|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng: Làm gì để nhân dân luôn ghi nhận hình ảnh: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”
Ngày cập nhât: 09/01/2017

Lãnh đạo bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo tối ưu của Đảng. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất trong tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mùa Xuân năm 1968, dưới sự lãnh đạo của Đảng quận và dân ta đã tổ chức cuộc tổng tấn công chiến lược, bất ngờ với quy mô lớn vào sào huyệt của Mỹ, Ngụy ở các thành phố, thị xã lớn trên toàn Miền Nam, lập nên những chiến công vang dội được ghi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta như là một mốc son tiêu biểu, một bước ngoặt quyết định buộc Đế quốc Mỹ phải xuống thang và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pa-ri. Tuy nhiên, với âm mưu thâm độc và xảo quyệt của Đế quốc Mỹ và chế độ Việt Nam cộng hòa; đất nước vẫn trong giai đoạn kháng chiến chống Đế quốc Mỹ càng gay go và quyết liệt đòi hỏi ý trí cao và sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của toàn Đảng, toàn quận, toàn dân. Giữa thời điểm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho công bố trên báo Nhân Dân tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969). Đây là bài viết rất nổi tiếng của Bác. Chỉ khoảng 700 từ, nhưng súc tích, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và tính nhân văn sâu sắc. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Đảng ta luôn coi như một di huấn, cẩm nang hữu hiệu để thực hiện xây dựng Đảng. Trong tác phẩm Bác Hồ đề cập tới ba vấn đề lớn, đó là: Đánh giá về những thành tựu cách mạng và tấm gương đạo đức tốt trong cán bộ Đảng viên. Chỉ ra, những hiện tượng, hình ảnh xấu của cán bộ đảng viên bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Những yêu cầu và giải pháp cần làm ngay, làm thường xuyên để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để làm gương cho nhân dân noi theo…

(Ảnh tư liệu)

Là người rất thận trọng, sâu sắc khi nói và viết, vì vậy không phải tùy hứng hay ngẫu nhiên mà Bác Hồ lại mở đầu bài viết: “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta.”. Nhưng, để trở thành câu “thường nói” của nhân dân như là một thói quen khi gặp gỡ, nhận định hoặc trao đổi với nhau về cán bộ, đảng viên thật là khó, hẳn phải đúc kết qua thời gian, hình tượng cụ thể… Trong tác phẩm, Chủ Tịch Hồ Chí Minh không nêu tên cụ thể những cán bộ, đảng viên gương mẫu. Song, Người khẳng định nguyên nhân tạo nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là "Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt... rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang". Đúng là, kể từ khi có Đảng lãnh đạo sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, thiết lập chủ quyền quốc gia, dân tộc; trên các nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu chống giặc ngoại xâm đã có biết bao hình ảnh sống động được nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, đảng viên đã và sẵn sàng hy sinh xương máu, tính mạng của mình, làm gương đặt lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc lên trên hết, trước hết. Cùng với việc nêu bật những ưu điểm của đại đa số cán bộ, đảng viên của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “ Vẫn còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của riêng mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”… Người đặc biệt lưu ý nhiều đến “Chủ nghĩa cá nhân” và chỉ ra rằng: “Chủ nghĩa cá nhân là như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm” như: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ và những bệnh khác như “hữu danh vô thực”, kéo bè, kéo cánh,…” như “căn bệnh cận thị không thể trông xa thấy rộng,….” Người coi “chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, kẻ địch ở bên trong.” Đồng thời Người thẳng thắn vạch ra cho mọi người thấy những bất cập, những nguy hại hết sức lớn do chủ nghĩa cá nhân gây ra đó là trở lực trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những cán bộ, đảng viên chỉ tôn sùng “chủ nghĩa cá nhân” thì họ không thể và không xứng đáng làm gương làm người “đi trước” để “nhân dân theo sau”. Người nhấn mạnh: “Các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Theo Người: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Người cán bộ, đảng viên phải lãnh đạo bằng sự nêu gương, đó là một trong những phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng. CHính Người - Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh mẫu mực về sự nêu gương đó.

Càng đọc và suy ngẫm chỉ với tám từ: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” mới thấy cách hành văn của Bác Hồ thật giản dị, mộc mạc, “chân quê”, nhưng sâu đậm tính nhân văn; như một khẩu hiểu, mệnh lệnh dễ nhớ… “Đi trước” được hiểu là sự tiên phong, gương mẫu trong cả lời nói và việc làm; Là biểu hiện của sự can đảm dám hy sinh, không nagij khó khăn, gian khổ; đồng thời cũng là một sự khiêm tốn, nhún nhường. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” không những thể hiện tình cảm của nhân dân đối với cán bộ đảng viên, mà còn đượm tình cảm cộng đồng, dân tộc sâu sắc. Có làng rồi mới có nước, “làng nước” ở đây chính là nơi cội nguồn, gắn bó; nơi chôn rau, cắt rốn của mỗi người; cũng là nơi “vinh quy, bái tổ”; là nơi quần tụ của bao thế hệ người con dân tộc Việt. Rõ ràng để được làm người “đi trước” dân và để dân “theo sau” thật vô cùng vinh dự, tự hào; nhưng cũng không dễ chút nào.

 Hiện nay, trước những diến biến phức tạp của Quốc tế và những vấn đề tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức…trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; đe dọa sự an nguy của đảng và chủ quyền quốc gia, dân tộc, vừa qua, Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm củng cố Đảng ta vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ được nhấn mạnh là làm thế nào để lãnh đạo bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt trách nhiệm của cấp trên, người đứng đầu các tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đang được nhân dân hy vọng rất nhiều, nên nếu không làm được tốt thì dân sẽ mất lòng tin. Giống như ra trận, chúng ta phải quyết thắng, nếu không thắng ngay thì thắng từng bước, dù phải làm lâu dài, làm đi làm lại. Phải phát huy, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, khắc phục cho được những hạn chế, tiêu cực, đặc biệt là tham nhũng, hư hỏng trong Đảng và trong bộ máy. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo. “Cán bộ phải thực sự gương mẫu, chưa có quyền trong tay mà đã nghĩ đến chuyện chấm mút, đến lợi ích của mình, không đặt lợi ích của Đảng của dân lên trước thì sẽ không nói được ai, vì tay đã nhúng chàm…”. Yêu cầu đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nỗ lực phấn đấu, xây dựng quyết tâm cao, giữ vững vai trò tiền phong, gương mẫu như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn.

 Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua, một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên… Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, tất yếu cán bộ, đảng viên của Đảng phải có vai trò lãnh đạo, “Mỗi đảng viên nhất định phải phụ trách một công tác của Đảng”. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, cần tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Nếu người đứng đầu một tổ chức, cán bộ cấp trên không nêu gương tốt được cho cấp dưới thì cơ quan đó, đơn vị đó, tổ chức đó không hoàn thành nhiệm vụ, mất đoàn kết, kỷ luật không nghiêm. Với tổ chức Đảng, người Bí thư phải gương mẫu trước cấp ủy, cấp ủy phải gương mẫu trước đảng viên thường. Đó là đòi hỏi khách quan từ vai trò, vị trí của người đứng đầu, của cấp trên, của đảng viên trước quần chúng nhân dân. Vì thế các cấp ủy đảng phải đánh giá đúng, lựa chọn đúng để phân công công tác, giao nhiệm vụ cho đảng viên. cho phù hợp phẩm chất, năng lực, trình độ. Ngoài việc, các tổ chức đảng phải thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất, năng lực để cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, học tập để thực sự gương mẫu trong công việc, trong đạo đức lối sống, trong tác phong hàng ngày, trong suy nghĩ và hành động; dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn thì cán bộ, Đảng viên cũng phải là người dám ở nơi đầu sóng, ngọn gió, chia ngọt sẻ bùi với quần chúng nhân dân. Làm được như vậy, cán bộ, đảng viên mới xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ và niềm tin của nhân dân về tấm gương “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”./.

NGUYỄN XUÂN DIÊN

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
70 năm nghị trường Quốc hội, HĐND các cấp: Niềm vui phải giữ gìn và lan tỏa
Về thăm Làng lụa Văn Phúc, Hà Đông nơi Bác Hồ viết lời hịch kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Ngày 09 tháng 11 – Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: Xóa bỏ bức tường vô hình
Kết quả hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Nam Định
Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND – Kinh nghiệm từ HĐND TP Hà Nội
Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm làm trong sạch bộ máy Nhà nước
Quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội và đối tượng phải trả lời chất vấn được quy định thế nào trong Hiến pháp
Ngày Thương binh liệt sỹ - Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc
Chọn người biết lo và biết làm

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3134282