Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng Ban chuyên trách Ban Đô Thị HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

03/02/1969

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Kinh tế chính trị

Chức vụ:

Ủy viên Thường trực, Tr­ưởng Ban chuyên trách Đô thị HĐND Thành phố

 

Trần Hợp Dũng -  Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Đô Thị HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

09/9/1974

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn:

Đại học, ngành Kinh tế xây dựng

Chức vụ:

PhóTr­ưởng Ban chuyên trách Đô thị HĐND Thành phố

 

Đoàn Việt Cường - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Đô Thị HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

21/01/1978

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Kinh tế chính trị

Chức vụ:

PhóTr­ưởng Ban chuyên trách Đô thị HĐND Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
498 người đã bình chọn
Thống kê: 3.140.025
Online: 48