|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Xây dựng pháp luật
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày cập nhât: 15/06/2016

Nhằm phổ biến sâu rộng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán trên địa bàn thành phố Hà Nội hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, qua đó sớm đưa các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam vào thực tế cuộc sống, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 tới.

Kế hoạch xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trong đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tập trung phổ biến sâu rộng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng; kết hợp tuyên truyền với Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người để đảm bảo đem lại hiệu quả.

Theo đó, toàn Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán và nhân dân. Biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam, cán bộ làm công tác điều tra tội phạm.

UBND Thành phố cũng giao các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gửi Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

Công an Thành phố, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, tham gia ý kiến xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Trong đó, tham gia ý kiến xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam; các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Toàn văn kế hoạch xem tại đây

 MINH TÚ

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
TÌM HIỂU NHỮNG CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN VỀ LUẬT KHIẾU NẠI
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Dược (sửa đổi)
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Tiếp cận thông tin
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)
Triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội
Triển khai thi hành Bộ luật dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thực hiện các quy định trong Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Viện KSND TP: Tích cực triển khai thi hành các luật mới có hiệu lực
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)
Chuẩn bị tốt các điều kiện thi hành Luật Phí, lệ phí

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136701