Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
PageUrl
  
  
  
TieuDe
  
  
  
516Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIHuong-toi-Dai-hoi-Dang-bo-co-quan-Van-phong-HDND-T.aspx
  
11/3/2020 9:31 AMNo presence informationHà Quốc Thịnh
10
Danh sách tin bài
NoNoNo
515Ban Văn hóa - Xã hội Ban-Van-hoa-Xa-hoi-2.aspx
  
496Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.10/15/2020 3:15 PMNo presence informationHà Quốc Thịnh
2
Trang wiki
BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
YesNoYes
512Ban Đô thịBan-Do-thi.aspx
  
496Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.10/15/2020 3:16 PMNo presence informationHà Quốc Thịnh
5
Trang wiki
YesNoYes
511DỰ ÁN LUẬT XIN Ý KIẾNDU-AN-LUAT-XIN-Y-KIEN.aspx
  
9/15/2017 2:31 PMNo presence informationadmin
Danh sách tin bài
NoNoNo
510HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVHDND-TP-HA-NOI-KHOA-XV.aspx
  
7/3/2019 8:35 AMQuản trị tin bài
Danh sách tin bài
NoNoNo
509HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XIVHDND-TP-HA-NOI-KHOA-XIV.aspx
  
10/21/2020 9:48 AMQuản trị tin bài
Danh sách tin bài
NoNoNo
508Văn phòng đoàn ĐBQHVan-phong-DBQH.aspx
  
9/15/2017 2:28 PMNo presence informationadmin
3
Danh sách tin bài
YesNoYes
507Cơ cấu tổ chức qp2e36Co-cau-to-chuc.aspx
  
505Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội10/15/2020 3:16 PMNo presence informationHà Quốc Thịnh
Trang wiki
YesNoYes
506Chức năng nhiệm vụ9lgfdlChuc-nang-nhiem-vu.aspx
  
505Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội1/7/2016 9:49 AMNo presence informationadmin
Trang wiki
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân
YesNoYes
505Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố Hà NộiVan-phong-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi.aspx
  
405Giới thiệu chung12/12/2017 10:58 AMNo presence informationadmin
3
Trang wiki
YesNoYes
504Danh sách các tổ đại biểu HĐND cac-to-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan.aspx
  
499Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 202110/15/2020 3:11 PMNo presence informationHà Quốc Thịnh
Trang wiki
DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ
YesNoYes
503Thư ký kỳ họp thu-ky-ky-hop.aspx
  
496Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.5/22/2020 2:06 PMNo presence informationHà Quốc Thịnh
6
Trang wiki
THƯ KÝ KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ
YesNoYes
502Ban Pháp chếban-phap-che.aspx
  
496Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.10/15/2020 3:14 PMNo presence informationHà Quốc Thịnh
Trang wiki
BAN PHÁP CHẾ
YesNoYes
501Ban Kinh tế và Ngân sách ban-kinh-te-ngan-sach.aspx
  
496Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.10/15/2020 3:13 PMNo presence informationHà Quốc Thịnh
Trang wiki
BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
YesNoYes
499Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021Hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-Ha-Noi-nhiem-ky-2016-.aspx
  
405Giới thiệu chung6/21/2019 4:20 PMQuản trị tin bài
2
Trang wiki
YesNoYes
498Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nộidoan-dai-bieu-quoc-hoi-thanh-pho-ha-noi.aspx
  
405Giới thiệu chung12/12/2017 10:55 AMNo presence informationadmin
1
Trang wiki
YesNoYes
497Thường trực hội đồng nhân dân thuong-truc-hoi-dong-nhan-dan.aspx
  
496Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.5/22/2020 3:50 PMNo presence informationadmin
Trang wiki
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
YesNoYes
496Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.co-cau-to-chuc-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho.aspx
  
499Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 202112/12/2017 10:57 AMNo presence informationadmin
2
Trang wiki
Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố
YesNoYes
495Chức năng nhiệm vụ của hội đồng nhân dân Thành phố.3t9p2achuc-nang-nhiem-vu.aspx
  
499Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 20219/15/2017 2:28 PMNo presence informationadmin
Trang wiki
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có hai chức năng cơ bản là:
YesYesYes
494Danh sách đại biểudanh-sach-dai-bieu.aspx
  
498Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội10/15/2020 3:06 PMNo presence informationHà Quốc Thịnh
Trang wiki
Danh sách đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH TP Hà Nội
YesNoYes
493Lãnh đạo Đoàn ĐBQH lanh-dao-doan-dbqh.aspx
  
498Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội5/20/2020 8:19 AMNo presence informationHà Quốc Thịnh
Trang wiki
Lãnh đạo Đoàn ĐBHQ Hà Nội
YesNoYes
492Chức năng nhiệm vụchuc-nang-nhiem-vu.aspx
  
498Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội9/15/2017 2:30 PMNo presence informationadmin
Trang wiki
Chức năng nhiệm vụ
YesNoYes
491Phản hồi từ các cơ quan chức năngPhan-hoi-tu-cac-co-quan-chuc-nang.aspx
  
9/15/2017 2:35 PMNo presence informationadmin
11
Danh sách tin bài
NoNoYes
490Tài liệu kỳ họpTai-lieu-ky-hop.aspx
  
11/6/2018 3:11 PMNo presence informationHà Quốc Thịnh
9
Danh sách tin bài
NoNoYes
489Tin HĐND cấp huyện, xãaq0lvjTin-HDND-cap-huyen-xa.aspx
  
9/15/2017 2:29 PMNo presence informationadmin
9
Danh sách tin bài
YesNoYes
488Các kỳ họp HĐNDCac-ky-hop-HDND.aspx
  
474HĐND Thành phố9/15/2017 2:29 PMNo presence informationadmin
5
Danh sách tin bài
YesNoYes
487Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTCxbarjgHoat-dong-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-don-thu-KNTC.aspx
  
474HĐND Thành phố12/28/2015 3:09 PMNguyễn Khắc Chính
4
Danh sách tin bài
YesNoYes
486Hoạt động tại các kỳ họpHoat-dong-tai-cac-ky-hop.aspx
  
399Đoàn ĐBQH9/15/2017 2:32 PMNo presence informationadmin
6
Danh sách tin bài
YesNoYes
485Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTCHoat-dong-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-don-thu-KNTC.aspx
  
399Đoàn ĐBQH9/15/2017 2:33 PMNo presence informationadmin
5
Danh sách tin bài
YesNoYes
484Xây dựng pháp luậtXay-dung-phap-luat.aspx
  
399Đoàn ĐBQH9/15/2017 2:37 PMNo presence informationadmin
4
Danh sách tin bài
YesNoYes
1 - 30Next