|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động tiếp xúc cử tri
Thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu nâng mức phụ cấp, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở khi điều kiện ngân sách cho phép
Ngày cập nhât: 08/08/2016

Được biết, hiện Hà Nội là địa phương có mức quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách, không chuyên trách ở cơ sở vào loại cao nhất trong cả nước; Thành phố cũng đã có nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức hội đoàn thể. Tuy nhiên, so với nhu cầu, công việc thì còn chưa thực sự đáp ứng được hết. Tại kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố, cử tri một số địa phương tiếp tục có ý kiến đề nghị nâng mức chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách ở cơ sở; tăng kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các hội đoàn thể…

UBND Thành phố đã có báo cáo trả lời. Về đề nghị Thành phố tăng kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các hội và xem xét bố trí nguồn kinh phí cho các hội, chi hội đặc thù nguồn kinh phí hoạt động như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc Da cam, Hội Cựu TNXP, UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, các hội nói chung và hội có tính chất đặc thù nói riêng đều là tổ chức xã hội, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí.

Tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định: “Hội tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định của Điều lệ hội và quy định của pháp luật. Thành phố chỉ thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động của hội gắn với nhiệm vụ chính quyền giao…”.

Như vậy, các hội (đặc thù hoặc không đặc thù) căn cứ nhiệm vụ được các cấp ủy Đảng và chính quyền giao, lập kế hoạch hoạt động, dự án, đề án… báo cáo UBND cùng cấp xem xét. Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện cụ thể, UBND các cấp xem xét việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội, chi hội ở cơ sở. Đồng thời, các hội cần chủ động trong tổ chức và hoạt động hội, đảm bảo nguyên tắc hoạt động tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Về đề nghị quan tâm chế độ đối với cán bộ Hội đối tượng không hưởng lương hưu trong các hội có tính chất đặc thù: Chế độ, chính sách đối với người làm công tác hội được quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 7/02/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch tại các hội có tính chất đặc thù của thành phố Hà Nội.

Hiện nay, chỉ đối tượng nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù (phạm vi hoạt động trong Thành phố, trong huyện, trong xã) được hưởng chế độ thù lao hàng tháng từ ngân sách nhà nước, theo quy định tại Quyết định số 916/QĐ-UBND. Đối với người làm công tác tại hội không phải đối tượng nghỉ hưu, chế độ, chính sách thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ Luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan, nguồn kinh phí do hội tự đảm bảo. (Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV).

Về đề nghị Thành phố tăng Phụ cấp cho Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Công an viên: Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn tổ dân phố, quy định mức phụ cấp hàng tháng của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Công an viên như sau:

- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn: thôn loại 1: được hưởng hệ số 1,0; loại 2: 0,8; loại 3: 0,6

- Phó Trưởng thôn: thôn loại 1: hệ số 0,7; loại 2: 0,5; loại 3: 0,4

- Công an viên thường trực tại xã: hệ số 1,2

- Công an viên ở thôn: hệ số 0,7

Việc quy định mức phụ cấp này căn cứ vào khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao của từng chức danh và trên cơ sở mức khoán kinh phí theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã được quy định tại Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày  của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ:

- Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung;

- Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung;

- Cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 tháng lương tối thiểu chung.

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố về quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn:

- Xã, phường, thị trấn loại 1 là 48 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm;

- Xã, phường, thị trấn loại 2 là 44 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm;

- Xã, phường, thị trấn loại 3 là 40 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm;

Mức khoán kinh phí hoạt động nêu trên được sử dụng chi hoạt động thường xuyên đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và hỗ trợ chi bồi dưỡng cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn với mức chi là 500.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ chi bồi dưỡng đối với Trưởng ban công tác Mặt trận được xác định theo khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao, thời gian thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, đoàn thể, khả năng cân đối ngân sách cấp xã và phải hài hòa với các đối tượng khác cùng tham gia hoạt động trên địa bàn thôn, tổ dân phố.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND Thành phố sẽ nghiên cứu trình HĐND Thành phố nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, nâng mức hỗ trợ chi bồi dưỡng cho Trưởng ban công tác MTTQ khi điều kiện ngân sách Thành phố cho phép.

(Theo văn bản trả lời của UBND TP xem tại đây)

QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố sau Kỳ họp thứ hai
Hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND sau kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố, khóa XV
Đại biểu HĐND TP TXCT Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Sơn Tây
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung TXCT quận Hoàn Kiếm
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Hà Đông
Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Mỹ Đức
Các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố TXCT huyện Hoài Đức, Thanh Oai
Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri các quận, huyện
Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên
Đại biểu HĐND Thành phố TXCT trước Kỳ họp thứ 2 tại huyện Đông Anh

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136734