|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh
GIỚI THIỆU

 

  Tra cứu văn bản
Loại văn bản Đơn vị
Số hiệu Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
 Tìm kiếm

STTLoại tài liệuĐơn vịNgày ban hànhTrích yếuFile toàn văn
1 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố Hà Nội 18_2012_NQ.pdf
2 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015 19-2012-nq-hđnd_signed.pdf
3 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2011 20-2012-nq-hđnd_signed.pdf
4 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố. 22-2012-nq-hđnd_signed.pdf
5 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 23-2012-nq-hđnd_signed.pdf
6 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về việc thông qua Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 24-2012-nq-hđnd_signed.pdf
7 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về Quy hoạch Nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 25-nq-hđnd_signed.pdf
8 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. 26-2012-nq-hđnd_signed.pdf
9 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về Chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. 27-2012-nq-hđnd_signed.pdf
10 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2013. 28-nq-hđnd_signed.pdf
11 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 (đối với ông Nguyễn Đức Nhanh). 29-nq-hđnd_signed.pdf
12 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2012Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 (đối với ông Nguyễn Đức Chung). 30-nq-hđnd_signed.pdf
13 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2013Về việc ban hành, thay thế một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố. 02-2013-NQ-HĐND.doc
14 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 12/07/2013Về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải. 03-2013-NQ-HĐND.doc
15 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 12/07/2013Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô. 04-2013-NQ-HĐND.doc
16 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 12/07/2013về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội Giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030. 05-2013-NQ-HĐND.doc
17 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 12/07/2013Quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. 06-2013-NQ-HĐND.doc
18 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 12/07/2013Về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành. 07-2013-NQ-HĐND.doc
19 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 17/07/2013Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 08-2013-NQ-HĐND.doc
20 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 17/07/2013Về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô. 09-2013-NQ-HĐND.doc
21 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 17/07/2013Về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội. 10-2013-NQ-HĐND.doc
22 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 17/07/2013Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội. 11-2013-NQ-HĐND.doc
23 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 17/07/201312/2013/NQ-HĐND về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. 12-2013-NQ-HĐND.doc
24 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 17/07/2013Ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. 13-2013-nq-hđnd.pdf
25 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 17/07/2013Về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô. 14-2013-NQ-HĐND.doc
26 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 17/07/2013Về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. 15-2013-NQ-HĐND.doc
27 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 17/07/2013Về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô. 16-2013-NQ-HĐND.doc
28 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 23/07/2013Về một số biên pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống xấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 17-2013-nq-hđnd.pdf
29 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/12/2013Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của thành phố Hà Nội Nghi quyet KT-XH 2014.doc
30 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/12/2013Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của thành phố Hà Nội 18-NQ.pdf
31 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/12/2013Về việc thông quan Quy hoạch đê diều trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 21-NQ.pdf
32 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/12/2013Về việc thông qua Quy hoạch phát triển thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 22-NQ.pdf
33 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/12/2013Thông qua quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 23-NQ.pdf
34 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/12/2013Về việc ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. 24-NQ.pdf
35 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/12/2013Về chính sách khuyến khích phát vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2020; Chính sách phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội. 25-NQ.pdf
36 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/12/2013Về việc ban hành, sửa đổi một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố 26-NQ.pdf
37 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/12/2013Về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014. 27-NQ.pdf
38 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2013Về việc đặt, đổi tên một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 28-NQ.pdf
39 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2013Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 29-NQ.pdf
40 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2013V/v điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội 31-NQ.pdf
41 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2013Về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 33-NQ.pdf
42 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 05/12/2014Nghị quyết về thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2015; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội 06_NQ.signed.pdf
43 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 05/12/2014Nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2015 07_NQ_signed.pdf
44 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2014Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội 09_NQ_signed.pdf
45 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/12/2014Nghị quyết về thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội 11_NQ_signed.pdf
46 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/12/2014Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố 13_NQ_signed.pdf
47 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/12/2014Nghị quyết về giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội 14_NQ.signed.pdf
48 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/12/2014Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của HĐND thành phố Hà Nội 15_NQ.signed.pdf
49 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 05/12/2014Nghị quyết về điều chỉnh danh mục và tiến độ các công trình, cụm công trình trong điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 16_NQ.signed.pdf
50 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 05/12/2014Nghị quyết về đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội 17_NQ_signed.pdf
51 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 05/12/2014Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thành phố Hà Nội 18_NQ.signed.pdf
52 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 05/12/2014Nghị quyết về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do UB MTTQ cấp thành phố và cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội 19_NQ_signed.pdf
53 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 25/05/2015Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 01_NQ_HDND_signed.pdf
54 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 25/05/2015Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 02_NQ_HDND_signed.pdf
55 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 25/05/2015Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 03_NQ_HDND_signed.pdf
56 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/07/2015Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 01_2015_NQ HDND.pdf
57 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/07/2015Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố 02_2015_NQ HDND.pdf
58 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 08/07/2015Nghị quyết về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 03_2015_NQ HDND.pdf
59 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/07/2015Nghị quyết về bãi nhiệm đại biểu HĐND TP đối với bà Châu Thị Thu Nga 04_NQ HDND.pdf
60 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 08/07/2015Nghị quyết về thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 05_2015_NQ HDND.pdf
61 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 01/12/2015Về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016 của thành phố Hà Nội 04_2015_NQ_HDND_signed.pdf
62 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 01/12/2015 Về chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội 2016 - 2020 05_NQ_2015_signed.pdf
63 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 01/12/2015Về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 06_NQ_2015_signed.pdf
64 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 01/12/2015V/v điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 07_NQ_2015_signed.pdf
65 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 01/12/2015Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 08_NQ_2015_signed.pdf
66 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thầm quyền của HĐND Thành phố 09_NQ_2015_signed.pdf
67 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2014 10_NQ_2015_signed.pdf
68 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016 11_NQ_2015_signed.pdf
69 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020 thành phố Hà Nội 12_NQ_2015_signed.pdf
70 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015 Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016; dự án, công trình chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 13_NQ_2015_signed.pdf
71 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015Về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội 14_NQ_2015_signed.pdf
72 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015Về việc quy định một số nội dung chi và mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội 2016 15_NQ_2015_signed.pdf
73 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015Quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố năm học 2015 - 2016 và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến 2020 - 2021 16_NQ_2015_signed.pdf
74 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND TP về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố Hà Nội 2012 - 2016 17_NQ_2015_signed.pdf
75 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 02/12/2015Quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác tình nguyện tại xã, phường thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội 18_NQ_2015_signed.pdf
76 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/12/2015Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND thành phố Hà Nội 19_NQ_2015_signed.pdf
77 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/12/2015Về Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND thành phố Hà Nội 20_NQ_2015_signed.pdf
78 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/12/2015V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP HN 06_NQ_signed.pdf
79 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/12/2015Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội 2016 07_NQ_signed.pdf
80 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/12/2015 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND TP 08_NQ_signed.pdf
81 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 01/08/2016Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016 01_2016_NQ_signed.pdf
82 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 01/08/2016Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn TPHN 02_2016_NQ_signed.pdf
83 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 01/08/2016Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của TP HN 03_2016_NQ_signed.pdf
84 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 01/08/2016Quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TPHN 04_2016_NQ_signed.pdf
85 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/08/2016Nghị quyết về Kế hoạch Phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội 05_NQ_signed.pdf
86 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/08/2016Nghị quyết về Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025. có xét đến năm 2035 - Hợp phần I 06_NQ_signed.pdf
87 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/08/2016V/v đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP HN năm 2016 07_2016_NQ_signed.pdf
88 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/08/2016Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực hạ tầng KTXH trên địa bàn Thành phố 08_2016_NQ_signed.pdf
89 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/08/2016V/v bãi nhiệm đại biểu HĐND TP HN khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường 13_NQ_signed.pdf
90 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/08/2016Về ban hành nội quy kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 14_NQ_signed.pdf
91 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 14/06/2016Xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01_NQ_signed.pdf
92 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 14/06/2016Xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02_NQ_signed.pdf
93 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 14/06/2016Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03_NQ_signed.pdf
94 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 14/06/2016Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 -2021 04_NQ_signed.pdf
95 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 14/06/2016Xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND; quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 05_NQ_2016signed.pdf
96 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2016Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2017 12_2016_NQ_HDND_signed.pdf
97 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2016Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô 14_NQ_signed.pdf
98 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2016Về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 15_NQ_2016_signed.pdf
99 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2016Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2017 16_NQ_signed.pdf
100 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2016Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội 18_NQ_signed.pdf
101 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2016Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 19_NQ_signed.pdf
102 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2016Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố 20_NQ_signed.pdf
103 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 06/12/2016Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công nhân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội và ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố theo quy định tại khoản 5 điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 21_NQ_signed.pdf
104 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 08/12/2016Về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố 22_NQ_signed.pdf
105 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 08/12/2016Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2017 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23_NQ_signed.pdf
106 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 08/12/2016Về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 24_NQ_signed.pdf
107 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/07/2017Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 của thành phố Hà Nội 01_NQ-HDND.pdf
108 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/07/2017Về danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố và hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017 - 2020; Danh mục, kế hoạch vốn các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 02_NQ-HDND.pdf
109 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/07/2017Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội 03_NQ-HDND.pdf
110 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 04_NQ-HDND.pdf
111 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 05_NQ-HDND.pdf
112 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng ban của các Ban HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06_NQ-HDND.pdf
113 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Xác nhận miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07_NQ-HDND.pdf
114 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 08_NQ-HDND.pdf
115 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 09_NQ-HDND.pdf
116 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/07/2017Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Ký thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017 - 2018 01_2017_NQ-HDND.pdf
117 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/07/2017Ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố 02_2017_NQ-HDND.pdf
118 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 03/07/2017Việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố 03_2017_NQ-HDND.pdf
119 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Về việc thông qua Đề án "tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030" 04_2017_NQ-HDND.pdf
120 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2011/QH10 có hiệu lực 05_2017_NQ-HDND.pdf
121 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý 06_2017_NQ-HDND.pdf
122 Nghị Quyết HĐND Thành phố Hà Nội 04/07/2017Về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố 07_2017_NQ-HDND.pdf