* Lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội:

- Lê Minh Đức, Thành ủy viên, Chánh văn phòng.

- Vũ Quang Chinh, Phó Chánh văn phòng.

- Trần Hợp Dũng, Phó Chánh văn phòng.

* Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổng hợp

- Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Hương

- Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Quỳnh Dao

- Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Phương Thảo

+ Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Vân

- Phó Trưởng phòng: Đoàn Anh Tuấn

- Phó Trưởng phòng: Đỗ Văn Trường

 

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
208 người đã bình chọn
Thống kê: 1.910.228
Online: 104