|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

TIN TỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
UBND TP chỉ đạo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ
Ngày cập nhât: 07/03/2017

Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp trực tuyến với UBND các quận, huyện, thị xã về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) trên địa bàn Thành phố, trong thời gian qua, các quận, huyện, thị xã đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chúng nhận, tạo ra những chuyển biến rõ nét. Tính luỹ kế đến nay, khối lượng Giấy chứng nhận cấp lần đầu đã đạt 90,35%, cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa đạt 96,44%; cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án đạt 81,63%; cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức sử dụng đất đạt 70,8%.

Tuy nhiên, việc cấp Giấy chứng nhận cho những trường hợp còn lại càng gặp nhiều khó khăn do đều có tính chất phức tạp, đa dạng, chưa đủ các căn cứ pháp lý để xác định nguồn gốc, có tranh chấp, khiếu kiện...

Để hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận theo Chỉ thị của Thành ủy và Chủ tịch UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thành lập thêm 02 tổ công tác, mời các sở, ngành có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Quy hoạch - Kiến trúc) xuống làm việc, phối hợp với các quận, huyện, thị xã để hướng dẫn, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận ở địa phương. Đối với các trường hợp cấp chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng gặp nhiều vướng mắc về nguồn gốc, các căn cứ pháp lý, UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký kê khai theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/4/2017 để phục vụ cho công tác quản lý; trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, giải quyết, không vì mục tiêu hoàn thành cấp giấy chứng nhận mà thực hiện vội vàng, trái quy định làm phát sinh khiếu nại, tố cáo và các hành vi tiêu cực.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp chung các trường hợp khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật trong việc cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân riêng lẻ và tại các khu nhà ở của các cơ quan đơn vị, các dự án nhà ở trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/3/2017 để được hướng dẫn thực hiện.

UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp dồn điền đổi thửa xong trước ngày 30/3/2017. Sở Xây dựng chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, các đơn vị chủ quản trên địa bàn để thống nhất giải quyết việc bàn giao nhà ở của cán bộ công nhân viên các cơ quan, đơn vị về địa phương quản lý và hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Riêng đối với các nội dung kiến nghị cụ thể của các quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi cấp Giấy chứng nhận, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổng hợp, kịp thời hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tháo gỡ, giải quyết; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố bổ sung, điều chỉnh các văn bản, quyết định có liên quan cho phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn.

Về việc thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức đấu giá theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố thành lập tổ công tác, làm việc cụ thể với UBND các quận, huyện, thị xã có khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất (về quy hoạch, về dự án, về vốn giải phóng mặt bằng, về xác định giá, các thủ tục tổ chức đấu giá...) trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến quỹ đất dịch vụ trên địa bàn. UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại các khu tái định cư, đất dịch vụ trên địa bàn, nếu không có nhu cầu phục vụ tái định cư, bố trí đất dịch vụ thì đề xuất, báo cáo UBND Thành phố chuyển sang đấu giá quyền sử dụng đất, bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về việc giao trả đất dịch vụ cho các hộ dân, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo việc giải quyết cấp đất dịch vụ trả cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật trên địa bàn. Những quận, huyện gặp khó khăn, vướng mắc chủ động phối hợp, mời Tổ công tác về làm việc để được hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết các thủ tục về quy hoạch, vốn đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng. Tổ công tác kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền để được chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; trong đó, tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ quỹ đất công đang giao cho UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng; quản lý việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp của các hộ dân; không để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng và tình hình phức tạp trên địa bàn.

Toàn văn thông báo kết luận xem tại đây

MINH ĐỨC

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Đông Anh phải duy trì vị trí là một trong những huyện phát triển đứng đầu cả nước
Xem xét điều chuyển cán bộ nếu lơ là quản lý trật tự đô thị
Thí điểm khoán xe công tại Hà Nội: Tiết kiệm, tránh lãng phí
Đảng bộ Hà Nội thực hiện nghiêm “nói đi đôi với làm”
Ban hành mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội
UBND TP chỉ đạo thực hiện kết luận giám sát của Ban Pháp chế trong dịp Tết Nguyên đán
Từ 10/3, Hà Nội tổ chức làm việc vào buổi sáng Thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Tây Hồ cần đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái
Ban hành mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3134304