|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC
Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội: Kết luận giám sát việc giài quyết KNTC của công dân tại TP Hà Nội
Ngày cập nhât: 30/09/2014

Thực hiện Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH13 ngày 25/2/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và thứ 7, Quốc hội khóa XIII; giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội”, Đoàn giám sát đã làm việc tại thành phố Hà Nội trong các ngày cuối tháng 8/2014.

Đoàn giám sát đánh giá, thành phố Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, trong những năm qua, để phát triển kinh tế, đô thị, thành phố đã và đang thực hiện nhiều dự án cho nên phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, trong khi chính sách, pháp luật và thị trường về đất đai có nhiều biến động, vì vậy việc phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai là không tránh khỏi.

Một số trường hợp công dân tuy nội dung khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, ngành giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn có tình lợi dung quyền khiếu nại, tố cáo hoặc bị các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng, kích động, tập trung đông người gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp tiếp công dân định kỳ hàng tháng

Trong nhiều năm qua, các cấp, ngành thành phố Hà Nội luôn xác định việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân là nhiệm vụ trọng tâm, đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia và qua đó đã từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền. UBND Thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp như: Củng cố bộ máy tổ chức tiếp công dân; nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thanh tra công vụ đối với các vụ việc tồn tại; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền vận động, giải thích pháp luật với nhân dân để hiểu và tự giác chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền…

Theo UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo các cấp của Thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người để kịp thời chỉ đạo, xử lý. Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, toàn thành phố đã tiếp nhận, xử lý gần 36.000 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tỷ lệ giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đạt 87% trên tổng số vụ việc đã thụ lý. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo thi hành đúng quy định của pháp luật, tạo được niềm tin trong nhân dân. Sau giải quyết đã thu hồi được 2,2 tỷ đồng, 9.0008 m2 đất; trả lại cho người dân 446 triệu đồng, 32.806 m2 đất; điều chỉnh 36 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; bổ sung 03 phương án tái định cư; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật 28 cá nhân, 12 tập thể, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ…

Qua đó, về cơ bản số lượng và tính chất phức tạp của các vụ việc khiếu kiện đông người có chiều hướng giảm; số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 10%, tỷ lệ giải quyết tăng 2% so với trung bình 5 năm trước đây; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo đã từng bước được nâng cao…

Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, cơ quan của Quốc hội và Ban Dân nguyện chuyển đến cũng được các cấp Thành phố chú trọng, thực hiện. Trong tổng số 340 lượt đơn thư do các cơ quan của Quốc hội chuyển đến của 292 vụ việc, hầu hết là vụ việc phức tạp, kéo dài; các cơ quan của Thành phố đã giải quyết xong 162 vụ việc (khiếu nại 80 vụ, tố cáo 75 vụ, kiến nghị phản ánh 7 vụ)….

Tại các cuộc làm việc, Đoàn giám sát đã yêu cầu giải trình, làm rõ một số vụ việc, thống nhất chỉ đạo nghiên cứu, kiểm tra, rà soát đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và nội dung áp dụng pháp luật để giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Một số vụ việc cụ thể như: Vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Như, Tổ 12 Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên; vụ việc khiếu nại của ông Bùi Đăng Mạnh, thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai; vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Anh Thư, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì; vụ việc khiếu nại của ông Bạch Văn Hải, số 144 tổ 6, xóm Lẻ, phường Mộ Lao, quận Hà Đông… Đoàn giám sát cũng đã đề nghị UBND TP và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm những vụ việc còn lại.

Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị, người có thẩm quyền chậm giải quyết vụ việc, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; tình trạng chậm triển khai hoặc không nghiêm túc trong việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo giải quyết; chất lượng thẩm tra, xác minh, giải quyết một số vụ việc chưa thực sự cao… Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp giải quyết còn chậm, hoặc chỉ tập trung giải quyết hết thẩm quyền mà chưa tập trung giải quyết đúng bản chất, nội dung để dứt điểm vụ việc nên công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Sự phối kết hợp, thống nhất giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến quá trình giải quyết có nơi, có lúc còn chưa thực sự chặt chẽ.

Bên cạnh đó, hiện nay thành phố Hà Nội chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu chung để tích hợp và liên thông từ cơ sở đến Thành phố và Ban Tiếp công dân Trung ương, do đó, thông tin về tiếp công dân,  giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công dân trên địa bàn chưa đầy đủ, kịp thời.

Đoàn giám sát đề nghị UBND, các cấp, các ngành và cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện đầy đủ việc tiếp công dân theo định kỳ; chú ý gắn kết việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người; chú trọng giải quyết đúng pháp luật các vụ việc mới phát sinh để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân hiểu biết sâu rộng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước nhất là về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất. Bố trí đủ biên chế, ổn định và có định hướng quy hoạch, phát triển đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn đối với các cán bộ, công chức nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả ngay từ khâu tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, tham mưu giải quyết chính xác đơn thư. Thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả giải quyết các vụ việc do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và của đại biểu Quốc hội chuyển đến…

Toàn văn báo cáo kết luận giám sát

 QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN


  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3051642