|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC
Khắc phục thiếu sót, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC theo kiến nghị của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội
Ngày cập nhât: 16/10/2014

Thực hiện các kiến nghị tại báo cáo giám sát số 197/BC-ĐĐBQH ngày 02/10/2013 của Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn TP Hà Nội từ 01/7/2012 đến 01/7/2013, UBND TP đã khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những hạn chế, thiếu sót được nêu ra, đồng thời phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa các công tác này.

Một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nghiêm chỉnh chấp hành các đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, nâng cao ý thức thực hiện các quy định của pháp luật của mỗi cán bộ công chức và người dân. Chính vì vậy, UBND TP luôn tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, đặc biệt chú trọng tới công tác tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật nói chung và Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nói riêng cho cán bộ chủ chốt làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. 9 tháng đầu năm 2014, toàn Thành phố đã tổ chức được 46 lớp tập huấn, giới thiệu Luật Tiếp công dân và các quy định có liên quan cho 4.300 lượt cán bộ, công chức. Đã cử 72 cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ... Thành phố đã triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”; mở các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh ở các địa phương.

Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng,  quy hoạch và xây dựng được Thành phố đặc biệt quan tâm bởi đây là nguyên nhân chủ yếu phát sinh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngày 14/01/2014, UBND TP đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp,  đất công trên địa bàn và nhiều lượt thông báo, quyết định, văn bản chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý các dự án có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra các dự án giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất... Kết quả, toàn Thành phố đã thực hiện được 91 cuộc thanh tra, kiểm tra. Phát hiện sai phạm 9,4 tỷ đồng và 3,8ha đất. Ban hành 84 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ thu hồi đất đối với 2 tổ chức...

Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND TP và các cấp, ngành trên địa bàn đã đạt được nhiều tiến bộ. Trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn Thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 1.431 vụ khiếu nại, đã giải quyết 1.130 vụ, đạt tỷ lệ 79%; trong tổng số  511 vụ tố cáo đã giải quyết 423 vụ, chiếm 83%; các vụ việc còn lại hầu hết đều đang trong thời hạn giải quyết. Qua đó, đã điều chỉnh thu hồi 26 phương án bồi thường GPMB, bổ sung 2 phương án tái định cư, hủy và thu hồi 17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị thu hồi cho nhà nước 215 triệu đồng, 3,5ha đất; trả cho công dân 2,4 tỷ đồng, hoàn trả diện tích 2,9ha đất; kiểm điểm trách nhiệm 32 cá nhân, 12 tập thể có sai phạm.

Việc rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài cũng được Thành phố tập trung, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2014 triển khai thực hiện. Các đơn vị cũng đã tập trung tiến hành rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng theo thẩm quyền; thành lập 05 Tổ công tác liên ngành do Thanh tra TP là Tổ trưởng để làm việc trực tiếp...

Đối với kiến nghị của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội về việc xây dựng phần mềm dùng chung cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thống nhất toàn Thành phố, đảm bảo liên thông giữa các ngành, các cấp; triển khai kế hoạch năm 2014, UBND TP đã phê duyệt, bố trí kinh phí để nâng cấp và triển khai phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho các đơn vị. Ngày 14/8/2014, UBND TP đã có quyết định điều chỉnh kế hoạch phân bổ kinh phí chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan  nhà nước thành phố Hà Nội năm 2014, trong đó điều chỉnh kinh phí triển khai thực hiện dự án xây dựng phần mềm dùng chung công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thống nhất và giao Sở Thông tin Truyền thông để thực hiện.

Bên cạnh đó, trong những ngày tháng 10 này, UBND TP đang gấp rút xem xét, ban hành các Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo; Quy định về tiếp công dân  của Thành phố Hà Nội trên cơ sở Tờ trình ngày 10/10/2014 của Thanh tra TP. Các quy định này sẽ thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND TP về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn mà đã được Đoàn ĐBQH Thành phố chỉ rõ nhiều tồn tại, vướng mắc, bất cập so với các luật mới ban hành.

Với những chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ trong triển khai thực hiện, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố đã bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện được hiệu quả sau giám sát của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội. Thành phố đã giải quyết một khối lượng rất lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo, với tỷ lệ giải quyết đạt cao trên 80%. Số lượng, tính chất các vụ việc phức tạp, đông người có chiều hướng giảm; chất lượng giải quyết từng bước được nâng cao, việc phải cải sửa các quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giảm đáng kể; phần lớn các vụ khiếu nại đã khởi kiện hành chính, Tòa án các cấp  đều thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính...

Báo cáo của UBND TP về thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Báo cáo của UBND TP về tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN


  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3051618