Duy Hoàng Dương - Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

19/9/1986

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn:

Đại học, chuyên ngành Luật học

Chức vụ:

Ủy viên Thường trực, Tr­ưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

Nguyễn Bích Thủy - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

08/8/1971

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ, ngành Luật Kinh tế

Chức vụ:

Phó Tr­ưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

Hoàng Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

10/8/1975

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn:

Tiến sĩ Luật

Chức vụ:

Phó Tr­ưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

Lâm Thị Quỳnh Dao - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

03/8/1982

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ, ngành Xã hội học

Chức vụ:

Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
498 người đã bình chọn
Thống kê: 3.140.207
Online: 70