|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

TIN HĐND CẤP HUYỆN, XÃ
Chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ quận Tây Hồ
Ngày cập nhât: 07/03/2017

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ vừa thống nhất ký kết, ban hành Chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa 3 cơ quan. 5 Chương trình công tác lớn được cả 3 cơ quan thống nhất, tập trung phối hợp triển khai gồm: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp HĐND quận; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri và thực hiện các chương trình giám sát, công tác thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, 3 cơ quan sẽ phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có hiệu lực; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong quận tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, tạo động lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa của Quận ủy và các Nghị quyết của HĐND quận.

Phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước như: Phối hợp thực hiện các phong trào thi đua của quận phát động, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nội dung trọng tâm là xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phường văn hóa; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố và hội nghị đại biểu nhân dân ở phường bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bàn việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là môi trường nước Hồ Tây; đảm bảo an toàn giao thông ở cơ sở; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa - sức khỏe”, “Tổ dân phố văn hóa - sức khỏe” năm 2017. Phối hợp thực hiện các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”; các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân thực hiện tang văn minh tiến bộ”, vận động các loại quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chăm sóc trẻ em”…

Trong công tác tổ chức các kỳ họp HĐND quận, Thường trực HĐND quận chủ trì phối hợp với UBND và UBMTTQ xây dựng chương trình các kỳ họp HĐND quận. Tiếp tục đổi mới công tác điều hành tại các kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả; tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn của quận. Không ngừng đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND quận đã ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật, đảm bảo khoa học và có hiệu quả; yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành tham dự kỳ họp HĐND quận đầy đủ, nghiêm túc. UBMTTQ chuẩn bị Thông báo công tác xây dựng chính quyền; tổ chức phản biện xã hội đối với các báo cáo, kế hoạch, đề án UBND trình tại kỳ họp HĐND quận.

Trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND quận trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND quận. Ủy ban MTTQ quận chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố; các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề do Thường trực HĐND quận tổ chức; chỉ đạo Ủy ban MTTQ các phường chủ trì các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận; thực hiện tốt công tác chuẩn bị và định hướng cử tri phát biểu đảm bảo chất lượng, đúng trọng tâm, đúng thẩm quyền giải quyết. UBND quận có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các báo cáo phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận với cử tri các phường trong quận; phân công lãnh đạo UBND, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn tham dự đầy đủ và trao đổi trực tiếp tại các cuộc tiếp xúc cử tri; tích cực đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND phối hợp với UBMTTQ quận tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; giám sát, đôn đốc quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri; trong đó, UBMTTQ quận tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND quận tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND quận. Trong năm 2017, Thường trực HĐND phối hợp với UBND và UBMTTQ quận tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận Tây Hồ; công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận Tây Hồ.

Căn cứ chương trình giám sát của HĐND quận năm 2017 được thông qua tại kỳ họp thứ 2 HĐND quận; chương trình giám sát của MTTQ quận và kế hoạch thanh tra, kiểm tra của UBND quận năm 2017, Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ quận phối hợp thực hiện hoạt động giám sát tập trung vào một số nội dung: Giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đê điều, giải phóng mặt bằng; giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách; giám sát công tác triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, thực hiện cải cách hành chính; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, Thành phố đối với các đối tượng chính sách xã hội, công tác triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ; giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; giám sát kết quả thực hiện các thông báo kết luận sau giám sát, thanh tra, kiểm tra.

Cũng theo Chương trình phối hợp, năm 2017 UBND quận Tây Hồ được giao là cơ quan Thường trực của Chương trình. Các cơ quan cũng sẽ chủ động rà soát lại chương trình công tác để bổ sung vào nội dung công tác phối hợp năm 2017; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác chặt chẽ, trao đổi thông tin để có sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành giữa ba cơ quan, các phòng, ban chuyên môn; định kỳ 6 tháng, 1 năm lãnh đạo ba cơ quan tổ chức rút kinh nghiệm công tác phối hợp thực hiện chương trình công tác đã đề ra…

Toàn văn chương trình phối hợp xem tại đây

QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Thường trực HĐND quận Thanh Xuân tổ chức khảo sát tình hình triển khai Nghị quyết HĐND quận, phường và nhiệm vụ công tác năm 2017 với HĐND 11 phường
Đống Đa: Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ
Ban Pháp chế quận Nam Từ Liêm: Giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quốc Oai: Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát
HĐND - UBND - UB MTTQ huyện Ba Vì ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2017
Chương trình phối hợp công tác của HĐND, UBND và UB MTTQ quận Hoàn Kiếm
Ba Vì: Thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế về công tác tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn
Thường trực HĐND huyện Quốc Oai: Giám sát tại xã Phượng Cách
Ba Đình: Thành lập Đoàn giám sát về kế hoạch quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp xen kẹt
Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Vì: Đẩy mạnh công tác giám sát trong năm 2017

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3134288