Phạm Thị Thanh Hương - Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

30/7/1980

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ kinh tế chính trị

Chức vụ:

Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố

 

Lâm Thị Quỳnh Dao - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

03/8/1982

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ, ngành Xã hội học

Chức vụ:

Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

Trần Khánh Hưng - Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

09/10/1974

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ, ngành Quản lý đô thị

Chức vụ:

Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Hà Nội

 

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
536 người đã bình chọn
Thống kê: 3.478.854
Online: 67