|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

TIN TỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến mạnh hơn nữa về kỷ cương hành chính, văn minh đô thị
Ngày cập nhât: 15/03/2017

Sáng 15-3, Thường trực Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017”, hội nghị giao ban quý I đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch của UBND thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Theo yêu cầu của thành phố, Kế hoạch phải được thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương; gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của các ngành, các địa phương; tránh phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Các hoạt động có chiều sâu, nội dung thiết thực, kết quả rõ nét, tác dụng tích cực, trực tiếp tới quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Các giải pháp được tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình quản lý hành chính.

Các cơ quan liên quan sẽ tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn hóa thủ tục hành chính; xây dựng quy trình nội bộ, hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp, các ngành, các bộ phận trong tất cả các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tiếp tục kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho cấp huyện; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, nhất là các thủ tục liên quan tới người dân, doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ TTHC. Thực hiện công khai đối với toàn bộ TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, việc công khai phải đầy đủ thông tin, đúng quy định (thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng).

 

Toàn cảnh hội nghị.

Với các mốc thời gian cụ thể, lãnh đạo thành phố nêu yêu cầu chỉ đạo đối với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc rà soát, ban hành quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc tại tất cả các cơ quan, đơn vị, bộ phận bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế triển khai theo phương châm: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Trong đó, việc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên môn hóa; lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đôc, xử lý tình huống, báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời; khuyến khích thực hiện công khai quy trình giải quyết công việc nội bộ tới tổ chức, công dân; chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc từ thành phố đến cấp huyện, cấp xã, bảo đảm nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”. Phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm. Kiên quyết đưa ra khỏi biên chế hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, từ năm 2017, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan tương đương sở định kỳ cuối năm đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành dọc trực thuộc UBND cấp huyện; chủ tịch UBND cấp huyện định kỳ hàng quý đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã. Từng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ phân công phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm, báo cáo thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.

Thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết TTHC trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Tổ chức quán triệt và niêm yết tại tất cả các bộ phận tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị thực hiện dịch vụ công 10 nội dung, yêu cầu: (1) Khách đến, được chào hỏi; (2) Khách ở, luôn tươi cười; (3) Khách hỏi, được tư vấn; (4) Khách yêu cầu, phải tận tâm; (5) Khách cần, được thông báo; (6) Khách vội, giải quyết nhanh; (7) Khách chờ, được xin lỗi; (8) Khách phàn nàn, phải lắng nghe; (9) Khách nhờ, luôn chu đáo; (10) Khách về, được hài lòng.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, những nội dung được bàn thảo tại hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân; thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hết sức cấp bách là bảo đảm trật tự, văn minh đô thị.

Về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TU, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Sau gần 10 tháng, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị đã được tiến hành đồng bộ, khoa học, có kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ chi tiết, sát thực và hợp lý. Những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, yếu kém, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân thời gian qua đã được thành phố quyết liệt, tập trung chỉ đạo chấn chỉnh. Nhất là trong những ngày qua, cả thành phố đã tổ chức ra quân “lập lại trật tự vỉa hè”, “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, là bước chuyển biến quan trọng trên con đường xây dựng thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu hội nghị nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị để tập trung khắc phục. Đó là: cấp ủy, chính quyền tại một số nơi chưa thực sự đề cao trách nhiệm của mình, do đó, tính quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành còn hạn chế; việc kiểm tra, xử lý vi phạm của một số đơn vị chức năng chưa thường xuyên; tình hình vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn những diễn biến phức tạp; một số công trình vi phạm từ các năm trước vẫn chưa được xử lý dứt điểm; tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh vẫn xảy ra tại một số địa bàn và có khả năng diễn ra ở nhiều tuyến phố nếu thiếu những giải pháp đồng bộ; công tác quản lý các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố còn nhiều bất cập, trong đó việc kiểm soát mức phí trông giữ xe còn nhiều yếu kém, vẫn để xảy ra tình trạng nâng mức phí tùy tiện, gây bức xúc trong nhân dân.

Bí thư Thành ủy cũng nhận xét, mặc dù đã được cải thiện, song tình trạng ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm vẫn xảy ra tại một số tuyến đường, nút giao thông trên địa bàn. Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, như: xử lý ô nhiễm môi trường; cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, xử lý nước thải… kết quả giải quyết còn hạn chế. Tình trạng đổ rác thải bừa bãi trên đường phố còn khá phổ biến, được phản ánh thường xuyên trên báo chí.

Với đặc thù của Thủ đô - đô thị đặc biệt, công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị có phạm vi hết sức rộng lớn, phải tiến hành nhiều nhiệm vụ khó khăn, liên quan tới rất nhiều lĩnh vực cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành thành phố cần quyết tâm, kiên trì, bền bỉ, tiến hành thường xuyên, kết hợp nhiều hình thức, giải pháp đồng bộ; tạo được sự chuyển biến thực sự từ tư tưởng, nhận thức tới hành động của mỗi cá nhân và toàn xã hội về trật tự văn minh đô thị.

Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, đối với từng nhiệm vụ, các cấp, các ngành phải có kế hoạch, lộ trình, bước đi cụ thể, theo đúng tinh thần của “Năm kỷ cương hành chính 2017”: “rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả, rõ quy trình, rõ trách nhiệm” và “Một việc - một đầu mối xuyên suốt”; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò giám sát của cộng đồng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ.

 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên tinh thần đó, thời gian tới, hệ thống chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trên 6 lĩnh vực công tác trọng tâm: (1) bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; (2) xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tăng cường quản lý, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới; (3) bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng rác thải, đổ rác thải không đúng giờ, không đúng nơi quy định, đổ trộm phế thải xuống sông, hồ…; (4) đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, xử lý ô nhiễm nước tại các hồ trên địa bàn; (5) tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ; (6) tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Về Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ, đây là yêu cầu tất yếu, phải thực hiện đầu tiên để xây dựng mục tiêu Thủ đô - đô thị văn minh, hiện đại; xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

Để “Năm kỷ cương hành chính” đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành từ thành phố tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và hành động. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc chung tay góp sức xây dựng nền kỷ cương hành chính; gương mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử trong các cơ quan thuộc Thành phố và tại nơi công cộng.

Căn cứ kế hoạch của thành phố, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ của “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi; đề ra lộ trình, tiến độ chi tiết; phân công, quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; định kỳ hàng quý rà soát, đánh giá kết quả; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Theo hanoimoi.com.vn

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Bắc Từ Liêm
Hà Nội tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng PCI 2016, bước vào nhóm có chất lượng điều hành Tốt
Thành lập Đoàn và tăng cường công tác kiểm tra công vụ năm 2017
Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà dự khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào
Lập lại trật tự đô thị: Không phải chỉ ra quân...
Hà Nội: Các dự án đầu tư cấp nước sạch tại các khu vực chưa có nước, phải khoan mới để cấp nước phải đảm bảo nước uống được tại vòi
Tháng 5 - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hả Nội năm 2017
Thực hiện nghiêm quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND TP
UBND TP chỉ đạo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3051707