|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Chương trình hoạt động
Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách
Ngày cập nhât: 03/02/2017

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2017 của Ban. Trong đó, tập trung tham gia xây dựng chương trình, nội dung các kỳ họp trong năm 2017; phối hợp chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thường kỳ và Nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực của Ban để trình tại các kỳ họp và phối hợp hoàn thiện các Nghị quyết để ban hành sau kỳ họp. Phối hợp với Văn phòng HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố xây dựng chương trình kỳ họp, chuẩn bị các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND trình HĐND Thành phố theo quy định.

Đối với công tác thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình của UBND trình tại kỳ họp HĐND Thành phố, Ban sẽ tổ chức thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết thường kỳ, chuyên đề thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại các kỳ họp HĐND Thành phố; phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Đô thị thẩm tra, đánh giá các báo cáo, chương trình, kế hoạch và đề án khác thuộc phạm vi các Ban chủ trì theo phân công của Thường trực HĐND Thành phố.

Trong hoạt động giám sát, khảo sát, công tác chuyên môn, ngay trong tháng 2/2017, Ban sẽ tiến hành giám sát tình hình quản lý, hoạt động một số chợ trên địa bàn; Khảo sát tình hình triển khai quy định về giá trông giữ phương tiện. Tháng 3, Ban giám sát qua báo cáo tình hình, kết quả giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tiếp tục đoàn giám sát tình hình quản lý, hoạt động một số chợ trên địa bàn; tham gia Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về tình hình, kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tháng 4, Ban khảo sát sự cần thiết đầu tư một số dự án đề xuất khỏi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế. Tháng 5 sẽ tiếp tục khảo sát sự cần thiết đầu tư một số dự án đề xuất khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; khảo sát tình hình triển khai, hiệu quả đầu tư một số công trình, dự án; tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐNĐ Thành phố về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tháng 6: Khảo sát phục vụ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp giữa năm 2017; tái giám sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa phiên chất vấn tại các kỳ họp của HĐND Thành phố. Tháng 7 tập trung thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017 thuộc lĩnh vực KTNS; tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố và hoàn thiện Nghị quyết của kỳ họp thuộc lĩnh vực của Ban.

Tháng 8, Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện một số kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; tái giám sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa phiên chất vấn tại các kỳ họp của HĐND Thành phố. Tháng 9: Tham mưu, chuẩn bị, tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2017 của Thành phố; tham mưu nguyên tắc, định hướng phân bổ ngân sách năm 2018, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; tham gia phiên giải trình giữa hai kỳ họp theo lịch của Thường trực HĐND Thành phố.

Trong tháng 10, tiếp tục tham mưu, tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2017 của Thành phố; giám sát việc ứng dụng kết quả một số đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, dự án công nghệ thông tin. Tháng 11: Khảo sát kết quả triển khai một số chính sách nông nghiệp, phát triển nông thôn; Khảo sát thẩm tra các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2017. Tháng 12, Ban Kinh tế - Ngân sách tham dự kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 và hoàn thiện nghị quyết của kỳ họp thuộc lĩnh vực của Ban.

Ngoài ra, Ban phối hợp tham gia các đoàn khảo sát, giám sát do Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Đô thị chủ trì theo lĩnh vực liên quan; phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội tổ chức hội nghị trao đổi kỹ năng thẩm tra, giám sát với Ban Kinh tế - Xã hội các quận, huyện, thị xã (dự kiến trong tháng 5); tham mưu Thường trực HĐND những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp mà UBND trình hoặc xin ý kiến; tham gia ý kiến vào chương trình xây dựng Pháp lệnh, các dự án Luật của Quốc hội và đề án, cơ chế, chính sách của Thành phố; thực hiện các công tác khác được Thường trực HĐND Thành phố giao.

Toàn văn kế hoạch công tác xem tại đây

VŨ THẢO

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Kế hoạch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố năm 2017
Ban VHXH: Kế hoạch khảo sát về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội
Đảng đoàn HĐND Thành phố kiểm điểm kết quả công tác lãnh chỉ đạo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Giao ban chuyên đề Thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội: Phát huy hiệu quả vai trò của Thường trực HĐND trong tổ chức hoạt động của HĐND
HĐND thành phố Hà Nội: Tặng quà các cháu học sinh tỉnh Yên Bái, Lào Cai
Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8/12/2016
Lịch khảo sát thực trạng các công trình vi phạm trật tự xây dựng, công trình “siêu mỏng, siêu méo”
Thường trực HĐND TP: Chuẩn bị tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý đô thị trên địa bàn Hà Nội
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng Sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3134331