|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Xây dựng pháp luật
Một số điểm mới nổi bật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Ngày cập nhât: 17/07/2016

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (dưới đây gọi tắt là Luật mới) vừa mới có hiệu lực từ 01/7/2016, thay thế các Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 (dưới đây gọi tắt là Luật 2008) và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2014 (dưới đây gọi tắt là Luật 2004). Luật mới có một số điểm mới cơ bản nổi bật như sau:

1. Giảm 03 loại văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

So với Luật 2008 và Luật 2004, Luật mới giảm 03 loại VBQPPL, gồm:

- Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội (trừ Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

- Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Chỉ thị của UBND các cấp.

2. Bổ sung hình thức VBQPPL của chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Để phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013, Luật mới bổ sung hình thức VBQPPL của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (khoản 11 Điều 4 Luật mới). Điều 4 Luật mới không xác định rõ tên loại VBQPPL của chủ thể này nhưng Điều 29 Luật mới có quy định Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được ban hành quyết định.

3. Bổ sung quy trình xây dựng chính sách

Luật 2008 và Luật 2004 quy định về quy trình xây dựng văn bản, từ đề xuất sáng kiến, soạn thảo, xem xét cho đến ban hành và công bố VBQPPL nhưng chưa tách bạch giữa quy trình xây dựng chính sách và quy trình soạn thảo văn bản. Luật mới đã bổ sung quy trình xây dựng chính sách trước khi soạn thảo VBQPPL theo hướng tách bạch với quy trình soạn thảo VBQPPL. Chính sách phải được thông qua mới tiến hành xây dựng VBQPPL.

Quy trình xây dựng chính sách được áp dụng đối với 04 loại VBQPPL gồm: Luật, Pháp lệnh, một số Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

4. Bảo đảm quyền kiến nghị về Luật, pháp lệnh, quyền trình dự án luật, pháp lệnh của Đại biểu Quốc hội

Luật mới bổ sung quy định cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp. Luật mới quy định rõ: Đại biểu Quốc hội có quyền tự mình hoặc đề nghị Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp hỗ trợ trong việc lập văn bản kiến nghị về luật, pháp lệnh, hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để đại biểu Quốc hội thực hiện quyền kiến nghị về luật, pháp lệnh, quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh. Đối với dự án, dự thảo do đại biểu Quốc hội tự mình soạn thảo thì đại biểu có thể đề nghị Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan hỗ trợ trong quá trình soạn thảo (Điều 33, 56 Luật mới).

5. Giới hạn phạm vi các VBQPPL quy định hiệu lực trở về trước và thời điểm nhưng hiệu lực của VBQPPL

Luật mới quy định chỉ có các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt không được quy định hiệu lực trở về trước.

So với Luật 2008 và Luật 2004, ngoài trường hợp VBQPPL bị ngưng hiệu lực do bị đình chỉ thi hành thì Luật mới đã bổ sung quy định ngưng hiệu lực của VBQPPL trong trường hợp “Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quyết định ngưng hiệu lực của văn bản đó trong một thời hạn nhất định để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh”.

Kim Ngân

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố Hà Nội
TÌM HIỂU NHỮNG CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN VỀ LUẬT KHIẾU NẠI
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Dược (sửa đổi)
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Tiếp cận thông tin
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)
Triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội
Triển khai thi hành Bộ luật dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thực hiện các quy định trong Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Viện KSND TP: Tích cực triển khai thi hành các luật mới có hiệu lực
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 2808102