|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

TIN HĐND CẤP HUYỆN, XÃ
Kết quả hoạt động Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2017 của HĐND huyện Ba Vì
Ngày cập nhât: 13/04/2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, ngay từ đầu năm Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện Ba Vì đã chủ động triển khai kịp thời các nội dung chương trình hoạt động; phối hợp chặt chẽ với UBND, UB MTTQ của huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã chủ động triển khai công tác chỉ đạo, giám sát các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Với sự nỗ lực phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn, các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2017 về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Các đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì dự tập huấn Quý I

Trong Quý I năm 2017, Thường trực HĐND huyện đã tập trung phối hợp, chỉ đạo, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND huyện đã đề ra ngay từ ngày đầu năm. Đã ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường năm 2016 đối với UBND huyện, đơn vị trúng thầu thu gom rác thải, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát đã xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo và giám sát theo kế hoạch; tổ chức giám sát trực tiếp tại 4 cơ quan, đơn vị và 8 xã trên địa bàn huyện. Thông qua giám sát nhận thấy: Công tác quản lý nhà nước về môi trường và vệ sinh môi trường từ huyện đến cơ sở được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong thực hiện có sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, phát huy được trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi trường của một số xã chưa đảm bảo như: Ở một số điểm tập kết rác thải tồn đọng số lượng lớn; ô nhiễm từ các trang trại chăn nuôi tập trung; việc thu, quản lý phí vệ sinh môi trường chưa thực hiện đúng quy định.

Thường trực HĐND huyện cũng thành lập đoàn khảo sát về tổ chức và hoạt động của HĐND xã, thị trấn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đoàn khảo sát xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo và triển khai khảo sát theo quy định. Qua nghiên cứu báo cáo của 31 xã, thị trấn và trực tiếp làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND của 14 xã, thị trấn cho thấy: Tổ chức bộ máy của Thường trực, các Ban HĐND xã, thị trấn được tăng cường, cơ cấu, chất lượng đại biểu đảm bảo phát huy được vai trò trong thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định. Việc tổ chức các hoạt động của HĐND được quan tâm, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. HĐND các xã, thị trấn đều ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm 2017, các nghị quyết phù hợp, khả thi... Tuy nhiên trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban và các đại biếu HĐND.

Hoạt động tiếp dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo, Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp 04 lượt công dân theo vụ việc; tiếp nhận 05 đơn của công dân chuyển UBND huyện xem xét giải quyết, trả lời. Các đại biểu HĐND huyện tiếp dân theo kế hoạch tại 27 xã, thị trấn; các ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được đại biểu HĐND huyện tiếp thu và trả lời thỏa đáng.

Hoạt động của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND huyện cũng được triển khai đúng kế hoạch. Trong đó, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện; Ban Pháp chế HĐND giám sát tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện…

Tuy nhiên, đánh giá hoạt động Quý I cho thấy, một số Tổ đại biểu HĐND huyện còn chưa chủ động trong hoạt động tiếp dân và báo cáo kết quả công tác tiếp dân tại đơn vị bầu cử theo kế hoạch; công tác phối hợp của một số phòng, ban trong các cuộc giám sát chuyên đề còn hạn chế, lãnh đạo chưa tham gia đầy đủ các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện; cá biệt có một số xã không nộp báo cáo theo yêu cầu; tổ chức và hoạt động của một số HĐND xã, thị trấn còn lúng túng, chất lượng đại biểu HĐND, các Ban HĐND còn nhiều hạn chế.

Trong Quý II năm 2017, Thường trực HĐND huyện sẽ tiến hành giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017; hoàn thành giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về môi trường năm 2016 trên địa bàn huyện; triển khai giám sát chuyên đề công tác thu, chi ngân sách năm 2016, phân bổ ngân sách năm 2017 trên địa bàn huyện. Ban Kinh tế - Xã hội triển khai giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện; khảo sát và chuẩn bị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo các Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện. Ban Pháp chế tổ chức hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ban Pháp chế HĐND các xã, thị trấn; khảo sát và chuẩn bị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện. Các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp triển khai công tác giám sát thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác tiếp dân và báo cáo kết quả tiếp dân tại các xã, thị trấn theo kế hoạch…

Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND cũng sẽ tập trung triển khai các công việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX; trong đó tổ chức hội nghị liên tịch với các cơ quan thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp; tổ chức để các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX theo tổ bầu cử; phối hợp, chuẩn bị kỹ các nội dung dự kiến trình kỳ họp…

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp tổ chức để đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa XV; chỉ đạo chuẩn bị tốt báo cáo và điều kiện làm việc với các Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực và các ban HĐND Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện cũng sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề Quý II;  chỉ đạo tổ chức tập huấn đại biểu HĐND các xã, thị trấn; tổ chức Đoàn đại biểu HĐND huyện đi nghiên cứu thực tế…

THU PHƯƠNG

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Quốc Oai: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm việc với xã Ngọc Mỹ về thực hiện công tác quản lý đất đai
Thường trực HĐND huyện Thạch Thất giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017
Thường trực HĐND quận Hà Đông giao ban Quý I/2017
Long Biên: Hội nghị giao ban hoạt động HĐND quận, phường quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017
Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm tọa đàm: “Nâng cao chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”
HĐND huyện Sóc Sơn: Thành lập Đoàn giám sát việc phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung
HĐND phường Giảng Võ: Hội nghị chuyên đề “Nâng cao kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND phường”
Kỳ họp HĐND quận Hà Đông: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND quận
Bắc Từ Liêm: Thường trực HĐND quận tổ chức hội nghị chuyên đề công tác quý I
Sơn Tây: Lãnh đạo thị xã đối thoại với nhân dân khu xử lý rác thải xã Xuân Sơn

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136652