chất lượng của bộ phận chuyên trách làm nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND trong việc tổ chức tiếp công dân, theo dõi tình hình giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ tư: về việc đào tạo nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND. Tăng cường, đối mới hình thức, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đại biểu; tổ chức tập huấn theo chuyên đề, tổ chức giao ban, hội thảo trao đổi rút kinh nghiệm...cần tập trung bồi dưỡng những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; về tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND; về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, của đại biểu HĐND các cấp, nhất là những kỹ năng có tính đặc thù và cần thiết đối với đại biểu dân cử. Lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên là người có có chuyên môn sâu, hoặc là người có kinh nghiệm hoạt động tại cơ quan dân cử. Đảm bảo bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho công tác đào tạo, tập huấn, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề... để nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND. Đổi mới và tăng cường công tác thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cung cấp tài liệu, các văn bản có liên quan, nhất là tài liệu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Tạo điều kiện cho đại biểu HĐND trong việc tự học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng; nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND để vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử.

Thứ năm: về việc kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND các tỉnh, thành phố. Cần tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước vê việc hoàn thiện hệ thống chính trị, tinh gọn bộ máy các cơ quan nhà nước, trong đó có Văn phòng HĐND cấp tỉnh để tạo ổn định, đồng thuận trước khi thành lập và sáp nhập các phòng chuyên môn theo Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ.           Phân chia các tổ chuyên môn thuộc Phòng Tổng hợp để đảm bảo tiếp tục duy trì ổn định công tác tham mưu, giúp việc Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với từng vị trí việc làm, chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu thực tiễn công tác…

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh, Thường trực HĐND các tỉnh, thành trong khu vực đã có một số kiến nghị. Trong đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội: Sớm ban hành Quy chế hoạt động của HĐND (thay cho Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005 đã hết hiệu lực) để đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND các tỉnh, thành phố trên địa bàn toàn quốc. Hướng dẫn HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước thống nhất việc thực hiện các chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trong tình hình mới nhằm đảm bảo tương đồng giữa các cơ quan dân cử và phù hợp với quy định.

Đề nghị Chính phủ: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bộ máy tổ chức HĐND có nhiều điểm mới, tập trung vào việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách, mở rộng thành phần Thường trực HĐND; nhiều thẩm quyền mới của HĐND đã được bổ sung. Trong khi đó, mô hình Văn phòng HĐND tỉnh được quy định tại Nghị định 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 chỉ có 02 phòng, mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng chưa thực sự phù hợp và tương xứng với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐND trong tình hình hiện nay. Đề nghị xem xét, sửa đổi Nghị định số 48/2016/NĐ-CP theo hướng Văn phòng HĐND tỉnh ngoài phòng Tổng hợp có thêm các phòng chuyên môn tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND trên các lĩnh vực: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế. Việc thành lập các phòng trên là hết sức cần thiết, bảo đảm chuyên môn hóa và nâng cao năng lực nghiệp vụ của đội ngũ công chức, chuyên viên Văn phòng để đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo quy định mới của pháp luật.

Kết thúc hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Nam Định đã chuyển giao việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021 cho Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Toàn văn thông báo kết luận xem tại đây

 QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND – Kinh nghiệm từ HĐND TP Hà Nội
Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm làm trong sạch bộ máy Nhà nước
Quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội và đối tượng phải trả lời chất vấn được quy định thế nào trong Hiến pháp
Ngày Thương binh liệt sỹ - Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc
Chọn người biết lo và biết làm
Hiến pháp năm 2013 quy định trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với cử tri và nhân dân
Đại thắng Mùa xuân năm 1975, mở đầu cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Nhà nước Việt Nam độc lập thống nhất
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội với việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri – Kinh nghiệm, khó khăn và giải pháp khắc phục
Nâng cao vai trò và bản lĩnh của đại biểu HĐND
Nâng cao hiệu quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp - Kinh nghiệm từ HĐND quận Hà Đông

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3134299