|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

TIN TỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính
Ngày cập nhât: 07/04/2017

Sáng 7-4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) đã khai mạc hội nghị lần thứ tám.

Chủ trì hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

 

Hội nghị lần thứ tám BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI).

Hội nghị lần này họp bàn các nội dung: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020 và 3 năm thực hiện Luật Thủ đô; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý I-2017, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2017 của Thành ủy; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2017 của thành phố.

Đầu giờ sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020” và 3 năm thực hiện Luật Thủ đô.

Dự thảo báo cáo trình hội nghị lần này đã được bổ sung, chỉnh sửa sau hai hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố. Dự thảo báo cáo gồm 37 trang, bố cục gồm 3 phần: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; một số kiến nghị, đề xuất.

Tại hội nghị, có 14 ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, các ý thảo luận tại hội nghị đã tập trung bổ sung kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW; nêu ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện, đồng thời có thêm giải pháp trong thời gian tới, đề xuất một số kiến nghị, bài học kinh nghiệm vào dự thảo báo cáo… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản để Ban biên tập tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo; trên cơ sở đó, Thành ủy giao Ban Thường vụ Thành ủy hoàn chỉnh báo cáo để trình Bộ Chính trị.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I-2017, tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì khá, với tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,06% (quý I-2016 là 6,95%), trong đó, dịch vụ tăng 7,26%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,99%, nông nghiệp tăng 0,54%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,385 tỷ USD (tăng 2,1%). Bên cạnh đó, môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét; huy động vốn đầu tư xã hội đạt khá; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 48.819 tỷ đồng (bằng 23,8% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016); giá cả thị trường duy trì ổn định.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục tiếp tục phát triển; “Năm kỷ cương hành chính 2017” đạt được kết quả bước đầu; công tác quản lý đô thị được đẩy mạnh; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm, đối ngoại được mở rộng…

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào hai nội dung quan trọng: Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020" và 3 năm thực hiện Luật Thủ đô; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2017 của thành phố.

Bí thư Thành ủy cho rằng, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Trung ương, sự phối hợp tích cực của các bộ, ban, ngành và các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vận dụng sáng tạo, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đó thu được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội trên địa bàn; góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước... Trong thời gian tới, phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, đi đầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô khắc phục những hạn chế, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, từ những ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương; các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành của thành phố, Ban biên tập sớm hoàn chỉnh bố cục, nội dung dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 11; trên cơ sở đó, Thành ủy giao Ban Thường vụ họp bàn, thống nhất trình Bộ Chính trị.

 

Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) thành công tốt đẹp.

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I-2017, theo Bí thư Thành ủy, kinh tế - xã hội thành phố đạt được kết quả khá toàn diện; kinh tế tăng trưởng khá; môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét; an sinh xã hội được bảo đảm… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại. Bởi vậy, 9 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy lưu ý, thành phố cần thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Theo đó, cần rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thời gian tới, các cấp, các ngành của thành phố cần triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là về thủ tục hành chính, dịch vụ công; khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, tích cực huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trật tự, văn minh đô thị, trật tự công cộng, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới; tăng cường công tác giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường…

ĐỨC HẢI/hanoimoi.com.vn

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà dự khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2017
Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn giám sát của Thành ủy làm việc tại Sở Quy hoạch kiến trúc
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng: Biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Chủ tịch HĐND TP: Giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở Công thương
Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn giám sát của Thành ủy làm việc tại quận Thanh Xuân: Tăng cường cải cách hành chính để tạo thuận lợi nhất cho nhân dân
Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Hà Nội bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý TP nhiệm kỳ 2015-2020
Hà Nội đứng thứ hai về ứng dụng CNTT: Nỗ lực để phục vụ nhân dân
Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn giám sát của Thành ủy Hà Nội giám sát tại huyện Đan Phượng

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3135596