|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày cập nhât: 08/02/2017

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TƯ ngày 16/12/2016 của Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”, UBND Thành phố vừa ban ban hành kế hoạch thực hiện.

Theo đó, đẩy mạnh tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ngành, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở về công tác này, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và vai trò tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, trình độ, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, vận động công dân chấp hành nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng công dân khiếu kiện đông người vượt cấp, vụ việc khiếu nại, tố cáo không được giải quyết dứt điểm hoặc đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng không tổ chức thực hiện nghiêm túc... nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nội dung của kế hoạch bao gồm tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản, chỉ đạo về công tác này; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, công dân. Người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ tổng kết, đánh giá, báo cáo theo quy định. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo các cấp, thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xem xét, giải quyết. Xử lý nghiêm minh các hành vi thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân hoặc lợi dụng gây rối an ninh trật tự. Kịp thời báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp toàn diện, đồng bộ, xử lý, giải quyết triệt để, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương, đơn vị. Rà soát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo thống nhất, công khai, hiệu quả, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp. Bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ nghiệp vụ, khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để người dân hiểu và chấp hành pháp luật. Bố trí trụ sở, trang bị phương tiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra công vụ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước. Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, nhà ở, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, thu chi tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi; tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách nhằm ngăn ngừa, hạn chế phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân đê xem xét, giải quyết ngay từ cơ sở, khi mới phát sinh.

Cũng theo kế hoạch, UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Ban Tiếp công dân Thành phố thành lập tổ công tác để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TƯ ngày 16/12/2016 của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố; thành lập các đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện, thị xã, sở, ngành. Tổ chức thanh tra đột xuất đối với những đơn vị, nhất là những nơi có khiếu kiện đông người, vụ việc khiếu kiện kéo dài nhưng không được giải quyết dứt điểm…

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng trên địa bàn hoặc thuộc lĩnh vực quản lý. Chủ động phân loại số vụ việc đã giải quyết, số vụ việc đang giải quyết, số vụ việc giải quyết nhưng còn tiếp khiếu, tiếp tố... để có kế hoạch xử lý giải quyết từng vụ việc đúng quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết thành lập Tổ công tác để đôn đốc, kiểm tra. Đối với các vụ việc còn tồn đọng theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố, Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ngành xây dựng kế hoạch và tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2017.

Toàn văn kế hoạch xem tại đây

HỒNG NHUNG

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố trong Quý 1/2017
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trong Quý IV/2016
Tổ đại biểu HĐND TP tại huyện Ba Vì: Điều chỉnh lịch tiếp công dân tháng 9/2016
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội trong Quý 3/2016
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND TP Hà Nội trong tháng 4/2016
Lịch Tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trong Quý I/2016
Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 10/2015: Huyện Đông Anh cần tập trung giải quyết việc tranh chấp đất đai tại xã Võng La
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trong Quý IV/2015
Đề nghị giải quyết sớm việc bán nhà tại địa chỉ tầng 1, mặt phố số 20 Hàng Đào đối với gia đình bà Phạm Thị Minh Châu
Đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết ngay việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Bảo, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136664