|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC
Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày cập nhât: 31/08/2015

Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đại biểu dân cử nói chung và của ĐBQH nói riêng; là một biện pháp thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; đồng thời, cũng chính là hình thức để công dân thực hiện quyền làm chủ của mình tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Theo quy định, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã xây dựng lịch phân công tiếp dân và niêm yết công khai tại trụ sở Tiếp công dân, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trước nhiều ngày theo quy định của Luật. Các đại biểu Quốc hội thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tuần theo lịch vào sáng thứ Sáu tại 02 địa điểm: số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và số 20 phố Hoàng Diệu, quận Hà Đông.

Việc tiếp công dân được mở sổ ghi chép, theo dõi đầy đủ, có ghi hướng xử lý, hướng giải thích cho công dân đúng thẩm quyền, đúng quy định; việc tiếp công dân đã đi vào nền nếp, trách nhiệm của các đại biểu trong công tác tiếp công dân ngày càng nâng cao; nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, đã được đại biểu giải thích, vận động, hướng dẫn tận tình, chu đáo, qua đó, giải tỏa bức xúc cho công dân.

Tính từ ngày 16/8/2014 đến ngày 15/8/2015, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức 61 buổi tiếp công dân, tiếp 994 lượt công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, trong đó có khoảng 27 lượt đoàn đông người, nhận 1.301 đơn. Quá trình tiếp công dân đảm bảo an toàn, trật tự, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, đạt hiệu quả. Tại mỗi buổi ở một điểm tiếp công dân, đại biểu Quốc hội tiếp trung bình 16 lượt người, ngoài ra còn trao đổi nhanh các nội dung có liên quan với nhiều lượt công dân khác và tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, xử lý sau buổi tiếp dân.

Đoàn ĐBQH, các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ các nguồn nhận qua tiếp công dân, qua đường bưu điện, nhận tại các buổi tiếp xúc cử tri, do các cơ quan, các tổ chức, đơn vị  chuyển đến như: Các cơ quan thông tin đại chúng, Hội luật gia, Hội cựu chiến binh, các văn phòng Luật sư…

100% các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Đoàn ĐBQH thành phố được phân loại, xử lý kịp thời; số đơn gửi trực tiếp tới đại biểu Quốc hội đã được đại biểu nghiên cứu, xem xét xử lý hoặc đề nghị lãnh đạo Đoàn xem xét, xử lý. Lãnh đạo Đoàn, đại biểu Quốc hội nghiên cứu xem xét nội dung, ý kiến tham mưu của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND Thành phố đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật để quyết định hình thức xử lý đơn theo quy định. Kết quả xử lý được thông tin đến công dân, đến các cơ quan, tổ chức, các đơn vị có liên quan.

Hàng tháng, hàng quý trên cơ sở rà soát của Văn Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thực hiện đôn đốc, giám sát đối với các cơ quan thẩm quyền chậm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Đoàn chuyển bằng hình thức văn bản hoặc làm việc trực tiếp với UBND thành phố, các ngành, các quận, huyện, thị xã liên quan đến các vụ việc.

Từ 16/8/2014 – 15/8/2015, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội qua các nguồn khác nhau là: 2.576 đơn. Đoàn và ĐBQH đã xử lý, ban hành văn bản chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 854 đơn; đôn đốc các cơ quan xem xét, giải quyết và yêu cầu gửi thông báo kết quả: 22 văn bản (trong đó có 08 văn bản đôn đốc lần 2); hướng dẫn, trả lời công dân: 8 văn bản.

Trên cơ sở các văn bản chuyển đơn của Đoàn ĐBQH, của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các cơ quan có thẩm quyền đã trả lời theo phiếu chuyển đơn: 95 văn bản, gửi các văn bản có nội dung liên quan đến các vụ việc: 224.

Hoạt động giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên, đa dạng dưới nhiều hình thức và chú trọng tái giám sát.

Trong chương trình làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân của Thành phố, Đoàn ĐBQH đã đề nghị UBND Thành phố báo cáo làm rõ các vụ việc khiếu nại, tố cáo mà các đại biểu Quốc hội trong Đoàn quan tâm. Cùng với các buổi làm việc, các hoạt động giám sát khác, lãnh đạo Đoàn, các vị ĐBQH trong Đoàn đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận về một số nội dung có liên quan với UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đồng thời các đại biểu Quốc hội thông qua việc xử lý đơn thư, tiếp dân để giám sát việc giải quyết đơn thư của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó tập trung vào những vụ việc nổi cộm, những vụ việc đã chuyển tới các cơ quan…

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tổ chức giám sát “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 01/10/2011 đến 30/9/2014” và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Qua kiểm tra hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo của 26 vụ việc. Kết luận giám sát Đoàn đã nêu rõ những việc đã làm được, những tồn tại, nguyên nhân tồn tại, chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, và yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề liên quan đến chính sách, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tập trung tổ chức làm việc với một số quận, huyện, sở, ngành trên địa bàn để rà soát tiến độ giải quyết các vụ việc do Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội chuyển, kiến nghị xử lý; phối hợp chặt chẽ với một số cơ quan của thành phố trong công tác giám sát hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; thường xuyên thực hiện công tác giám sát việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND Thành phố.

Qua giám sát cho thấy: Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền cơ bản áp dụng đúng các quy định của pháp luật; cá biệt có vụ việc chậm về thời gian, hiệu quả công tác trong tuyên truyền, giải thích còn hạn chế…; một số vụ việc cụ thể qua đôn đốc, giám sát, tái giám sát của Đoàn ĐBQH, các đại biểu Quốc hội đã được các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền tiếp thu ý kiến và tổ chức thực hiện cơ bản có hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của Đoàn ĐBQH, ĐBQH phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân hiểu được đầy đủ, chính xác về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của ĐBQH, trong đó có lĩnh vực tiếp công dân. Thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm theo từng khu vực hay một số tỉnh, thành phố về các lĩnh vực hoạt động, trong đó có lĩnh vực tiếp công dân và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Thanh tra, Công an, các cơ quan báo chí trong tổ chức tiếp công dân. Văn phòng phục vụ Đoàn ĐBQH cần bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn công tác phục vụ hoạt động dân nguyện nói chung và đặc biệt là tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và tham mưu cho ĐBQH, Đoàn ĐBQH cách thức giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân./. 

Báo cáo công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội

HỒ ĐIỆP

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội từ 3/7 đến 9/10/2015
Muốn giải quyêt tốt khiếu nại, tố cáo trước tiên phải hiểu rõ và khắc phục ngay sự nhầm lẫn giữa khiếu nại và tố cáo
Lịch Tiếp công dân của đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội
Công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội: Hiệu lực, hiệu quả cao
Khắc phục thiếu sót, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC theo kiến nghị của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội
Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội: Kết luận giám sát việc giài quyết KNTC của công dân tại TP Hà Nội
Thông báo Kết quả làm việc về đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiên - thị xã Sơn Tây
Đoàn ĐBQH Hà Nội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3051644