|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

TIN HĐND CẤP HUYỆN, XÃ
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quốc Oai: Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát
Ngày cập nhât: 04/03/2017

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quốc Oai có 05 thành viên, trong đó có Trưởng ban, Phó Trưởng ban làm việc chuyên trách; 03 ủy viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm gồm một là Bí thư Đảng ủy xã, một là Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã và một là Chủ tịch Hội LHPN xã. Với cơ cấu tổ chức của Ban đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do HĐND và Thường trực HĐND huyện giao, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát.

Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Quốc Oai

Kinh nghiệm hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội huyện Quốc Oai chính là duy trì định kỳ tổ chức các cuộc họp toàn thể Ban để chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND, lên kế hoạch tổ chức các cuộc tổ chức khảo sát, giám sát và thông tin những đánh giá, kết luận của Ban sau khi thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Thường trực HĐND huyện. Các cuộc họp của Ban được chuẩn bị tổ chức chu đáo, các thành viên thảo luận dân chủ và có kết luận rõ ràng. Đối với hoạt động tổ chức các cuộc khảo sát, giám sát: Công tác chuẩn bị được Ban xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể gửi đến các đơn vị, địa phương; khi kết thúc các đợt khảo sát, giám sát; Ban tổng hợp báo cáo kết quả gửi Thường trực HĐND và các đơn vị được khảo sát, giám sát và các cơ quan chức năng có liên quan.

Ban cũng duy trì đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Ban đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình giám sát, khảo sát đề ra, đã xây dựng kế hoạch, lịch trình công tác cụ thể về nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để có cơ sở thẩm tra, đánh giá khách quan phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị. Trưởng Ban giữ vai trò trực tiếp điều hành các hoạt động của Ban; thường xuyên giữ mối liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho các thành viên để nghiên cứu, kết hợp với tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương hoặc đơn vị công tác để tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc thẩm tra, giám sát của Ban.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội hoạt động chuyên trách chính là nét nổi bật, thuận lợi dành thời gian, công sức cho việc nghiên cứu, chuẩn bị kỹ càng các nội dung công việc; đồng thời có được kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn kỹ càng đối với hoạt động dân cử, về các công việc, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo Ban và của người đại biểu HĐND. Các thành viên kiêm nhiệm Ban đều là cán bộ chủ chốt của địa phương đã chấp hành đầy đủ quy chế hoạt động của HĐND huyện và kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động; tích cực tham gia ý kiến và thực hiện quyền chất vấn đầy trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng của các chương trình hoạt động. Bên cạnh đó, trong thực hiện chương trình công tác, Ban luôn có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan, với Ban Pháp chế HĐND huyện, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức thực hiện được 32 cuộc khảo sát, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, 02 đợt thẩm tra phục vụ kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể, Ban đã khảo sát và làm việc với các phòng, ban liên quan để thẩm tra 03 báo cáo và 02 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện xem xét, quyết định về: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện ngân sách 6 tháng cuối năm 2016. Tại kỳ họp cuối năm 2016, Ban Kinh tế - Xã hội đã tiến hành thẩm tra các nội dung về: Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2016, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017; thực hiện thu, chi ngân sách năm 2016, nhiệm vụ thu - chi và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2017. Các báo cáo thẩm tra của Ban đều đảm bảo đúng quy định, chất lượng và có tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin, giải pháp hiệu quả để các đại biểu HĐND xem xét, kỳ họp HĐND huyện quyết nghị.

Ngoài thẩm tra các nội dung trực tiếp trình tại kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Xã hội theo Luật định. Hoạt động giám sát, khảo sát được chuẩn bị chu đáo, thực hiện kỹ càng, các buổi làm việc với cơ quan, đơn vị được tổ chức quy củ, đúng thành phần tham dự, hướng tới cơ sở và những vấn đề dân sinh bức xúc, tiến hành khảo sát trực tiếp tại cơ sở. Qua 32 cuộc giám sát, khảo sát trực tiếp tại các phòng ban, các đơn vị và nghiên cứu báo cáo của các ngành liên quan, Ban đã có những đề nghị đối với những cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời kiến nghị với thành phố, huyện, với các phòng, ban liên quan những vấn đề còn bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đánh giá hoạt động của Ban trong năm 2016 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó đa số các thành viên trong Ban đều mới tham gia đảm nhiệm công việc nên kỹ năng hoạt động chưa cao; lĩnh vực đảm nhiệm rộng, công tác giám sát chưa bao quát được tất cả các mảng việc phụ trách, bên cạnh đó một số lĩnh vực phụ trách các thành viên Ban chuyên môn chưa sâu nên dẫn đến đôi lức khó khăn, cần ý kiến tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quốc Oai đã xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, đồng thời phấn đấu hoàn thành chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2017. Trong đó, về khảo sát, giám sát chuyên đề, Ban Kinh tế - Xã hội tập trung vào các nội dung về: Thực hiện các chính sách xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; việc triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2017; công tác thu - chi ngân sách; công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; tình hình quản lý đất đai, thực hiện các chỉ tiêu về đất năm 2017; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về xây dựng nông thôn mới; về thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2016 – 2017, triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018…

QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
HĐND - UBND - UB MTTQ huyện Ba Vì ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2017
Chương trình phối hợp công tác của HĐND, UBND và UB MTTQ quận Hoàn Kiếm
Ba Vì: Thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế về công tác tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn
Thường trực HĐND huyện Quốc Oai: Giám sát tại xã Phượng Cách
Ba Đình: Thành lập Đoàn giám sát về kế hoạch quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp xen kẹt
Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Vì: Đẩy mạnh công tác giám sát trong năm 2017
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Tây Hồ: Quyết định giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa phường, nhà sinh hoạt khu dân cư
Thạch Thất: Chương trình công tác năm 2017 của Thường trực HĐND huyện
Ba Vì: Thành lập Đoàn giám sát về công tác môi trường và Đoàn khảo sát về hoạt động của HĐND các xã, thị trấn
Long Biên: Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND quận năm 2017

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 2808119