|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động giám sát
Kết quả hoạt động giám sát, khảo sát 9 tháng đầu năm 2015 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
Ngày cập nhât: 21/10/2015

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tổ chức 01 Đoàn giám sát, 01 Đoàn khảo sát chuyên đề và nhiều hoạt động giám sát, khảo sát khác theo đúng kế hoạch công tác đề ra. Góp phần phát huy hiệu quả giám sát, khảo sát của Quốc hội đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, thống nhất chính sách quản lý và đề xuất kịp thời các kiến nghị của Thành phố với Trung ương góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Thủ đô.

Ngay từ đầu năm, Đoàn đã lập kế hoạch công tác chi tiết từng tháng, từng quý và phân công các Phó trưởng Đoàn ĐBQH chịu trách nhiệm đối với từng nội dung cụ thể, đặc biệt chú trọng kế hoạch giám sát, khảo sát của Đoàn. Các Đoàn giám sát, khảo sát được thực hiện theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội. Kết thúc giám sát, khảo sát, Đoàn ban hành báo cáo kết quả đợt giám sát, khảo sát và những kiến nghị cụ thể báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi đến Chính phủ, bộ, ban, ngành trung ương; HĐND, UBND Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố và các tổ chức, cơ quan liên quan theo quy định. Trong đó, Đoàn giám sát chuyên đề về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã tổ chức 13 buổi làm việc với các đơn vị. Đoàn khảo sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2014” đã tổ chức 8 buổi làm việc với một số sở, ngành Thành phố, UBND quận, huyện; đồng thời, khảo sát thực tế, tiếp xúc, tham vấn trực tiếp người sử dụng lao động, người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi tái giám sát với UBND huyện Ba Vì và các cơ quan liên quan về công tác quản lý, sử dụng đất tại các nông trường trên địa bàn huyện.

Thực hiện hoạt động giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và các vị ĐBQH trong Đoàn đã nghiên cứu, xem xét các văn bản, tài liệu, tham gia hoạt động chung của Quốc hội thực hiện giám sát tối cao. Các đại biểu trong Đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến, đã được Quốc hội tiếp thu. Bên cạnh đó, tại kỳ họp đã có 13 lượt ĐBQH của Đoàn chất vấn 04 vị Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Đoàn và các vị đại biểu Quốc hội cũng đã tham dự các hội nghị trực tuyến chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Lĩnh vực giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Hoạt động tiếp công dân tại 02 Trụ sở tiếp công dân của Thành phố được thực hiện nghiêm túc. Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phân công từng ĐBQH trực tiếp tiếp công dân vào sáng thứ 6 hàng tuần tại 20 Hoàng Diệu, Hà Đông và 34 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, để nghe ý kiến phản ánh của nhân dân về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và đời sống ở Thủ đô, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền. Trong 9 tháng đầu năm 2015, Đoàn ĐBQH đã tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội trực tiếp tiếp 844 lượt công dân; Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và các vị ĐBQH trong Đoàn đã nhận được 1.941 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý và chuyển cơ quan chức năng 641 đon thư. Cũng trong 9 tháng đầu năm 2015, Đoàn ĐBQH nhận được 222 văn bản trả lời, trong đó có 61 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn bằng 27,5% số đơn đã chuyển.

Một số kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri được Đoàn và các vị ĐBQH nghiên cứu đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và được nhân dân đồng tình, như việc giải quyết trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai; giải quyết khiếu nại tại quận Long Biên... Theo đề nghị của các vị ĐBQH đơn vị số 4, trước đợt TXCT định kỳ, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tổ chức buổi làm việc với UBND quận Hoàng Mai và các cơ quan liên quan về tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH Thành phố đã phối hợp, tham gia 06 Đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về làm việc tại thành phố Hà Nội và 03 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố. Nhìn chung, lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và một số ĐBQH trong Đoàn đã chủ động, tích cực tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của các cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giám sát giữa Đoàn ĐBQH Thành phố với các Đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, Thường trực HĐND TP.

Đánh giá chung hoạt động giám sát của Đoàn cho thấy, phương thức tổ chức giám sát, khảo sát được đổi mới: Việc triển khai các Đoàn giám sát, khảo sát được thực hiện theo các thủ tục, trình tự thống nhất như ban hành Quyết định, Kế hoạch, việc chuẩn bị đề cương, nội dung giám sát cũng như từng buổi làm việc, tài liệu phục vụ.... Việc tiến hành giám sát được kết hợp giữa nghe cơ sở báo cáo và tham vấn, làm việc trực tiếp tại cơ sở để có đánh giá đúng thực tế, khách quan. Nội dung, đối tượng giám sát, khảo sát rõ ràng, gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của đông đảo cử tri Thủ đô; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH Thành phố đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Qua theo dõi, Đoàn ĐBQH Thành phố nhận thấy một số cơ quan, đơn vị là đối tượng giám sát, khảo sát đã quan tâm xem xét và kịp thời có giải pháp thực hiện một số kiến nghị giám sát, khảo sát của Đoàn. Một số chủ thể đã tự giác thực hiện trách nhiệm tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố. Mặt khác, qua hoạt động giám sát, khảo sát, các ĐBQH trong Đoàn được cung cấp thêm thông tin phục vụ cho việc tham gia đóng góp xây dựng luật tại các kỳ họp.

Tuy nhiên, còn một số ĐBQH chưa tham dự đầy đủ các hoạt động giám sát, khảo sát do Đoàn tổ chức; ĐBQH chuyên trách công tác tại các cơ quan của Quốc hội chưa dành nhiêu thời gian tham gia hoạt động theo chương trình chung của Đoàn; nhiều buổi làm việc của Đoàn tại cơ sở chỉ có 02 đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách chủ trì. Một số Đoàn giám sát, khảo sát do Đoàn ĐBQH Thành phố tổ chức, có mời chuyên gia hoặc đại diện các cơ quan chuyên môn của Trung ương và UBND Thành phố tham gia nhưng chưa đạt yêu cầu chất lượng như mong muốn. Một số đơn vị, cơ quan chưa nhận thức hết vai trò giám sát của Quốc hội, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH còn có nơi chưa kịp thời, chưa nghiêm túc, có một số nội dung đã thực hiện nhưng chưa đạt kết quả theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Việc phối hợp, thông tin của các vụ phục vụ các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố chưa thực sự thường xuyên, kịp thời.

Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng quy định rõ địa vị pháp lý và thẩm quyền của Đoàn ĐBQH, ĐBQH trong hoạt động giám sát, khảo sát; trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH, hoạt động giám sát cụ thể của từng cá nhân ĐBQH; quy định chế tài cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện các kết luận giám sát, các kiến nghị giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH; quy định trình tự, thủ tục “tái giám sát” là bắt buộc trong hoạt động giám sát…

Toàn văn báo cáo kết quả hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội

MINH TÚ

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
UBND TP chỉ đạo thực hiện ý kiến của Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội về quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường, trạm trại
Thực hiện tốt chính sách xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư, xây dựng cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật tại Hà Nội
Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội giám sát ATGT đường sắt tại Hà Nội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát kết quả quá trình gia nhập WTO tại Hà Nội
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Thông báo kết quả khảo sát “Việc thi hành tạm giữ, tạm giam” tại Hà Nội và một số tỉnh
Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh về tỷ lệ điều tiết ngân sách dành cho Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ trả lời ý kiến chất vấn của ĐBQH Chu Sơn Hà về quản lý Khu Hoàng thành Thăng Long
Bộ Tư pháp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh
Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo
Kết quả khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2014

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3058843