|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH - HĐND
Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội
Ngày cập nhât: 09/02/2017

Nhằm quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố nắm vững các quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội; cùng với thực hiện tốt các quy định của Luật Cán bộ công chức để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, Thường trực HĐND Thành phố vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện tại cơ quan Văn phòng HĐ 

Theo đó, kế hoạch nêu rõ mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành pháp luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác tại cơ quan đại diện dân cử thực hiện quyền lực nhà nước ở Thành phố, đảm bảo phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”.

Nội dung chủ yếu của kế hoạch gồm: Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố; tổ chức trao đổi, mạn đàm Quy tắc ứng xử và gắn với các quy định của Luật Cán bộ công chức giữa các tổ công đoàn - các bộ phận thuộc các phòng, ban để mọi người trong cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố nắm vững, thực hiện nghiêm. Trong đó, in và đóng quyển Quy tắc kèm theo Quyết định gửi đến toàn thể cán bộ, người lao động của cơ quan; niêm yết công khai Quy tắc tại trụ sở cơ quan.

Qua đó, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định; ký cam kết thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử và các quy định của Luật công chức. Đồng thời, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác và đại biểu HĐND gương mẫu thực hiện đúng các Quy tắc ứng xử; phát hiện và báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị về những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Tại trụ sở cơ quan HĐND Thành phố sẽ triển khai hòm thư góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan; đồng thời thiết lập đường dây nóng (hòm thư công vụ) để các tổ chức, cá nhân và nhân dân góp ý đối với các bộ, công chức, người lao động cơ quan về thực hiện Quy tắc ứng xử . Lãnh đạo các Ban, Văn phòng và các phòng có trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị mình.

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, người lao động cũng được bổ sung vào chỉ tiêu thi đua để khen thưởng, xử lý kỷ luật định kỳ hoặc đột xuất. Cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt Quy tắc ứng xử sẽ được bình bầu, xem xét, biểu dương khen thưởng theo đúng quy định. Cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan vi phạm Quy tắc ứng xử lần đầu sẽ bị nhắc nhở phê bình công khai trong toàn cơ quan; vi phạm lần 2 sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Cán bộ công chức và Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định chi tiết về việc xử lý kỷ luật đối với công chức; trường hợp vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của tổ chức hay cá nhân khác sẽ bị xem xét, xử lý buộc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo Hội đồng thi đua cơ quan HĐND Thành phố bình bầu thi đua khen thưởng, kỷ luật định kỳ 6 tháng và năm; xử lý kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền. Văn phòng HĐND Thành phố là cơ quan Thường trực để đánh giá, bình bầu thi đua thực hiện Quy tắc ứng xử 3 tháng 1 lần. Phân công 01 đồng chí Phó Văn phòng HĐND Thành phố làm Tổ trưởng tổ giúp việc cơ quan Thường trực để đánh giá, bình bầu thi đua; các thành viên gồm các đồng chí chuyên trách các Ban; lãnh đạo các phòng và Tổ Thanh tra nhân dân thuộc Văn phòng HĐND Thành phố.

Toàn văn kế hoạch xem tại đây

PHẠM TUẤN

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phân công nhiệm vụ UVBCH Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND
Văn phòng HĐND Thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2017
Cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung
Công bố quyết định lãnh đạo các phòng chuyên môn của Văn phòng HĐND TP
Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Sử dụng phần mềm nhắn tin nội bộ để chỉ đạo công việc
Đảng ủy cơ quan Văn phòng: Tổng kết 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP: Ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP: Ký kết chương trình thực hiện chuyên trang "HĐND với cử tri Hà Nội" trên Báo Đại biểu Nhân dân

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 2808104