|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC
Công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội: Hiệu lực, hiệu quả cao
Ngày cập nhât: 31/10/2014

Trong những năm qua, hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội luôn được thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả cao.

Triển khai thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật, Đoàn đã xây dựng kế hoạch trên tinh thần đại biểu Quốc hội tự chọn ngày để Đoàn tổng hợp và ban hành; lịch phân công tiếp dân được công khai tại trụ sở Tiếp công dân trước nhiều ngày theo quy định của Luật. Các đại biểu Quốc hội thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tuần theo lịch phân công của lãnh đạo Đoàn, được tổ chức vào sáng thứ sáu tại 02 địa điểm: số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và số 20 phố Hoàng Diệu, quận Hà Đông.

Tính từ ngày 01/8/2013 đến ngày 31/8/2014, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức 78 buổi tiếp công dân, tiếp 1.041 lượt công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, trong đó có khoảng 46 lượt đoàn đông người, nhận 1.396 đơn. Tại các buổi tiếp, đại biểu Quốc hội trực tiếp lắng nghe công dân trình bày vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, hướng dẫn công dân tuân thủ quy định của pháp luật và chuyển đơn tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Các buổi tiếp công dân định kỳ hàng tuần của đại biểu Quốc hội được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố tham mưu, phục vụ chu đáo. Quá trình tiếp công dân đảm bảo an toàn, trật tự, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, đạt hiệu quả và đã được sự quan tâm của nhiều tầng lớp dân cư, nhiều lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân, gặp gỡ các đại biểu Quốc hội để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Tại mỗi buổi ở một điểm tiếp công dân, đại biểu Quốc hội tiếp trung bình 13 lượt người, ngoài ra còn trao đổi nhanh các nội dung có liên quan với nhiều lượt công dân khác và tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, xử lý sau buổi tiếp dân. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ hàng tuần, các đại biểu Quốc hội tiếp nhận đơn thư kiến nghị của công dân tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thực hiện Luật tiếp Công dân, lãnh đạo Đoàn đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố phân công cán bộ phòng Tiếp công dân tham gia, phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân của Thành phố từ ngày 01/7/2014.

Về tiếp nhận, xử lý đơn, thư. Đoàn ĐBQH, các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ các nguồn nhận qua tiếp công dân, qua đường bưu điện, nhận tại các buổi tiếp xúc cử tri, do các cơ quan, các tổ chức, đơn vị pháp nhân chuyển đến như: Báo, Hội luật gia, Hội cựu chiến binh, các văn phòng Luật sư…

Từ ngày 01/8/2013 đến ngày 31/8/2014, tổng số đơn đã tiếp nhận là 2.939 đơn, trong đó nhận qua tiếp công dân 1.396 đơn và nhận qua bưu điện và các nguồn khác:  1.543 đơn; về nội dung, đơn khiếu nại 744 đơn, đơn tố cáo   726 đơn và đơn kiến nghị phản ánh 1.469 đơn. Nội dung các đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo phần lớn liên quan đến chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở; tranh chấp đất đai; khiếu nại bản án của các cấp tòa án, khiếu nại việc thi hành án và chấp hành án; liên quan đến các quyết định hành chính, và việc chấp hành không nghiêm các quyết định hành chính của các cấp.

Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn, đến các đại biểu Quốc hội trong Đoàn. Quá trình tiếp nhận, xử lý đơn đã được xây dựng thành quy trình hoàn chỉnh theo từng bước, đảm bảo hiệu quả, nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật.

100% các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Đoàn ĐBQH thành phố được phân loại, xử lý kịp thời; số đơn gửi trực tiếp tới đại biểu Quốc hội đã được đại biểu nghiên cứu, xem xét xử lý hoặc đề nghị lãnh đạo Đoàn xem xét, xử lý. Lãnh đạo Đoàn, đại biểu Quốc hội nghiên cứu xem xét nội dung, ý kiến tham mưu của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND Thành phố đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật và quyết định hình thức xử lý đơn theo quy định. Kết quả xử lý được thông tin đến công dân, đến các cơ quan, tổ chức, các đơn vị có liên quan.

Thực hiện chức năng giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, căn cứ vào các quy định của pháp luật, định kỳ hàng tháng, hàng quý trên cơ sở rà soát của Văn Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thực hiện đôn đốc, giám sát đối với các cơ quan thẩm quyền chậm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Đoàn chuyển bằng hình thức văn bản hoặc làm việc trực tiếp với UBND thành phố, các ngành, các quận huyện liên quan đến các vụ việc.

Kết quả xử lý, Đoàn và các đại biểu Quốc hội đã có công văn chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền: 898 đơn; bên cạnh đó đã ban hành nhiều loạt văn bản đôn đốc các cơ quan xem xét, giải quyết và yêu cầu gửi thông báo kết quả, hướng dẫn, trả lời công dân...

Hoạt động giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên, đa dạng dưới nhiều hình thức và chú trọng tái giám sát. Kế hoạch công tác hàng năm trong buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ và các ngành có liên quan của Thành phố trước mỗi kỳ khai mạc Kỳ họp Quốc hội của Đoàn ĐBQH Hà Nội đều dành thời gian cho nội dung giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đề nghị UBND Thành phố báo cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo mà các đại biểu Quốc hội trong Đoàn quan tâm.

Bên cạnh đó, cùng với các buổi làm việc, các hoạt động giám sát khác, lãnh đạo Đoàn, các vị ĐBQH trong Đoàn cũng đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận về một số nội dung có liên quan đối với UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong đó tập trung vào những vụ việc nổi cộm, những vụ việc đã chuyển tới các cơ quan…

Từ ngày 22/7/2013 đến ngày 13/8/2013, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã giám sát chuyên đề “ Việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố từ 01/7/2012 đến 01/7/2013”. Đoàn đã giám trực tiếp tại 8 quận, huyện, 4 sở, ngành và UBND thành phố Hà Nội. Nội dung giám sát tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và công tác triển khai thực hiện Luật; kết quả công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo của công dân.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tổ chức giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 1/7/ 2009 đến 30/9/2013" và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự. Qua kiểm tra hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo của 48 vụ việc, gồm: 40 vụ khiếu nại, 07 vụ tố cáo và 01 kiến nghị của 12 đơn vị Thi hành án dân sự (Sóc Sơn, Long Biên, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Thường Tín, Cầu Giấy, Tây Hồ, Chương Mỹ, Thanh Oai, thị xã Sơn Tây và Cục THA thành phố Hà Nội).

Kết luận giám sát Đoàn đã nêu rõ những việc đã làm được, những tồn tại, chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nguyên nhân tồn tại và yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề liên quan đến chính sách, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND Thành phố tổ chức làm việc với một số quận, huyện, sở, ngành trên địa bàn để rà soát tiến độ giải quyết các vụ việc do Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội chuyển, kiến nghị xử lý. Bên cạnh đó, Đoàn đã ban hành 23 công văn đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đơn do Đoàn ĐBQH, các vị đại biểu Quốc hội chuyển đến chưa có thông báo kết quả xử lý báo cáo tới Đoàn và các đại biểu.

Đối với vụ việc nổi cộm, tính chất phức tạp, Đoàn ĐBQH đã cùng một số đại biểu Quốc hội tiến hành thu thập tài liệu, làm việc với công dân và cơ quan có liên quan để tập trung theo dõi, kiến nghị xử lý hiệu quả, triệt để, đúng pháp luật.

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với một số cơ quan của thành phố trong công tác giám sát hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Trong đó, thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND Thành phố, Ban Thường trực UBMTTQ Thành phố giám sát tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tất cả các lĩnh vực; chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tham gia các đoàn làm việc của Ban Tiếp công dân Thành phố với các tổ chức, cá nhân về công tác xử lý khiếu nại, tố cáo, làm việc về các vụ việc tồn đọng kéo dài… Thường xuyên thực hiện công tác giám sát việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND Thành phố.

Đánh giá công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho thấy đây là lĩnh vực tiếp tục được duy trì nề nếp, hiệu quả là thành quả từ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, của Đoàn ĐBQH cũng như của bộ máy chuyên môn giúp việc, sự phối hợp của các cơ quan có liên quan. Việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản được thực hiện tốt. Đã tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của các đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố. Tuy nhiên, tỷ lệ văn bản trả lời các đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH có ý kiến, kiến nghị thấp. Nhiều vụ việc cơ quan chức năng chậm xử lý, các đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố phải đôn đốc giải quyết nhiều lần.

Để thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật về biểu tình để làm cơ sở pháp lý, xử lý những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để gây rối cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đề nghị Tổng Thanh Tra chính phủ sớm có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết về tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân; nghiên cứu xây dựng quy trình về xử lý đơn kiến nghị, phản ánh để thống nhất trong quá trình giải quyết và đảm bảo quyền lợi cho công dân. Tổng hợp các điều luật còn chưa đồng bộ giữa các văn bản luật (Luật Tố tụng Hành chính, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo…) báo cáo cơ quan thẩm quyền đưa vào chương trình bổ sung, sửa đổi để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, hạn chế khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản quy định mức chi bồi dưỡng, trang phục đối với cán bộ, công chức làm công tác Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện, nơi tiếp công dân các sở, ban ngành theo quy định tại Điều 19 và Điều 22 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ./.

NGUYỄN THỊ HỒ ĐIỆP

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN


  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3051619