|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

TIN TỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày cập nhât: 19/03/2017

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TƯ, ngày 16/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật về công tác này trong năm 2017 trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh khiếu nại, tố cáo trong nhân dân; chú trọng giáo dục trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn ở cơ sở. Kế hoạch bám sát nội dung, yêu cầu của các văn bản pháp luật, các Chương trình trọng tâm của Trung ương, Thành ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố để kịp thời triển khai thực hiện.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 15-CT/TƯ và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đẩy mạnh tuyên truyền cho các đối tượng khiếu nại, tố cáo thông qua các hình thức: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cấp phát miễn phí tài liệu tìm hiểu pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo... Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như các báo, đài của Hà Nội; trang thông tin điện tử của các sở, ngành, quận, huyện; hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mở các chuyên mục pháp luật, trả lời thư bạn đọc, bạn xem truyền hình, tọa đàm, tiểu phẩm sân khấu...

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” hằng tháng để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và nhân dân; tăng cường phổ biến nội dung pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong bản tin nội bộ phát hành đến các chi bộ đảng. Biên soạn tài liệu hỏi đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo, gửi đến các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và tuyên truyền đến nhân dân. Củng cố, kiện toàn và tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật tại xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại địa bàn các xã, phường, thị trấn; trong đó, chú trọng tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn Thành phố. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Đối với công tác tư vấn pháp luật, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Liên Đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ...) trong công tác tư vấn pháp luật đối với các thành viên, hội viên của tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách bằng nhiều hình thức tư vấn linh hoạt, phù hợp với yêu cầu, tính đặc thù của từng lĩnh vực và từng đối tượng; hướng mạnh hoạt động tư vấn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo về cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở. Bố trí kinh phí cho công tác hòa giải theo đúng quy định tại Thông tư số 100/2014/TTLT-BTC-BTP, ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp và Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội. Nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên toàn Thành phố đạt trên 85% nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hòa giải viên.

Thành ủy cũng phân công Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Tư pháp Thành phố tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành trong triển khai thực hiện Kế hoạch...

Toàn văn kế hoạch xem tại đây

QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Đống Đa
Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến mạnh hơn nữa về kỷ cương hành chính, văn minh đô thị
Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Bắc Từ Liêm
Hà Nội tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng PCI 2016, bước vào nhóm có chất lượng điều hành Tốt
Thành lập Đoàn và tăng cường công tác kiểm tra công vụ năm 2017
Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà dự khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào
Lập lại trật tự đô thị: Không phải chỉ ra quân...
Hà Nội: Các dự án đầu tư cấp nước sạch tại các khu vực chưa có nước, phải khoan mới để cấp nước phải đảm bảo nước uống được tại vòi
Tháng 5 - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hả Nội năm 2017

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3134374