|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động giám sát
Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh về tỷ lệ điều tiết ngân sách dành cho Hà Nội
Ngày cập nhât: 08/08/2015

Thủ tướng Chính phủ nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIII như sau: Vì sao đến nay Chính phủ chưa xem xét điều chỉnh ổn định tỷ lệ điều tiết ngân sách (ít nhất là 45%, hiện là 42% như đề nghị của Thủ đô Hà Nội) để Thành phố có điều kiện thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội và Luật Thủ đô Hà Nội?

Trả lời:

Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được ổn định trong 5 năm và xác định vào năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; căn cứ tính toán trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước và dự toán chi cân đối ngân sách địa phương tính theo định mức phân bổ ngân sách. Đối với thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia được tính từ năm 2011 (năm đầu thời kỳ ổn định) trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 và dự toán chi cân đối ngân sách năm 2011 tính theo định mức phân bổ (trong đó, chi đầu tư phát triển tính theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015; chi thường xuyên tính theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011).

Theo nguyên tắc và căn cứ nêu trên, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia của thành phố Hà Nội sẽ là 28% (giảm 17% so với thời kỳ 2007-2010), phù hợp với quy định tại tiết g, Khoản 1, Điều 4 của Luật ngân sách nhà nước hiện hành: “sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, phải tăng khả năng tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực hiện giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp trên hoặc tăng tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên”. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội với vai trò vị trí là Thủ đô phải thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của Vùng cũng như của cả nước nên Chính phủ đã trình Quốc hội bổ sung thêm cho thành phố Hà Nội 7.839 tỷ đồng để Thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia là 42%, không giảm lớn so với thời kỳ 2007 - 2010.

Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, quy định: “Thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 được kéo dài đến hết năm 2016. Thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo được tính từ năm 2017 đến năm 2020”. Như vậy, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 sẽ tiếp tục thực hiện đến năm 2016.

Khi xây dựng dự toán năm 2017, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới đảm bảo theo đúng quy định Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Thủ đô và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Toàn văn văn bản trả lời của Thủ tướng Chính phủ

PHƯƠNG LINH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Thủ tướng Chính phủ trả lời ý kiến chất vấn của ĐBQH Chu Sơn Hà về quản lý Khu Hoàng thành Thăng Long
Bộ Tư pháp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh
Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo
Kết quả khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2014
Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Đánh giá cao kết quả thực hiện Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật tại thành phố Hà Nội
Khảo sát an toàn, vệ sinh lao động tại huyện Chương Mỹ
Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội: Giám sát đa dạng, hiệu quả cao
Khảo sát công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
Việc triển khai thực hiện Luật Thủ đô: Nhiều chính sách hiệu quả, đi vào cuộc sống

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136670