|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động tại các kỳ họp
Cho ý kiến về dự án Luật Du lịch: Phân định rõ trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực du lịch
Ngày cập nhât: 19/09/2016

Sáng 19.9, tiếp tục Phiên họp thứ 3, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Du lịch (sửa đổi).

 

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Chính sách phát triển du lịch còn chung chung

Tờ trình về dự án Luật Du lịch (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày cho thấy, sau 10 năm thi hành Luật Du lịch đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và sự phát triển của ngành du lịch; tạo ra bước chuyển biến quan trọng trong nhận thức về quản lý và phát triển du lịch. Tuy nhiên, Luật cũng đang bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của ngành du lịch. Sự phát triển, thay đổi của hệ thống pháp luật Việt Nam cùng với quá trình hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ đã làm nhiều quy định của Luật Du lịch về chính sách phát triển du lịch, quy hoạch du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch, kinh doanh du lịch, xúc tiến du lịch… không còn phù hợp và thiếu tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Quy định về chính sách phát triển du lịch, đặc biệt là việc hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch chưa cụ thể, thiếu tính khả thi, khó triển khai trên thực tế… Để giải quyết những hạn chế, bất cập nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật Du lịch (sửa đổi) là rất cấp thiết, bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật, góp phần tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy du lịch phát triển.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho thấy, Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Du lịch để tiếp tục thể chế hóa đường lối của Đảng về phát triển du lịch; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành làm cơ sở thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững. Về chính sách phát triển du lịch, Thường trực Ủy ban thống nhất với nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Dự thảo Luật: “Nhà nước có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực, tăng đầu tư phát triển du lịch để đảm bảo du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước” nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của du lịch với tư cách là một ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng.

Tuy nhiên, chính sách phát triển du lịch quy định tại Điều 5 còn chung chung, chưa được cụ thể hóa thành các điều, khoản cụ thể trong dự thảo Luật; đồng thời cũng chưa đưa ra được những chính sách đặc thù, mang tính đột phá để bảo đảm cho du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thường trực Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo rà soát các quy định pháp luật liên quan về ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2014; đồng thời nghiên cứu chi tiết hóa các chính sách phát triển du lịch, huy động nguồn lực, hỗ trợ phát triển du lịch; lồng ghép phát triển du lịch trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tốt tiềm năng du lịch.

Về quản lý nhà nước về du lịch, Chương IX dự thảo Luật quy định về quản lý nhà nước nhưng không đề cập đến nội dung quản lý nhà nước, cơ chế phối hợp của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch. Thường trực Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo bổ sung những nội dung trên cho phù hợp với tên gọi của chương. Thường trực Ủy ban thống nhất với chủ trương giao trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch cho các bộ, ngành có liên quan, vì du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển cần có sự tham gia của các ngành khác như: giao thông vận tải, xây dựng, giáo dục đào tạo, kinh doanh dịch vụ… Song Thường trực Ủy ban cũng chỉ rõ, dự thảo Luật chưa thể hiện được nội dung này; đề nghị Ban soạn thảo cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành trong lĩnh vực du lịch và tăng tính chủ động của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch…

Thảo luận về dự án Luật, đa số thành viên UBTVQH tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Du lịch hiện hành khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành làm cơ sở thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững. Đánh giá cao sự phát triển của ngành du lịch thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, ngành du lịch đã có đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng, phát triển nền kinh tế đất nước, nhưng so với tiềm năng thì kết quả còn khiêm tốn. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, dù đã có nhiều cố gắng nhưng sự phối hợp giữa ngành du lịch và các ngành khác còn chưa tốt. Để phát triển mạnh du lịch như một ngành kinh tế tổng hợp, mũi nhọn, cần tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước, bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành du lịch với các ngành có liên quan khác. Có như vậy, mới giải quyết được những bất cập trong phát triển du lịch hiện nay.

Chỉ rõ nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Liên quan đến Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ thống nhất với chủ trương thành lập Quỹ với mục đích chính là quảng bá, xúc tiến du lịch; đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể nguồn thu, chủ thể quản lý, nguyên tắc, cơ chế điều hành Quỹ, tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ trong việc hướng dẫn thực hiện, bảo đảm tính khả thi của điều luật… Nhấn mạnh sự cần thiết của việc thành lập Quỹ này, song Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định cho rằng, quy định như dự thảo Luật chưa bảo đảm khả thi vì chưa chỉ rõ được nguồn hình thành quỹ. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định, để Quỹ này có thể phát triển được, thì không nên tổ chức theo cơ chế bao cấp mà Nhà nước chỉ nên có một phần vốn mồi nào đó, còn cơ bản Quỹ cần được hình thành trên cơ sở xã hội hóa, huy động sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Với mô hình như vậy, thì Nhà nước không phải giữ vai trò quản lý Quỹ mà phải giao cho bộ máy độc lập quản lý, vận hành. Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị cần bổ sung vào Điều 6 về nguyên tắc hình thành nguồn quỹ, trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định cụ thể.

Hà An/daibieunhandan.vn

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch: Hướng tới sự cải cách toàn diện về công tác quy hoạch
Cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: Bảo đảm sử dụng tài sản công đúng mục đích, thiết thực vì lợi ích quốc gia
Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp - Khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Xem lại vai trò của chính quyền địa phương khi tổng hợp dự toán ngân sách
Khai mạc Phiên họp thứ ba Ủy ban thường vụ Quốc hội
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai
Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV
Kết quả phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về dự án Luật Công an xã

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3051592