|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Chương trình hoạt động
Kế hoạch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố năm 2017
Ngày cập nhât: 31/01/2017

Năm 2017, Thành phố xác định là “Năm kỷ cương hành chính”, để chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các chương trình hoạt động của HĐND Thành phố đảm bảo hiệu quả và chất lượng, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND Thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2017.

Chương trình được xây dựng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Tiếp công dân và các quy định khác của pháp luật.

Chương trình công tác năm 2017 gồm 146 nội dung. Trong đó, Thường trực HĐND 40 nội dung, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND Thành phố 106 nội dung được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện.

Cụ thể, HĐND Thành phố tổ chức 02 kỳ họp thường lệ vào giữa tháng 7/2017 và đầu tháng 12/2017, có thể tổ chức kỳ họp bất thường tùy tình hình. Thường trực HĐND Thành phố tổ chức 01 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp vào quý III/2017 (dự kiến trong tháng 9/2017).

Đối với hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND Thành phố tổ chức 03 đoàn giám sát gồm: Giám sát tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dự kiến tổ chức vào tháng 3/2017); Giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (dự kiến tổ chức vào tháng 5/2017); Giám sát tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2017).

Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức giám sát, khảo sát 12 nội dung: Giám sát tình hình quản lý, hoạt động một số chợ; Giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế; Giám sát việc thực hiện một số kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; Giám sát việc ứng dụng kết quả một số đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, dự án công nghệ thông tin; Giám sát qua báo cáo công tác giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017; Tái giám sát việc thực hiện một số kết luận của Chủ tọa phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND Thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách; Khảo sát tình hình triển khai quy định quản lý giá phục vụ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017; Khảo sát tinh hình triển khai quy định về giá trông giữ phương tiện; Khảo sát sự cần thiết đầu tư một số dự án đề xuất khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; Khảo sát tình hình triển khai, hiệu quả đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn; Khảo sát kết quả triển khai một số chính sách nông nghiệp, phát triển nông thôn; Khảo sát một số nội dung trình kỳ họp HĐND trong năm 2017.

Ban Văn hóa - xã hội tổ chức giám sát, khảo sát 04 nội dung: Giám sát việc thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch các công trình hạ tầng xã hội (xây dựng trường học, nhà văn hóa, các công trình công cộng, vườn hoa, sân chơi, sân golf...) trong các khu đô thị mới, khu tái định cư; Giám sát tình hình tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử; Giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT đối với người lao động tại các doanh nghiệp; Khảo sát tình hình an toàn thực phẩm phục vụ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ban Pháp chế tổ chức giám sát, khảo sát 06 nội dung: Giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện Chỉ thị 406 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán tàng trữ, sử dụng pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; Giám sát công tác tạm giam, tạm giữ của Thành phố và cấp huyện; Giám sát công tác chấp hành pháp luật năm 2017 của các cơ quan Tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Giám sát thực hiện các văn bản kết luận sau thanh tra, kết luận về nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; Giám sát công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và một số đối tượng tha tù tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố; Khảo sát công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Ban Đô thị tể chức giảm sát, khảo sát 07 nội dung: Giám sát việc thực hiện xử lý, thu gom nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp và xử lý chất thải tại các cơ sở y tế; Giám sát tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch thoát nước; Giám sát tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng; Phối hợp với Ban Pháp chế khảo sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Khảo sát quản lý, sử dụng nhà chung cư; Khảo sát tình hình kết quả triển khai thực hiện cơ chế, chính sách dịch vụ công; Khảo sát việc quản lý, khai thác sử dụng biệt thự, công trình có giá trị kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954.

HĐND Thành phố tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố: 4 cuộc/2 kỳ họp. Thường trực HĐND Thành phố tiếp công dân mỗi tháng 01 vụ việc tại trụ sở tiếp công dân của Thành phố theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời chỉ đạo các Tổ đại biểu thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại đơn vị ứng cử.

Ngoài ra, Thường trực HĐND Thành phố sắp xếp mỗi quý làm việc với 02 quận, huyện, thị xã về hoạt động của HĐND; Thường trực HĐND Thành phố giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã mỗi quý 1 lần theo từng chuyên đề; Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án 04/ĐA-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016” và xây dựng Đề án mới…

Thường trực HĐND Thành phố yêu cầu các Ban HĐND, Văn phòng HĐND Thành phố xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung của chương trình công tác đề ra theo từng tháng, quý, năm. Tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy tính chủ động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan HĐND Thành phố, thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính” và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2017. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan HĐND và các cơ quan, đơn vị của Thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố. Văn phòng HĐND Thành phố tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức chủ động tham mưu đề xuất, phục vụ các hoạt động chương trình công tác năm 2017 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả…

Toàn văn kế hoạch xem tại đây

QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Ban VHXH: Kế hoạch khảo sát về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội
Đảng đoàn HĐND Thành phố kiểm điểm kết quả công tác lãnh chỉ đạo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Giao ban chuyên đề Thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội: Phát huy hiệu quả vai trò của Thường trực HĐND trong tổ chức hoạt động của HĐND
HĐND thành phố Hà Nội: Tặng quà các cháu học sinh tỉnh Yên Bái, Lào Cai
Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8/12/2016
Lịch khảo sát thực trạng các công trình vi phạm trật tự xây dựng, công trình “siêu mỏng, siêu méo”
Thường trực HĐND TP: Chuẩn bị tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý đô thị trên địa bàn Hà Nội
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng Sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ban Đô thị: Thành lập Đoàn giám sát về công tác quy hoạch

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136709