Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  11/TB-HĐNDThông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội14/05/2018
  Chương trình Phiên giải trình của Thường trực HĐND TP Hà Nội ngày 15/3/201814/03/2018
  54/BC-UBNDUBND TP Hà Nội báo cáo các nội dung về Phiên giải trình của Thường trực HĐND TP ngày 15/3/201809/03/2018
  08/2017/NQ-HĐNDVề việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội05/12/2017
  09/2017/NQ-HĐNDVề việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố05/12/2017
  10/2017/NQ-HĐNDVề việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố05/12/2017
  11/2017/NQ-HĐNDVề việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 202005/12/2017
  12/2017/NQ-HĐNDVề việc quy định tỉ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội05/12/2017
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  78 người đã bình chọn
  Thống kê: 382.482
  Online: 9