/portal/Home/trao-doi-cu-tri/
Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao; các cơ quan báo, đài, bản tin Thành phố, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố triển khai tuyên truyền rộng...

°
 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
334 người đã bình chọn
Thống kê: 2.737.041
Online: 6