/portal/Home/trao-doi-cu-tri/
Đông Anh: Ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đông Anh: Ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân.

Kế hoạch và khung chương trình bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Kế hoạch và khung chương trình bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Đối với nội dung bồi dưỡng dành cho đại biểu HĐND các cấp sẽ tập trung các vấn đề: Năm thứ nhất, vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của HĐND; một số kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND; Năm thứ hai đến năm thứ năm, kết hợp bồi dưỡng kiến thức theo lĩnh vực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND với...

°
 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
362 người đã bình chọn
Thống kê: 2.842.290
Online: 60