Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TargetPageContent
  
No presence informationHà Quốc ThịnhSửa bài viết6/6/2020 9:30 AMSửa bài viếtChủ tịch HĐND TP: Phiên giải trình đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND ngày càng thể hiện hiệu quả hơn16595Chủ tịch HĐND TP: Phiên giải trình đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND ngày càng thể hiện hiệu quả hơn
<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Bế mạc phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, sau một buổi sáng làm việc, phiên giải trình đã hoàn thành yêu cầu nội dung đề ra. Đã có 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi, 15 lượt lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện trả lời.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Giai trinh Ngoc Be mac_FrHlCLpZPEeC2S1j.jpg" style="width: 500px; height: 334px;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><em>Chủ tịch HĐND TP phát biểu bế mạc phiên giải trình</em></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"> </p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Thường trực HĐND thành phố cảm nhận rõ điểm mới của phiên giải trình. Đó là, người hỏi nêu rõ nội dung, đúng trọng tâm, rõ địa chỉ. Phần trả lời cũng đã nhận rõ trách nhiệm, rõ lộ trình khắc phục và thời gian giải quyết. Qua đó, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND thành phố ngày càng thể hiện hiệu quả hơn, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ sát hơn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã đi vào cuộc sống và HĐND thành phố đã cập nhật tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để các đại biểu HĐND thành phố giám sát. HĐND thành phố đã thực hiện 8 cuộc giám sát, 2 phiên giải trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với lĩnh vực này.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát cho thấy, việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố có tiến bộ nhưng còn chậm. Nguyên nhân chậm chủ yếu ở cấp quận, huyện là do sự phối kết hợp giải quyết chưa chủ động, chưa quyết liệt.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành thường xuyên rà soát, tiếp thu kiến nghị của cử tri thông qua các kênh; phân loại, phân công, phân cấp để xử lý thỏa đáng các kiến nghị của cử tri. Hiện tại còn tồn đọng gần 200 vụ việc, đa số liên quan đến các quận, huyện, vì thế, UBND thành phố cần chỉ đạo trực tiếp, tăng cường đối thoại với người dân, đồng thời, tăng cường cải cách hành chính trong giải quyết đơn thư.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong lĩnh vực này và mong muốn cử tri cùng đồng hành giám sát các cơ quan thực thi, giải quyết các vụ việc.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhSửa bài viết6/5/2020 3:41 PMSửa bài viếtChủ tịch HĐND TP: Phiên giải trình đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND ngày càng thể hiện hiệu quả hơn16595Chủ tịch HĐND TP: Phiên giải trìh đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND ngày càng thể hiện hiệu quả hơn
<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Bế mạc phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, sau một buổi sáng làm việc, phiên giải trình đã hoàn thành yêu cầu nội dung đề ra. Đã có 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi, 15 lượt lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện trả lời.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Giai trinh Ngoc Be mac_FrHlCLpZPEeC2S1j.jpg" style="width: 500px; height: 334px;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><em>Chủ tịch HĐND TP phát biểu bế mạc phiên giải trình</em></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"> </p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Thường trực HĐND thành phố cảm nhận rõ điểm mới của phiên giải trình. Đó là, người hỏi nêu rõ nội dung, đúng trọng tâm, rõ địa chỉ. Phần trả lời cũng đã nhận rõ trách nhiệm, rõ lộ trình khắc phục và thời gian giải quyết. Qua đó, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND thành phố ngày càng thể hiện hiệu quả hơn, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ sát hơn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã đi vào cuộc sống và HĐND thành phố đã cập nhật tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để các đại biểu HĐND thành phố giám sát. HĐND thành phố đã thực hiện 8 cuộc giám sát, 2 phiên giải trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với lĩnh vực này.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát cho thấy, việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố có tiến bộ nhưng còn chậm. Nguyên nhân chậm chủ yếu ở cấp quận, huyện là do sự phối kết hợp giải quyết chưa chủ động, chưa quyết liệt.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành thường xuyên rà soát, tiếp thu kiến nghị của cử tri thông qua các kênh; phân loại, phân công, phân cấp để xử lý thỏa đáng các kiến nghị của cử tri. Hiện tại còn tồn đọng gần 200 vụ việc, đa số liên quan đến các quận, huyện, vì thế, UBND thành phố cần chỉ đạo trực tiếp, tăng cường đối thoại với người dân, đồng thời, tăng cường cải cách hành chính trong giải quyết đơn thư.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong lĩnh vực này và mong muốn cử tri cùng đồng hành giám sát các cơ quan thực thi, giải quyết các vụ việc.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhDuyệt6/5/2020 3:41 PMTrình duyệt bài viếtChủ tịch HĐND TP: Phiên giải trình đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND ngày càng thể hiện hiệu quả hơn16595Chủ tịch HĐND TP: Phiên giải trình đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND thành phố ngày càng thể hiện hiệu quả hơn
<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Bế mạc phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, sau một buổi sáng làm việc, phiên giải trình đã hoàn thành yêu cầu nội dung đề ra. Đã có 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi, 15 lượt lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện trả lời.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Giai trinh Ngoc Be mac_FrHlCLpZPEeC2S1j.jpg" style="width: 500px; height: 334px;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><em>Chủ tịch HĐND TP phát biểu bế mạc phiên giải trình</em></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"> </p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Thường trực HĐND thành phố cảm nhận rõ điểm mới của phiên giải trình. Đó là, người hỏi nêu rõ nội dung, đúng trọng tâm, rõ địa chỉ. Phần trả lời cũng đã nhận rõ trách nhiệm, rõ lộ trình khắc phục và thời gian giải quyết. Qua đó, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND thành phố ngày càng thể hiện hiệu quả hơn, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ sát hơn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã đi vào cuộc sống và HĐND thành phố đã cập nhật tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để các đại biểu HĐND thành phố giám sát. HĐND thành phố đã thực hiện 8 cuộc giám sát, 2 phiên giải trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với lĩnh vực này.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát cho thấy, việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố có tiến bộ nhưng còn chậm. Nguyên nhân chậm chủ yếu ở cấp quận, huyện là do sự phối kết hợp giải quyết chưa chủ động, chưa quyết liệt.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành thường xuyên rà soát, tiếp thu kiến nghị của cử tri thông qua các kênh; phân loại, phân công, phân cấp để xử lý thỏa đáng các kiến nghị của cử tri. Hiện tại còn tồn đọng gần 200 vụ việc, đa số liên quan đến các quận, huyện, vì thế, UBND thành phố cần chỉ đạo trực tiếp, tăng cường đối thoại với người dân, đồng thời, tăng cường cải cách hành chính trong giải quyết đơn thư.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong lĩnh vực này và mong muốn cử tri cùng đồng hành giám sát các cơ quan thực thi, giải quyết các vụ việc.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTrình duyệt6/5/2020 3:41 PMTrình duyệt bài viếtChủ tịch HĐND TP: Phiên giải trình đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND ngày càng thể hiện hiệu quả hơn16595Chủ tịch HĐND TP: Phiên giải trình đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND thành phố ngày càng thể hiện hiệu quả hơn
<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Bế mạc phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, sau một buổi sáng làm việc, phiên giải trình đã hoàn thành yêu cầu nội dung đề ra. Đã có 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi, 15 lượt lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện trả lời.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Giai trinh Ngoc Be mac_FrHlCLpZPEeC2S1j.jpg" style="width: 500px; height: 334px;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><em>Chủ tịch HĐND TP phát biểu bế mạc phiên giải trình</em></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"> </p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Thường trực HĐND thành phố cảm nhận rõ điểm mới của phiên giải trình. Đó là, người hỏi nêu rõ nội dung, đúng trọng tâm, rõ địa chỉ. Phần trả lời cũng đã nhận rõ trách nhiệm, rõ lộ trình khắc phục và thời gian giải quyết. Qua đó, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND thành phố ngày càng thể hiện hiệu quả hơn, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ sát hơn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã đi vào cuộc sống và HĐND thành phố đã cập nhật tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để các đại biểu HĐND thành phố giám sát. HĐND thành phố đã thực hiện 8 cuộc giám sát, 2 phiên giải trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với lĩnh vực này.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát cho thấy, việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố có tiến bộ nhưng còn chậm. Nguyên nhân chậm chủ yếu ở cấp quận, huyện là do sự phối kết hợp giải quyết chưa chủ động, chưa quyết liệt.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành thường xuyên rà soát, tiếp thu kiến nghị của cử tri thông qua các kênh; phân loại, phân công, phân cấp để xử lý thỏa đáng các kiến nghị của cử tri. Hiện tại còn tồn đọng gần 200 vụ việc, đa số liên quan đến các quận, huyện, vì thế, UBND thành phố cần chỉ đạo trực tiếp, tăng cường đối thoại với người dân, đồng thời, tăng cường cải cách hành chính trong giải quyết đơn thư.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong lĩnh vực này và mong muốn cử tri cùng đồng hành giám sát các cơ quan thực thi, giải quyết các vụ việc.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTạo bài viết6/5/2020 3:41 PMTạo bài viếtChủ tịch HĐND TP: Phiên giải trình đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND ngày càng thể hiện hiệu quả hơn16595Chủ tịch HĐND TP: Phiên giải trình đã thành công, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND thành phố ngày càng thể hiện hiệu quả hơn
<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Bế mạc phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, sau một buổi sáng làm việc, phiên giải trình đã hoàn thành yêu cầu nội dung đề ra. Đã có 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi, 15 lượt lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện trả lời.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Giai trinh Ngoc Be mac_FrHlCLpZPEeC2S1j.jpg" style="width: 500px; height: 334px;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important; text-align: center;"><em>Chủ tịch HĐND TP phát biểu bế mạc phiên giải trình</em></p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"> </p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Thường trực HĐND thành phố cảm nhận rõ điểm mới của phiên giải trình. Đó là, người hỏi nêu rõ nội dung, đúng trọng tâm, rõ địa chỉ. Phần trả lời cũng đã nhận rõ trách nhiệm, rõ lộ trình khắc phục và thời gian giải quyết. Qua đó, hoạt động giải trình, chất vấn của HĐND thành phố ngày càng thể hiện hiệu quả hơn, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ sát hơn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã đi vào cuộc sống và HĐND thành phố đã cập nhật tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để các đại biểu HĐND thành phố giám sát. HĐND thành phố đã thực hiện 8 cuộc giám sát, 2 phiên giải trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với lĩnh vực này.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát cho thấy, việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố có tiến bộ nhưng còn chậm. Nguyên nhân chậm chủ yếu ở cấp quận, huyện là do sự phối kết hợp giải quyết chưa chủ động, chưa quyết liệt.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành thường xuyên rà soát, tiếp thu kiến nghị của cử tri thông qua các kênh; phân loại, phân công, phân cấp để xử lý thỏa đáng các kiến nghị của cử tri. Hiện tại còn tồn đọng gần 200 vụ việc, đa số liên quan đến các quận, huyện, vì thế, UBND thành phố cần chỉ đạo trực tiếp, tăng cường đối thoại với người dân, đồng thời, tăng cường cải cách hành chính trong giải quyết đơn thư.</p>

<p style="border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong lĩnh vực này và mong muốn cử tri cùng đồng hành giám sát các cơ quan thực thi, giải quyết các vụ việc.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhDuyệt6/5/2020 3:35 PMTrình duyệt bài viếtChủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm16594Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm
<p style="text-align: justify;">Sáng 5-6, tại phiên giải trình do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức về tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Giai trinh chung_ShTqEj8qeka3bDv-.jpg" style="width: 500px; height: 338px;" /></p>

<p style="text-align: center;">Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên giải trình.</p>

<p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay thành phố đã giải quyết hơn 94% nội dung kiến nghị của cử tri thông qua phản ánh của đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội. Số vụ việc liên quan đến các đơn, thư khiếu nại được giải quyết đạt hơn 80%. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ giao các cơ quan tiếp tục thực hiện đúng lịch tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc; Tòa án nhân dân thành phố xử lý, xét xử những vụ việc khiếu kiện phức tạp; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để tổ chức tốt các tổ hòa giải tại các xã, phường, thị trấn.</p>

<p style="text-align: justify;">Bổ sung thông tin nhằm làm rõ thêm nội dung mà các đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn, liên quan đến việc phát triển các cụm công nghiệp làng nghề, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội hiện có 1.358 làng nghề. Hơn một năm qua, thành phố đã hoàn thành xây dựng, giải phóng mặt bằng 43 cụm công nghiệp làng nghề. Các cụm công nghiệp này được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; không tiếp nhận các gia đình ở các làng nghề vào sinh sống mà chỉ xây dựng nhà xưởng sản xuất, ưu tiên cho phát triển các nghề truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển công nghiệp sạch và công nghệ cao.</p>

<p style="text-align: justify;">Đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu rõ, những năm vừa qua, thành phố cũng tập trung vào giải quyết vấn đề bức xúc như ô nhiễm tại các ao, hồ trên địa bàn thành phố, đã hợp tác với các nhà khoa học nước ngoài xử lý được 90 hồ ô nhiễm nặng. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước để ứng dụng các công nghệ mới, xử lý triệt để ô nhiễm tại các ao, hồ trên địa bàn. Đồng thời, UBND thành phố đã có văn bản báo cáo với Bộ Tài chính và với Chính phủ để có sự điều chỉnh phù hợp, tạo cơ chế quản lý vốn đầu tư công liên quan đến thoát nước, môi trường, cắt tỉa cây xanh, thu gom, xử lý rác thải.</p>

<p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết đã giao huyện Gia Lâm thí điểm ứng dụng công nghệ đèn led có cảm biến tự động chiếu sáng theo lưu lượng người tham gia giao thông. Tiến tới, thành phố sẽ nhân rộng cách làm này và quản lý toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của thành phố bằng hệ thống chiếu sáng thông minh, bảo đảm tiết kiệm điện và quản lý tốt hơn.</p>

<p style="text-align: justify;">Về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi, trong những năm vừa qua, thành phố đã quản lý và làm tốt công tác duy trì cung cấp dịch vụ thủy lợi cho người dân để phát triển nông nghiệp. Trong lĩnh vực này, để quản lý chặt chẽ, đồng bộ thì phải sắp xếp lại 5 đơn vị doanh nghiệp thủy lợi. Những công ty thủy lợi này có thể tiếp tục thuê các hợp tác xã hoặc các công ty tư nhân để thực hiện cung cấp dịch vụ. “Những năm 2014 và 2015, mỗi năm thành phố chi từ 1.000 tỷ đồng đến 1.100 tỷ đồng để làm thủy lợi. Sau khi phân cấp, cơ chế này vẫn bảo đảm nước sản xuất nông nghiệp mà thành phố chỉ chi hơn 600 tỷ đồng”, đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu con số.</p>

<p style="text-align: justify;">Hà Nội xác định việc xây dựng các nhà máy xử lý nước thải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, bởi hiện nay việc xử lý nước thải tại các làng nghề mới đạt 25%. Đây là nguyên nhân gây ô nhiễm và làm giảm chất lượng sống của người dân. Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sẽ dành nguồn vốn ODA, nguồn lực từ ngân sách của thành phố và kêu gọi xã hội hóa để xử lý nước thải.</p>

<p style="text-align: justify;">Song, thực tế là việc kêu gọi xã hội hóa đang gặp khó khăn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường đầu tư công, phấn đấu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 100% nước thải đô thị và nước thải tại các làng nghề được xử lý.</p>

<p style="text-align: justify;">Đối với vấn đề xây dựng các công trình nhà ở ngoài đê sông Hồng và sông Đuống, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện có hơn 800 nghìn dân đang sinh sống ở ngoài đê. Theo quy định của Luật Đê điều, thành phố không thể xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ người dân. UBND thành đã giao Sở Xây dựng hướng dẫn các quận, huyện có người dân sinh sống ở ngoài đê sông Hồng và đê sông Đuống đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cho phép được xây dựng tạm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Về lâu dài, thành phố tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phân lũ và quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.</p>

<p style="text-align: justify;">Thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà các đại biểu HĐND đã chất vấn. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục kiên trì với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; kiên trì thực hiện các giải pháp mạnh mẽ để xử lý các vấn đề liên quan đến cung cấp nước sạch, cải thiện chất lượng không khí, xử lý ô nhiễm môi trường, tăng cường đầu tư cho y tế và giáo dục nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thành phố cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu đến ngày 30-6-2020, 100% dịch vụ công đạt mức độ 3, 30% đạt mức độ 4. Thành phố sẽ chỉ đạo Thanh tra thành phố cùng Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra công vụ để đôn đốc trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các cấp cũng như của các sở, ngành.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTrình duyệt6/5/2020 3:35 PMTrình duyệt bài viếtChủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm16594Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm
<p style="text-align: justify;">Sáng 5-6, tại phiên giải trình do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức về tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Giai trinh chung_ShTqEj8qeka3bDv-.jpg" style="width: 500px; height: 338px;" /></p>

<p style="text-align: center;">Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên giải trình.</p>

<p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay thành phố đã giải quyết hơn 94% nội dung kiến nghị của cử tri thông qua phản ánh của đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội. Số vụ việc liên quan đến các đơn, thư khiếu nại được giải quyết đạt hơn 80%. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ giao các cơ quan tiếp tục thực hiện đúng lịch tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc; Tòa án nhân dân thành phố xử lý, xét xử những vụ việc khiếu kiện phức tạp; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để tổ chức tốt các tổ hòa giải tại các xã, phường, thị trấn.</p>

<p style="text-align: justify;">Bổ sung thông tin nhằm làm rõ thêm nội dung mà các đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn, liên quan đến việc phát triển các cụm công nghiệp làng nghề, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội hiện có 1.358 làng nghề. Hơn một năm qua, thành phố đã hoàn thành xây dựng, giải phóng mặt bằng 43 cụm công nghiệp làng nghề. Các cụm công nghiệp này được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; không tiếp nhận các gia đình ở các làng nghề vào sinh sống mà chỉ xây dựng nhà xưởng sản xuất, ưu tiên cho phát triển các nghề truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển công nghiệp sạch và công nghệ cao.</p>

<p style="text-align: justify;">Đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu rõ, những năm vừa qua, thành phố cũng tập trung vào giải quyết vấn đề bức xúc như ô nhiễm tại các ao, hồ trên địa bàn thành phố, đã hợp tác với các nhà khoa học nước ngoài xử lý được 90 hồ ô nhiễm nặng. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước để ứng dụng các công nghệ mới, xử lý triệt để ô nhiễm tại các ao, hồ trên địa bàn. Đồng thời, UBND thành phố đã có văn bản báo cáo với Bộ Tài chính và với Chính phủ để có sự điều chỉnh phù hợp, tạo cơ chế quản lý vốn đầu tư công liên quan đến thoát nước, môi trường, cắt tỉa cây xanh, thu gom, xử lý rác thải.</p>

<p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết đã giao huyện Gia Lâm thí điểm ứng dụng công nghệ đèn led có cảm biến tự động chiếu sáng theo lưu lượng người tham gia giao thông. Tiến tới, thành phố sẽ nhân rộng cách làm này và quản lý toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của thành phố bằng hệ thống chiếu sáng thông minh, bảo đảm tiết kiệm điện và quản lý tốt hơn.</p>

<p style="text-align: justify;">Về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi, trong những năm vừa qua, thành phố đã quản lý và làm tốt công tác duy trì cung cấp dịch vụ thủy lợi cho người dân để phát triển nông nghiệp. Trong lĩnh vực này, để quản lý chặt chẽ, đồng bộ thì phải sắp xếp lại 5 đơn vị doanh nghiệp thủy lợi. Những công ty thủy lợi này có thể tiếp tục thuê các hợp tác xã hoặc các công ty tư nhân để thực hiện cung cấp dịch vụ. “Những năm 2014 và 2015, mỗi năm thành phố chi từ 1.000 tỷ đồng đến 1.100 tỷ đồng để làm thủy lợi. Sau khi phân cấp, cơ chế này vẫn bảo đảm nước sản xuất nông nghiệp mà thành phố chỉ chi hơn 600 tỷ đồng”, đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu con số.</p>

<p style="text-align: justify;">Hà Nội xác định việc xây dựng các nhà máy xử lý nước thải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, bởi hiện nay việc xử lý nước thải tại các làng nghề mới đạt 25%. Đây là nguyên nhân gây ô nhiễm và làm giảm chất lượng sống của người dân. Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sẽ dành nguồn vốn ODA, nguồn lực từ ngân sách của thành phố và kêu gọi xã hội hóa để xử lý nước thải.</p>

<p style="text-align: justify;">Song, thực tế là việc kêu gọi xã hội hóa đang gặp khó khăn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường đầu tư công, phấn đấu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 100% nước thải đô thị và nước thải tại các làng nghề được xử lý.</p>

<p style="text-align: justify;">Đối với vấn đề xây dựng các công trình nhà ở ngoài đê sông Hồng và sông Đuống, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện có hơn 800 nghìn dân đang sinh sống ở ngoài đê. Theo quy định của Luật Đê điều, thành phố không thể xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ người dân. UBND thành đã giao Sở Xây dựng hướng dẫn các quận, huyện có người dân sinh sống ở ngoài đê sông Hồng và đê sông Đuống đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cho phép được xây dựng tạm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Về lâu dài, thành phố tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phân lũ và quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.</p>

<p style="text-align: justify;">Thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà các đại biểu HĐND đã chất vấn. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục kiên trì với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; kiên trì thực hiện các giải pháp mạnh mẽ để xử lý các vấn đề liên quan đến cung cấp nước sạch, cải thiện chất lượng không khí, xử lý ô nhiễm môi trường, tăng cường đầu tư cho y tế và giáo dục nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thành phố cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu đến ngày 30-6-2020, 100% dịch vụ công đạt mức độ 3, 30% đạt mức độ 4. Thành phố sẽ chỉ đạo Thanh tra thành phố cùng Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra công vụ để đôn đốc trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các cấp cũng như của các sở, ngành.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTạo bài viết6/5/2020 3:35 PMTạo bài viếtChủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm16594Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm
<p style="text-align: justify;">Sáng 5-6, tại phiên giải trình do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức về tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Giai trinh chung_ShTqEj8qeka3bDv-.jpg" style="width: 500px; height: 338px;" /></p>

<p style="text-align: center;">Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên giải trình.</p>

<p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay thành phố đã giải quyết hơn 94% nội dung kiến nghị của cử tri thông qua phản ánh của đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội. Số vụ việc liên quan đến các đơn, thư khiếu nại được giải quyết đạt hơn 80%. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ giao các cơ quan tiếp tục thực hiện đúng lịch tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc; Tòa án nhân dân thành phố xử lý, xét xử những vụ việc khiếu kiện phức tạp; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để tổ chức tốt các tổ hòa giải tại các xã, phường, thị trấn.</p>

<p style="text-align: justify;">Bổ sung thông tin nhằm làm rõ thêm nội dung mà các đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn, liên quan đến việc phát triển các cụm công nghiệp làng nghề, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội hiện có 1.358 làng nghề. Hơn một năm qua, thành phố đã hoàn thành xây dựng, giải phóng mặt bằng 43 cụm công nghiệp làng nghề. Các cụm công nghiệp này được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; không tiếp nhận các gia đình ở các làng nghề vào sinh sống mà chỉ xây dựng nhà xưởng sản xuất, ưu tiên cho phát triển các nghề truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển công nghiệp sạch và công nghệ cao.</p>

<p style="text-align: justify;">Đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu rõ, những năm vừa qua, thành phố cũng tập trung vào giải quyết vấn đề bức xúc như ô nhiễm tại các ao, hồ trên địa bàn thành phố, đã hợp tác với các nhà khoa học nước ngoài xử lý được 90 hồ ô nhiễm nặng. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước để ứng dụng các công nghệ mới, xử lý triệt để ô nhiễm tại các ao, hồ trên địa bàn. Đồng thời, UBND thành phố đã có văn bản báo cáo với Bộ Tài chính và với Chính phủ để có sự điều chỉnh phù hợp, tạo cơ chế quản lý vốn đầu tư công liên quan đến thoát nước, môi trường, cắt tỉa cây xanh, thu gom, xử lý rác thải.</p>

<p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết đã giao huyện Gia Lâm thí điểm ứng dụng công nghệ đèn led có cảm biến tự động chiếu sáng theo lưu lượng người tham gia giao thông. Tiến tới, thành phố sẽ nhân rộng cách làm này và quản lý toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của thành phố bằng hệ thống chiếu sáng thông minh, bảo đảm tiết kiệm điện và quản lý tốt hơn.</p>

<p style="text-align: justify;">Về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi, trong những năm vừa qua, thành phố đã quản lý và làm tốt công tác duy trì cung cấp dịch vụ thủy lợi cho người dân để phát triển nông nghiệp. Trong lĩnh vực này, để quản lý chặt chẽ, đồng bộ thì phải sắp xếp lại 5 đơn vị doanh nghiệp thủy lợi. Những công ty thủy lợi này có thể tiếp tục thuê các hợp tác xã hoặc các công ty tư nhân để thực hiện cung cấp dịch vụ. “Những năm 2014 và 2015, mỗi năm thành phố chi từ 1.000 tỷ đồng đến 1.100 tỷ đồng để làm thủy lợi. Sau khi phân cấp, cơ chế này vẫn bảo đảm nước sản xuất nông nghiệp mà thành phố chỉ chi hơn 600 tỷ đồng”, đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu con số.</p>

<p style="text-align: justify;">Hà Nội xác định việc xây dựng các nhà máy xử lý nước thải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, bởi hiện nay việc xử lý nước thải tại các làng nghề mới đạt 25%. Đây là nguyên nhân gây ô nhiễm và làm giảm chất lượng sống của người dân. Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sẽ dành nguồn vốn ODA, nguồn lực từ ngân sách của thành phố và kêu gọi xã hội hóa để xử lý nước thải.</p>

<p style="text-align: justify;">Song, thực tế là việc kêu gọi xã hội hóa đang gặp khó khăn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường đầu tư công, phấn đấu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 100% nước thải đô thị và nước thải tại các làng nghề được xử lý.</p>

<p style="text-align: justify;">Đối với vấn đề xây dựng các công trình nhà ở ngoài đê sông Hồng và sông Đuống, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện có hơn 800 nghìn dân đang sinh sống ở ngoài đê. Theo quy định của Luật Đê điều, thành phố không thể xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ người dân. UBND thành đã giao Sở Xây dựng hướng dẫn các quận, huyện có người dân sinh sống ở ngoài đê sông Hồng và đê sông Đuống đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cho phép được xây dựng tạm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Về lâu dài, thành phố tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phân lũ và quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.</p>

<p style="text-align: justify;">Thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà các đại biểu HĐND đã chất vấn. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục kiên trì với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; kiên trì thực hiện các giải pháp mạnh mẽ để xử lý các vấn đề liên quan đến cung cấp nước sạch, cải thiện chất lượng không khí, xử lý ô nhiễm môi trường, tăng cường đầu tư cho y tế và giáo dục nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thành phố cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu đến ngày 30-6-2020, 100% dịch vụ công đạt mức độ 3, 30% đạt mức độ 4. Thành phố sẽ chỉ đạo Thanh tra thành phố cùng Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra công vụ để đôn đốc trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các cấp cũng như của các sở, ngành.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhDuyệt6/5/2020 3:25 PMTrình duyệt bài viếtPhiên giải trình tại HĐND TP Hà Nội: Đại biểu "truy" trách nhiệm dự án chậm tiến độ16593Phiên giải trình tại HĐND TP Hà Nội: Đại biểu "truy" trách nhiệm dự án chậm tiến độ
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, công tác giải quyết các kiến nghị cử tri của thành phố, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã giải quyết xong 2.434/2.770 nội dung kiến nghị, đạt 88%, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ việc chưa được xử lý triệt để cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Tại phiên giải trình do HĐND TP tổ chức, sáng 5/6, các nội dung này đã được giải trình, làm rõ.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838104" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 633.594px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Thời gian qua, nhiều kiến nghị về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý chung cư, giải quyết ô nhiễm môi trường… được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, sau kiến nghị về các dự án “treo”, đất bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên, phát sinh nhiều hệ lụy, UBND thành phố đã chỉ đạo dừng triển khai và chấm dứt hoạt động đối với 48 dự án để kéo dài, được cử tri và dư luận rất đồng tình.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Trong giải quyết kiến nghị về vấn đề xử lý ô nhiễm nước ở các hồ khu vực nội thành, đến nay, UBND thành phố đã tiến hành xử lý, nạo vét hơn 130 hồ ở cả nội và ngoại thành, cải tạo kè đá, xây dựng đường dạo, cảnh quan khu vực xung quanh hồ, được nhân dân Thủ đô đánh giá cao. </p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Cùng với đó, UBND thành phố đã giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết vướng mắc, mâu thuẫn, tranh chấp tại chung cư, tổ chức thành lập các ban quản trị; khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đã yêu cầu chuyển cơ quan cảnh sát điều tra gần 10 hồ sơ của các chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, theo đánh giá của HĐND thành phố, công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn chậm. Đến nay, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội mới thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được 79/114 vụ (69,2%); thực hiện các thông báo kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật được 82/180 vụ (45,5%); giải quyết các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” được 143/200 vụ (71,5%). Về các nội dung trên, hiện tại, toàn thành phố tồn 190 vụ việc, chiếm 47,8%. Trong đó, cấp thành phố tồn 3 vụ việc; cấp huyện tồn 187 vụ việc. Nhiều địa phương chưa giải quyết được vụ việc khiếu nại nào như: Thạch Thất, Hai Bà Trưng, Sóc Sơn. Một số quận, huyện, thị xã giải quyết các vụ khiếu nại đạt dưới 50% như: Đống Đa, Hoài Đức, Sơn Tây.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Về thực hiện các thông báo kết luận tố cáo, nhiều địa phương thực hiện mới đạt dưới 40% như: Ứng Hòa, Ba Đình, Hoài Đức, Phú Xuyên, Mê Linh. Một số đơn vị chỉ có từ 1 đến 2 vụ tố cáo nhưng chưa giải quyết xong như: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Phúc Thọ.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tại phiên giải trình, đại biểu đã nêu những nội dung đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã giải trình, làm rõ. Trong đó, đại biểu Phạm Đình Đoàn nêu ý kiến, Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên thuộc huyện Thanh Oai đã được tỉnh Hà Tây cũ cấp giấy chứng nhận từ năm 2007 nhưng việc triển khai đến nay rất chậm, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết nguyên nhân chậm trễ và biện pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển cụm làng nghề trong thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/3H5A7896.JPG?t=1591340637883" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương nêu câu hỏi</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Theo đại biểu Phạm Thị Thanh Hương, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, HĐND TP Hà Nội đã giám sát vào tháng 7/2018 và kiến nghị kiểm tra, đôn đốc xử lý các vi phạm đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm luật đất đai, UBND TP đã có nhiều chỉ đạo và có những kết quả tích cực, tuy nhiên, sau xử lý các dự án vi phạm Luật đất đai, nhiều diện tích đất có quyết định thu hồi vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tiếp diễn sử dụng sai mục đích, chưa có phương án sử dụng hiệu quả như khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết trách nhiệm thuộc về ai, nguyên nhân của việc chậm trễ và giải pháp xử lý.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/3H5A7911.JPG?t=1591340678430" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu Vũ Ngọc Anh</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Đại biểu Vũ Ngọc Anh (Tổ Nam Từ Liêm) cho biết, cử tri nhiều địa phương vẫn phản ánh kiến nghị công tác duy tu hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, kênh mương thủy lợi chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân, chẳng hạn như trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn phường Khương Mai, hệ thống xử lý nước thải tại đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân,... Đại biểu đề nghị Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan trong việc để xảy ra những tồn tại nêu trên và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Đại biểu Nguyễn Quốc Khánh (Tổ Hoàng Mai) nêu ý kiến, hiện nay, Trạm xử lý nước thải làng nghề tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức sau 5 năm thi công vẫn chưa đi vào hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Hoài Đức cũng còn Trạm xử lý nước thải tại xã Vân Canh chưa khởi công. Đại biểu đề nghị Giám đốc Ban quản lý dự án cấp thoát nước và môi trường và Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư nêu nguyên nhân, trách nhiệm và phương hướng giải quyết trong thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/CT%20thanh%20oai.JPG?t=1591340706361" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Giải trình câu hỏi đại biểu nêu, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết: Hiện nay, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đã cơ bản được lấp đầy, góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện. Đối với cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, hiện đã bàn giao một phần đất cho doanh nghiệp tại xã Bích Hòa, diện tích đất còn lại nằm trên địa giới hành chính 2 xã Cao Viên và Bình Minh chưa giải phóng mặt bằng, hiện trạng chủ yếu vẫn là đất sản xuất nông nghiệp. Phần đất được bàn giao, đến nay, chưa được đầu tư xây dựng do doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các sở, ngành và không phối hợp với địa phương thực hiện GPMB trong thời gian dài nên cử tri, nhân dân đã kiến nghị doanh nghiệp phải làm rõ có tiếp tục GPMB hay không.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Đến ngày 16/3/2018, doanh nghiệp đã có văn bản đề nghị tiếp tục GPMB. Đến nay, chủ đầu tư đang liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương để điều chỉnh dự án đầu tư và quyết định thành lập cụm theo hướng dẫn các sở, ngành. Như vậy, trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư trong việc phối hợp, chứng minh năng lực, cung cấp hồ sở để báo cáo cấp sở ngành thẩm quyền phê duyệt.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/PGD%20S%E1%BB%9F%20CThuong.JPG?t=1591341488733" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thị Phương Lan </em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Liên quan đến Dự án cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thị Phương Lan cho biết, vướng mắc của dự án này vẫn là GPMB. Ngoài ra, do hợp nhất năm 2008 nên cụm này nằm trong danh mục phải rà soát. Đồng thời, một số cơ chế chính sách có sự thay đổi nên phải rà soát lại và chủ đầu tư phải thực hiện theo. Hiện, giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư đã hết hạn. Năm 2018, chủ đầu tư mới đề xuất khởi động lại dự án và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời giấy chứng nhận đã hết hạn. Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo nghị định mới của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ của cụm và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành. Đến nay, Sở Công thương đã có văn bản báo cáo thành phố cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư và cụm công nghiệp này đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Giải trình câu hỏi của đại biểu Phạm Thị Thanh Hương về dự án chậm triển khai khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, diện tích khu vực trên là 10.200m2, trước đây thuộc dự án Khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình đã được UBND huyện Từ Liêm phê duyệt, TP có quyết định cho UBND xã Mỹ Đình cho thuê đất từ năm 2002. Sau khi được bàn giao đất, UBND xã có vi phạm, giao đất cho HTX Mỹ Đình triển khai thực hiện. HTX đã cho một số công ty thuê lại, sử dụng sai mục đích, vi phạm Luật Đất đai.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Năm 2014, dự án này đã được Thanh tra Sở TN&MT thanh tra, kết luận có vi phạm, trên cơ sở đó, UBND TP đã có quyết định thu hồi đất vi phạm, giao Trung tâm Quỹ đất quận Nam Từ Liêm quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất đảm bảo quy định, giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo thực hiện công tác GPMB tại đây. UBND quận đã chỉ đạo, các cơ quan của quận kịp thời triển khai. Tuy nhiên, do nhận thức không đúng của việc triển khai xã hội hóa trước đây dẫn đến tại khu vực này tồn tại một số công trình gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện thu hồi lại.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Quận đã xin ý kiến tháo gỡ của Sở Tài chính và xác định phải giải quyết từng bước. Năm 2015, quận đã cùng các sở,ngành TP kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phân khu, để triển khai các dự án trường học. Trong đó, năm 2015, quận đã thực hiện một phần là 4.800m2 trên tổng số 10.200m2, thực hiện xây dựng 1 trường mầm non; còn lại 5.400m2, quận xác định sẽ đề xuất TP triển khai tiếp 1 dự án trường học. UBND quận cùng Sở QHKT đã báo cáo TP cho phép triển khai dự án trường học, đồng thời, thu hồi nốt phần đất còn lại.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/GD%20s%E1%BB%9F%20XD.JPG?t=1591341528643" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Liên quan đến việc chậm xử lý các sự cố về thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, thời gian qua, Thành phố đã tập trung chỉ đạo Sở cùng Ban Duy tu và các đơn vị dịch vụ công ích tăng cường công tác quản lý duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật của TP, cơ bản đáp ứng yêu cầu cử tri, không để xảy ra vấn đề dân sinh bức xúc. Từ đầu năm đến nay, TP đã chỉ đạo trồng được thêm 31.560 cây, nâng tổng số cây xanh thực hiện trong 5 năm qua lên 1.537.000 cây (vượt kế hoạch 1 triệu cây xanh đã đề ra). Về hệ thống chiếu sáng, trong 5 tháng đầu năm nay, đã giải quyết 1.350 sự cố, thay mới 13.800 bóng đèn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, Giám đốc Sở Xây dựng cũng đánh giá công tác này vẫn còn tồn tại, vì vậy, trong thời gian tới, Sở sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị dịch vụ công ích tiếp nhận phản ánh, xử lý sự cố một cách kịp thời. Cùng với đó, tăng cường rà soát các điểm đen về hệ thống thoát nước và hệ thống cây xanh để kịp thời trồng thay thế hoặc cắt tỉa, nhất là trong khi đang thực hiện phương án phòng chống lụt bão năm 2020.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Ban Duy tu cần tăng cường công tác giám sát hợp đồng đã ký với đơn vị dịch vụ công ích. Đồng thời, cần có tăng cường phối hợp giữa Sở Xây dựng (đại diện là Ban Duy tu), đơn vị quản lý vận hành và chính quyền địa phương, thể hiện ở chỗ: Tăng cường chế độ thông tin báo cáo; các đơn vị dịch vụ công ích thiết lập thêm những group để có đại diện của đơn vị quản lý vận hành, Ban Duy tu, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương để kịp thời tiếp nhận, phân loại các loại sự cố để có thời gian xử lý các sự cố nhanh nhất.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Về việc xây dựng các phần mềm quản lý, với lĩnh vực cây xanh đã hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Sở KH&CN sớm đưa việc quản lý vận hành hệ thống cây xanh trên phần mềm quản lý. Đồng thời, quan tâm chế độ hoạt động của các trung tâm quản lý, trung tâm điều độ của các đơn vị quản lý vận hành; tiếp tục rà soát các quy định về phân cấp đầu tư, phân cấp quản lý sau đầu tư, về quản lý, định mức đơn giá… để thực hiện các dịch vụ công ích một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20B%C3%ACnh.JPG?t=1591341568896" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu Nguyễn Thanh Bình</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tiếp tục đặt câu hỏi, đại biểu Nguyễn Minh Tuân (Tổ Tây Hồ), Nguyễn Thế Vinh (Tổ Đống Đa), Nguyễn Thanh Bình (Tổ Sóc Sơn), Duy Hoàng Dương (Tổ Hoài Đức) cho rằng, Dự án khai thác nước ngầm tại xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) đã được khởi động cách đây nhiều năm, đến nay vẫn triển khai rất chậm, gặp nhiều khó khăn; việc chậm di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; một số quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện như: Ba Đình, Thạch Thất, Gia Lâm,… chậm thực hiện, dẫn đến đơn, thư phức tạp. Các đại biểu đề nghị chính quyền các cấp, Thanh tra thành phố nêu rõ nguyên nhân, hướng giải quyết thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Giải trình về việc giải quyết tranh chấp thửa đất có diện tích 298m2 giữa bà Lê Thị Nhàn (ở thôn Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) và ông Hoàng Xuân Dĩ (ở số 50 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông), Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4609/QĐ-UBND về giải quyết tranh chấp này. Tuy nhiên, bà Lê Thị Nhàn có đơn khiếu nại quyết định trên lên thành phố, nên UBND thành phố giao Thanh tra thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại quá trình giải quyết tranh chấp. Trong tháng 7/2020, UBND huyện sẽ ban hành quyết định giải quyết tranh chấp của ông Hoàng Xuân Dĩ và bà Lê Thị Nhàn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Trả lời câu hỏi về giải quyết khiếu nại tại huyện Gia Lâm, Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn An Huy cho biết về trường hợp khiếu nại của 2 gia đình tại thôn Đông Chi (xã Lệ Chi), dù đã sử dụng đất trước ngày 5/10/1993, nhưng trong quá trình sử dụng có vi phạm pháp luật, có đơn tố cáo của công dân. UBND huyện Gia Lâm đã ban hành quyết định thu hồi đất của 2 hộ nhưng họ có khiếu nại lên thành phố. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành các quyết định vào tháng 11/2016, yêu cầu UBND huyện điều chỉnh lại quyết định thu hồi đất và thực hiện việc thu hồi đất với 2 hộ.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Về vụ việc này, từ tháng 2/2019 đến tháng 2/2020, Thanh tra thành phố đã có 4 văn bản đôn đốc, nhưng UBND huyện báo cáo có khó khăn, do các hộ đã sử dụng đất rất lâu, xây dựng nhà kiên cố, nên đề xuất xử lý theo hai phần. “Với vai trò tham mưu, Thanh tra thành phố sẽ tích cực hơn trong việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận giải quyết tố cáo, để bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý và mọi quyết định giải quyết khiếu nại phải được thực hiện, nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đối với 2 gia đình trên, trong tuần tới, Thanh tra thành phố sẽ có văn bản tham mưu cho UBND thành phố để chỉ đạo huyện Gia Lâm”, ông Nguyễn An Huy nhấn mạnh.</p>
</div>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTrình duyệt6/5/2020 3:25 PMTrình duyệt bài viếtPhiên giải trình tại HĐND TP Hà Nội: Đại biểu "truy" trách nhiệm dự án chậm tiến độ16593Phiên giải trình tại HĐND TP Hà Nội: Đại biểu "truy" trách nhiệm dự án chậm tiến độ
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, công tác giải quyết các kiến nghị cử tri của thành phố, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã giải quyết xong 2.434/2.770 nội dung kiến nghị, đạt 88%, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ việc chưa được xử lý triệt để cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Tại phiên giải trình do HĐND TP tổ chức, sáng 5/6, các nội dung này đã được giải trình, làm rõ.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838104" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 633.594px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Thời gian qua, nhiều kiến nghị về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý chung cư, giải quyết ô nhiễm môi trường… được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, sau kiến nghị về các dự án “treo”, đất bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên, phát sinh nhiều hệ lụy, UBND thành phố đã chỉ đạo dừng triển khai và chấm dứt hoạt động đối với 48 dự án để kéo dài, được cử tri và dư luận rất đồng tình.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Trong giải quyết kiến nghị về vấn đề xử lý ô nhiễm nước ở các hồ khu vực nội thành, đến nay, UBND thành phố đã tiến hành xử lý, nạo vét hơn 130 hồ ở cả nội và ngoại thành, cải tạo kè đá, xây dựng đường dạo, cảnh quan khu vực xung quanh hồ, được nhân dân Thủ đô đánh giá cao. </p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Cùng với đó, UBND thành phố đã giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết vướng mắc, mâu thuẫn, tranh chấp tại chung cư, tổ chức thành lập các ban quản trị; khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đã yêu cầu chuyển cơ quan cảnh sát điều tra gần 10 hồ sơ của các chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, theo đánh giá của HĐND thành phố, công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn chậm. Đến nay, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội mới thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được 79/114 vụ (69,2%); thực hiện các thông báo kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật được 82/180 vụ (45,5%); giải quyết các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” được 143/200 vụ (71,5%). Về các nội dung trên, hiện tại, toàn thành phố tồn 190 vụ việc, chiếm 47,8%. Trong đó, cấp thành phố tồn 3 vụ việc; cấp huyện tồn 187 vụ việc. Nhiều địa phương chưa giải quyết được vụ việc khiếu nại nào như: Thạch Thất, Hai Bà Trưng, Sóc Sơn. Một số quận, huyện, thị xã giải quyết các vụ khiếu nại đạt dưới 50% như: Đống Đa, Hoài Đức, Sơn Tây.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Về thực hiện các thông báo kết luận tố cáo, nhiều địa phương thực hiện mới đạt dưới 40% như: Ứng Hòa, Ba Đình, Hoài Đức, Phú Xuyên, Mê Linh. Một số đơn vị chỉ có từ 1 đến 2 vụ tố cáo nhưng chưa giải quyết xong như: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Phúc Thọ.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tại phiên giải trình, đại biểu đã nêu những nội dung đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã giải trình, làm rõ. Trong đó, đại biểu Phạm Đình Đoàn nêu ý kiến, Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên thuộc huyện Thanh Oai đã được tỉnh Hà Tây cũ cấp giấy chứng nhận từ năm 2007 nhưng việc triển khai đến nay rất chậm, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết nguyên nhân chậm trễ và biện pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển cụm làng nghề trong thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/3H5A7896.JPG?t=1591340637883" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương nêu câu hỏi</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Theo đại biểu Phạm Thị Thanh Hương, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, HĐND TP Hà Nội đã giám sát vào tháng 7/2018 và kiến nghị kiểm tra, đôn đốc xử lý các vi phạm đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm luật đất đai, UBND TP đã có nhiều chỉ đạo và có những kết quả tích cực, tuy nhiên, sau xử lý các dự án vi phạm Luật đất đai, nhiều diện tích đất có quyết định thu hồi vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tiếp diễn sử dụng sai mục đích, chưa có phương án sử dụng hiệu quả như khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết trách nhiệm thuộc về ai, nguyên nhân của việc chậm trễ và giải pháp xử lý.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/3H5A7911.JPG?t=1591340678430" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu Vũ Ngọc Anh</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Đại biểu Vũ Ngọc Anh (Tổ Nam Từ Liêm) cho biết, cử tri nhiều địa phương vẫn phản ánh kiến nghị công tác duy tu hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, kênh mương thủy lợi chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân, chẳng hạn như trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn phường Khương Mai, hệ thống xử lý nước thải tại đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân,... Đại biểu đề nghị Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan trong việc để xảy ra những tồn tại nêu trên và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Đại biểu Nguyễn Quốc Khánh (Tổ Hoàng Mai) nêu ý kiến, hiện nay, Trạm xử lý nước thải làng nghề tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức sau 5 năm thi công vẫn chưa đi vào hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Hoài Đức cũng còn Trạm xử lý nước thải tại xã Vân Canh chưa khởi công. Đại biểu đề nghị Giám đốc Ban quản lý dự án cấp thoát nước và môi trường và Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư nêu nguyên nhân, trách nhiệm và phương hướng giải quyết trong thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/CT%20thanh%20oai.JPG?t=1591340706361" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Giải trình câu hỏi đại biểu nêu, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết: Hiện nay, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đã cơ bản được lấp đầy, góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện. Đối với cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, hiện đã bàn giao một phần đất cho doanh nghiệp tại xã Bích Hòa, diện tích đất còn lại nằm trên địa giới hành chính 2 xã Cao Viên và Bình Minh chưa giải phóng mặt bằng, hiện trạng chủ yếu vẫn là đất sản xuất nông nghiệp. Phần đất được bàn giao, đến nay, chưa được đầu tư xây dựng do doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các sở, ngành và không phối hợp với địa phương thực hiện GPMB trong thời gian dài nên cử tri, nhân dân đã kiến nghị doanh nghiệp phải làm rõ có tiếp tục GPMB hay không.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Đến ngày 16/3/2018, doanh nghiệp đã có văn bản đề nghị tiếp tục GPMB. Đến nay, chủ đầu tư đang liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương để điều chỉnh dự án đầu tư và quyết định thành lập cụm theo hướng dẫn các sở, ngành. Như vậy, trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư trong việc phối hợp, chứng minh năng lực, cung cấp hồ sở để báo cáo cấp sở ngành thẩm quyền phê duyệt.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/PGD%20S%E1%BB%9F%20CThuong.JPG?t=1591341488733" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thị Phương Lan </em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Liên quan đến Dự án cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thị Phương Lan cho biết, vướng mắc của dự án này vẫn là GPMB. Ngoài ra, do hợp nhất năm 2008 nên cụm này nằm trong danh mục phải rà soát. Đồng thời, một số cơ chế chính sách có sự thay đổi nên phải rà soát lại và chủ đầu tư phải thực hiện theo. Hiện, giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư đã hết hạn. Năm 2018, chủ đầu tư mới đề xuất khởi động lại dự án và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời giấy chứng nhận đã hết hạn. Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo nghị định mới của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ của cụm và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành. Đến nay, Sở Công thương đã có văn bản báo cáo thành phố cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư và cụm công nghiệp này đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Giải trình câu hỏi của đại biểu Phạm Thị Thanh Hương về dự án chậm triển khai khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, diện tích khu vực trên là 10.200m2, trước đây thuộc dự án Khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình đã được UBND huyện Từ Liêm phê duyệt, TP có quyết định cho UBND xã Mỹ Đình cho thuê đất từ năm 2002. Sau khi được bàn giao đất, UBND xã có vi phạm, giao đất cho HTX Mỹ Đình triển khai thực hiện. HTX đã cho một số công ty thuê lại, sử dụng sai mục đích, vi phạm Luật Đất đai.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Năm 2014, dự án này đã được Thanh tra Sở TN&MT thanh tra, kết luận có vi phạm, trên cơ sở đó, UBND TP đã có quyết định thu hồi đất vi phạm, giao Trung tâm Quỹ đất quận Nam Từ Liêm quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất đảm bảo quy định, giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo thực hiện công tác GPMB tại đây. UBND quận đã chỉ đạo, các cơ quan của quận kịp thời triển khai. Tuy nhiên, do nhận thức không đúng của việc triển khai xã hội hóa trước đây dẫn đến tại khu vực này tồn tại một số công trình gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện thu hồi lại.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Quận đã xin ý kiến tháo gỡ của Sở Tài chính và xác định phải giải quyết từng bước. Năm 2015, quận đã cùng các sở,ngành TP kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phân khu, để triển khai các dự án trường học. Trong đó, năm 2015, quận đã thực hiện một phần là 4.800m2 trên tổng số 10.200m2, thực hiện xây dựng 1 trường mầm non; còn lại 5.400m2, quận xác định sẽ đề xuất TP triển khai tiếp 1 dự án trường học. UBND quận cùng Sở QHKT đã báo cáo TP cho phép triển khai dự án trường học, đồng thời, thu hồi nốt phần đất còn lại.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/GD%20s%E1%BB%9F%20XD.JPG?t=1591341528643" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Liên quan đến việc chậm xử lý các sự cố về thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, thời gian qua, Thành phố đã tập trung chỉ đạo Sở cùng Ban Duy tu và các đơn vị dịch vụ công ích tăng cường công tác quản lý duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật của TP, cơ bản đáp ứng yêu cầu cử tri, không để xảy ra vấn đề dân sinh bức xúc. Từ đầu năm đến nay, TP đã chỉ đạo trồng được thêm 31.560 cây, nâng tổng số cây xanh thực hiện trong 5 năm qua lên 1.537.000 cây (vượt kế hoạch 1 triệu cây xanh đã đề ra). Về hệ thống chiếu sáng, trong 5 tháng đầu năm nay, đã giải quyết 1.350 sự cố, thay mới 13.800 bóng đèn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, Giám đốc Sở Xây dựng cũng đánh giá công tác này vẫn còn tồn tại, vì vậy, trong thời gian tới, Sở sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị dịch vụ công ích tiếp nhận phản ánh, xử lý sự cố một cách kịp thời. Cùng với đó, tăng cường rà soát các điểm đen về hệ thống thoát nước và hệ thống cây xanh để kịp thời trồng thay thế hoặc cắt tỉa, nhất là trong khi đang thực hiện phương án phòng chống lụt bão năm 2020.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Ban Duy tu cần tăng cường công tác giám sát hợp đồng đã ký với đơn vị dịch vụ công ích. Đồng thời, cần có tăng cường phối hợp giữa Sở Xây dựng (đại diện là Ban Duy tu), đơn vị quản lý vận hành và chính quyền địa phương, thể hiện ở chỗ: Tăng cường chế độ thông tin báo cáo; các đơn vị dịch vụ công ích thiết lập thêm những group để có đại diện của đơn vị quản lý vận hành, Ban Duy tu, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương để kịp thời tiếp nhận, phân loại các loại sự cố để có thời gian xử lý các sự cố nhanh nhất.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Về việc xây dựng các phần mềm quản lý, với lĩnh vực cây xanh đã hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Sở KH&CN sớm đưa việc quản lý vận hành hệ thống cây xanh trên phần mềm quản lý. Đồng thời, quan tâm chế độ hoạt động của các trung tâm quản lý, trung tâm điều độ của các đơn vị quản lý vận hành; tiếp tục rà soát các quy định về phân cấp đầu tư, phân cấp quản lý sau đầu tư, về quản lý, định mức đơn giá… để thực hiện các dịch vụ công ích một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20B%C3%ACnh.JPG?t=1591341568896" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu Nguyễn Thanh Bình</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tiếp tục đặt câu hỏi, đại biểu Nguyễn Minh Tuân (Tổ Tây Hồ), Nguyễn Thế Vinh (Tổ Đống Đa), Nguyễn Thanh Bình (Tổ Sóc Sơn), Duy Hoàng Dương (Tổ Hoài Đức) cho rằng, Dự án khai thác nước ngầm tại xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) đã được khởi động cách đây nhiều năm, đến nay vẫn triển khai rất chậm, gặp nhiều khó khăn; việc chậm di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; một số quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện như: Ba Đình, Thạch Thất, Gia Lâm,… chậm thực hiện, dẫn đến đơn, thư phức tạp. Các đại biểu đề nghị chính quyền các cấp, Thanh tra thành phố nêu rõ nguyên nhân, hướng giải quyết thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Giải trình về việc giải quyết tranh chấp thửa đất có diện tích 298m2 giữa bà Lê Thị Nhàn (ở thôn Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) và ông Hoàng Xuân Dĩ (ở số 50 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông), Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4609/QĐ-UBND về giải quyết tranh chấp này. Tuy nhiên, bà Lê Thị Nhàn có đơn khiếu nại quyết định trên lên thành phố, nên UBND thành phố giao Thanh tra thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại quá trình giải quyết tranh chấp. Trong tháng 7/2020, UBND huyện sẽ ban hành quyết định giải quyết tranh chấp của ông Hoàng Xuân Dĩ và bà Lê Thị Nhàn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Trả lời câu hỏi về giải quyết khiếu nại tại huyện Gia Lâm, Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn An Huy cho biết về trường hợp khiếu nại của 2 gia đình tại thôn Đông Chi (xã Lệ Chi), dù đã sử dụng đất trước ngày 5/10/1993, nhưng trong quá trình sử dụng có vi phạm pháp luật, có đơn tố cáo của công dân. UBND huyện Gia Lâm đã ban hành quyết định thu hồi đất của 2 hộ nhưng họ có khiếu nại lên thành phố. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành các quyết định vào tháng 11/2016, yêu cầu UBND huyện điều chỉnh lại quyết định thu hồi đất và thực hiện việc thu hồi đất với 2 hộ.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Về vụ việc này, từ tháng 2/2019 đến tháng 2/2020, Thanh tra thành phố đã có 4 văn bản đôn đốc, nhưng UBND huyện báo cáo có khó khăn, do các hộ đã sử dụng đất rất lâu, xây dựng nhà kiên cố, nên đề xuất xử lý theo hai phần. “Với vai trò tham mưu, Thanh tra thành phố sẽ tích cực hơn trong việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận giải quyết tố cáo, để bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý và mọi quyết định giải quyết khiếu nại phải được thực hiện, nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đối với 2 gia đình trên, trong tuần tới, Thanh tra thành phố sẽ có văn bản tham mưu cho UBND thành phố để chỉ đạo huyện Gia Lâm”, ông Nguyễn An Huy nhấn mạnh.</p>
</div>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTạo bài viết6/5/2020 3:25 PMTạo bài viếtPhiên giải trình tại HĐND TP Hà Nội: Đại biểu "truy" trách nhiệm dự án chậm tiến độ16593Phiên giải trình tại HĐND TP Hà Nội: Đại biểu "truy" trách nhiệm dự án chậm tiến độ
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, công tác giải quyết các kiến nghị cử tri của thành phố, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã giải quyết xong 2.434/2.770 nội dung kiến nghị, đạt 88%, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ việc chưa được xử lý triệt để cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Tại phiên giải trình do HĐND TP tổ chức, sáng 5/6, các nội dung này đã được giải trình, làm rõ.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838104" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 633.594px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Thời gian qua, nhiều kiến nghị về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý chung cư, giải quyết ô nhiễm môi trường… được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, sau kiến nghị về các dự án “treo”, đất bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên, phát sinh nhiều hệ lụy, UBND thành phố đã chỉ đạo dừng triển khai và chấm dứt hoạt động đối với 48 dự án để kéo dài, được cử tri và dư luận rất đồng tình.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Trong giải quyết kiến nghị về vấn đề xử lý ô nhiễm nước ở các hồ khu vực nội thành, đến nay, UBND thành phố đã tiến hành xử lý, nạo vét hơn 130 hồ ở cả nội và ngoại thành, cải tạo kè đá, xây dựng đường dạo, cảnh quan khu vực xung quanh hồ, được nhân dân Thủ đô đánh giá cao. </p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Cùng với đó, UBND thành phố đã giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết vướng mắc, mâu thuẫn, tranh chấp tại chung cư, tổ chức thành lập các ban quản trị; khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đã yêu cầu chuyển cơ quan cảnh sát điều tra gần 10 hồ sơ của các chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, theo đánh giá của HĐND thành phố, công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn chậm. Đến nay, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội mới thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được 79/114 vụ (69,2%); thực hiện các thông báo kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật được 82/180 vụ (45,5%); giải quyết các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” được 143/200 vụ (71,5%). Về các nội dung trên, hiện tại, toàn thành phố tồn 190 vụ việc, chiếm 47,8%. Trong đó, cấp thành phố tồn 3 vụ việc; cấp huyện tồn 187 vụ việc. Nhiều địa phương chưa giải quyết được vụ việc khiếu nại nào như: Thạch Thất, Hai Bà Trưng, Sóc Sơn. Một số quận, huyện, thị xã giải quyết các vụ khiếu nại đạt dưới 50% như: Đống Đa, Hoài Đức, Sơn Tây.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Về thực hiện các thông báo kết luận tố cáo, nhiều địa phương thực hiện mới đạt dưới 40% như: Ứng Hòa, Ba Đình, Hoài Đức, Phú Xuyên, Mê Linh. Một số đơn vị chỉ có từ 1 đến 2 vụ tố cáo nhưng chưa giải quyết xong như: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Phúc Thọ.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tại phiên giải trình, đại biểu đã nêu những nội dung đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã giải trình, làm rõ. Trong đó, đại biểu Phạm Đình Đoàn nêu ý kiến, Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên thuộc huyện Thanh Oai đã được tỉnh Hà Tây cũ cấp giấy chứng nhận từ năm 2007 nhưng việc triển khai đến nay rất chậm, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết nguyên nhân chậm trễ và biện pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển cụm làng nghề trong thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/3H5A7896.JPG?t=1591340637883" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương nêu câu hỏi</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Theo đại biểu Phạm Thị Thanh Hương, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, HĐND TP Hà Nội đã giám sát vào tháng 7/2018 và kiến nghị kiểm tra, đôn đốc xử lý các vi phạm đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm luật đất đai, UBND TP đã có nhiều chỉ đạo và có những kết quả tích cực, tuy nhiên, sau xử lý các dự án vi phạm Luật đất đai, nhiều diện tích đất có quyết định thu hồi vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tiếp diễn sử dụng sai mục đích, chưa có phương án sử dụng hiệu quả như khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết trách nhiệm thuộc về ai, nguyên nhân của việc chậm trễ và giải pháp xử lý.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/3H5A7911.JPG?t=1591340678430" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu Vũ Ngọc Anh</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Đại biểu Vũ Ngọc Anh (Tổ Nam Từ Liêm) cho biết, cử tri nhiều địa phương vẫn phản ánh kiến nghị công tác duy tu hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, kênh mương thủy lợi chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân, chẳng hạn như trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn phường Khương Mai, hệ thống xử lý nước thải tại đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân,... Đại biểu đề nghị Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan trong việc để xảy ra những tồn tại nêu trên và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Đại biểu Nguyễn Quốc Khánh (Tổ Hoàng Mai) nêu ý kiến, hiện nay, Trạm xử lý nước thải làng nghề tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức sau 5 năm thi công vẫn chưa đi vào hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Hoài Đức cũng còn Trạm xử lý nước thải tại xã Vân Canh chưa khởi công. Đại biểu đề nghị Giám đốc Ban quản lý dự án cấp thoát nước và môi trường và Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư nêu nguyên nhân, trách nhiệm và phương hướng giải quyết trong thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/CT%20thanh%20oai.JPG?t=1591340706361" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Giải trình câu hỏi đại biểu nêu, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết: Hiện nay, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đã cơ bản được lấp đầy, góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện. Đối với cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, hiện đã bàn giao một phần đất cho doanh nghiệp tại xã Bích Hòa, diện tích đất còn lại nằm trên địa giới hành chính 2 xã Cao Viên và Bình Minh chưa giải phóng mặt bằng, hiện trạng chủ yếu vẫn là đất sản xuất nông nghiệp. Phần đất được bàn giao, đến nay, chưa được đầu tư xây dựng do doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các sở, ngành và không phối hợp với địa phương thực hiện GPMB trong thời gian dài nên cử tri, nhân dân đã kiến nghị doanh nghiệp phải làm rõ có tiếp tục GPMB hay không.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Đến ngày 16/3/2018, doanh nghiệp đã có văn bản đề nghị tiếp tục GPMB. Đến nay, chủ đầu tư đang liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương để điều chỉnh dự án đầu tư và quyết định thành lập cụm theo hướng dẫn các sở, ngành. Như vậy, trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư trong việc phối hợp, chứng minh năng lực, cung cấp hồ sở để báo cáo cấp sở ngành thẩm quyền phê duyệt.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/PGD%20S%E1%BB%9F%20CThuong.JPG?t=1591341488733" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thị Phương Lan </em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Liên quan đến Dự án cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thị Phương Lan cho biết, vướng mắc của dự án này vẫn là GPMB. Ngoài ra, do hợp nhất năm 2008 nên cụm này nằm trong danh mục phải rà soát. Đồng thời, một số cơ chế chính sách có sự thay đổi nên phải rà soát lại và chủ đầu tư phải thực hiện theo. Hiện, giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư đã hết hạn. Năm 2018, chủ đầu tư mới đề xuất khởi động lại dự án và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời giấy chứng nhận đã hết hạn. Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo nghị định mới của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ của cụm và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành. Đến nay, Sở Công thương đã có văn bản báo cáo thành phố cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư và cụm công nghiệp này đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Giải trình câu hỏi của đại biểu Phạm Thị Thanh Hương về dự án chậm triển khai khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, diện tích khu vực trên là 10.200m2, trước đây thuộc dự án Khu dịch vụ thương mại Mỹ Đình đã được UBND huyện Từ Liêm phê duyệt, TP có quyết định cho UBND xã Mỹ Đình cho thuê đất từ năm 2002. Sau khi được bàn giao đất, UBND xã có vi phạm, giao đất cho HTX Mỹ Đình triển khai thực hiện. HTX đã cho một số công ty thuê lại, sử dụng sai mục đích, vi phạm Luật Đất đai.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Năm 2014, dự án này đã được Thanh tra Sở TN&MT thanh tra, kết luận có vi phạm, trên cơ sở đó, UBND TP đã có quyết định thu hồi đất vi phạm, giao Trung tâm Quỹ đất quận Nam Từ Liêm quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất đảm bảo quy định, giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo thực hiện công tác GPMB tại đây. UBND quận đã chỉ đạo, các cơ quan của quận kịp thời triển khai. Tuy nhiên, do nhận thức không đúng của việc triển khai xã hội hóa trước đây dẫn đến tại khu vực này tồn tại một số công trình gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện thu hồi lại.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Quận đã xin ý kiến tháo gỡ của Sở Tài chính và xác định phải giải quyết từng bước. Năm 2015, quận đã cùng các sở,ngành TP kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phân khu, để triển khai các dự án trường học. Trong đó, năm 2015, quận đã thực hiện một phần là 4.800m2 trên tổng số 10.200m2, thực hiện xây dựng 1 trường mầm non; còn lại 5.400m2, quận xác định sẽ đề xuất TP triển khai tiếp 1 dự án trường học. UBND quận cùng Sở QHKT đã báo cáo TP cho phép triển khai dự án trường học, đồng thời, thu hồi nốt phần đất còn lại.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/GD%20s%E1%BB%9F%20XD.JPG?t=1591341528643" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Liên quan đến việc chậm xử lý các sự cố về thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, thời gian qua, Thành phố đã tập trung chỉ đạo Sở cùng Ban Duy tu và các đơn vị dịch vụ công ích tăng cường công tác quản lý duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật của TP, cơ bản đáp ứng yêu cầu cử tri, không để xảy ra vấn đề dân sinh bức xúc. Từ đầu năm đến nay, TP đã chỉ đạo trồng được thêm 31.560 cây, nâng tổng số cây xanh thực hiện trong 5 năm qua lên 1.537.000 cây (vượt kế hoạch 1 triệu cây xanh đã đề ra). Về hệ thống chiếu sáng, trong 5 tháng đầu năm nay, đã giải quyết 1.350 sự cố, thay mới 13.800 bóng đèn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tuy nhiên, Giám đốc Sở Xây dựng cũng đánh giá công tác này vẫn còn tồn tại, vì vậy, trong thời gian tới, Sở sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị dịch vụ công ích tiếp nhận phản ánh, xử lý sự cố một cách kịp thời. Cùng với đó, tăng cường rà soát các điểm đen về hệ thống thoát nước và hệ thống cây xanh để kịp thời trồng thay thế hoặc cắt tỉa, nhất là trong khi đang thực hiện phương án phòng chống lụt bão năm 2020.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Ban Duy tu cần tăng cường công tác giám sát hợp đồng đã ký với đơn vị dịch vụ công ích. Đồng thời, cần có tăng cường phối hợp giữa Sở Xây dựng (đại diện là Ban Duy tu), đơn vị quản lý vận hành và chính quyền địa phương, thể hiện ở chỗ: Tăng cường chế độ thông tin báo cáo; các đơn vị dịch vụ công ích thiết lập thêm những group để có đại diện của đơn vị quản lý vận hành, Ban Duy tu, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương để kịp thời tiếp nhận, phân loại các loại sự cố để có thời gian xử lý các sự cố nhanh nhất.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Về việc xây dựng các phần mềm quản lý, với lĩnh vực cây xanh đã hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Sở KH&CN sớm đưa việc quản lý vận hành hệ thống cây xanh trên phần mềm quản lý. Đồng thời, quan tâm chế độ hoạt động của các trung tâm quản lý, trung tâm điều độ của các đơn vị quản lý vận hành; tiếp tục rà soát các quy định về phân cấp đầu tư, phân cấp quản lý sau đầu tư, về quản lý, định mức đơn giá… để thực hiện các dịch vụ công ích một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20B%C3%ACnh.JPG?t=1591341568896" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu Nguyễn Thanh Bình</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Tiếp tục đặt câu hỏi, đại biểu Nguyễn Minh Tuân (Tổ Tây Hồ), Nguyễn Thế Vinh (Tổ Đống Đa), Nguyễn Thanh Bình (Tổ Sóc Sơn), Duy Hoàng Dương (Tổ Hoài Đức) cho rằng, Dự án khai thác nước ngầm tại xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) đã được khởi động cách đây nhiều năm, đến nay vẫn triển khai rất chậm, gặp nhiều khó khăn; việc chậm di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; một số quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện như: Ba Đình, Thạch Thất, Gia Lâm,… chậm thực hiện, dẫn đến đơn, thư phức tạp. Các đại biểu đề nghị chính quyền các cấp, Thanh tra thành phố nêu rõ nguyên nhân, hướng giải quyết thời gian tới.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Giải trình về việc giải quyết tranh chấp thửa đất có diện tích 298m2 giữa bà Lê Thị Nhàn (ở thôn Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) và ông Hoàng Xuân Dĩ (ở số 50 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông), Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4609/QĐ-UBND về giải quyết tranh chấp này. Tuy nhiên, bà Lê Thị Nhàn có đơn khiếu nại quyết định trên lên thành phố, nên UBND thành phố giao Thanh tra thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại quá trình giải quyết tranh chấp. Trong tháng 7/2020, UBND huyện sẽ ban hành quyết định giải quyết tranh chấp của ông Hoàng Xuân Dĩ và bà Lê Thị Nhàn.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Trả lời câu hỏi về giải quyết khiếu nại tại huyện Gia Lâm, Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn An Huy cho biết về trường hợp khiếu nại của 2 gia đình tại thôn Đông Chi (xã Lệ Chi), dù đã sử dụng đất trước ngày 5/10/1993, nhưng trong quá trình sử dụng có vi phạm pháp luật, có đơn tố cáo của công dân. UBND huyện Gia Lâm đã ban hành quyết định thu hồi đất của 2 hộ nhưng họ có khiếu nại lên thành phố. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành các quyết định vào tháng 11/2016, yêu cầu UBND huyện điều chỉnh lại quyết định thu hồi đất và thực hiện việc thu hồi đất với 2 hộ.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Về vụ việc này, từ tháng 2/2019 đến tháng 2/2020, Thanh tra thành phố đã có 4 văn bản đôn đốc, nhưng UBND huyện báo cáo có khó khăn, do các hộ đã sử dụng đất rất lâu, xây dựng nhà kiên cố, nên đề xuất xử lý theo hai phần. “Với vai trò tham mưu, Thanh tra thành phố sẽ tích cực hơn trong việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận giải quyết tố cáo, để bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý và mọi quyết định giải quyết khiếu nại phải được thực hiện, nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đối với 2 gia đình trên, trong tuần tới, Thanh tra thành phố sẽ có văn bản tham mưu cho UBND thành phố để chỉ đạo huyện Gia Lâm”, ông Nguyễn An Huy nhấn mạnh.</p>
</div>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhDuyệt6/5/2020 3:22 PMTrình duyệt bài viếtKhai mạc Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố16592Khai mạc Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Sáng nay, 5/6, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND TP về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838095" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 633.594px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; display: block; width: auto;"><i>Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên giải trình</i></span></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Dự phiên giải trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP và đại biểu HĐND TP, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ: Trong năm 2018, trên cơ sở giám sát và báo cáo kết quả của Đoàn giám sát, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố. Theo Nghị quyết trên, HĐND Thành phố đã yêu cầu UBND Thành phố tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là: Rà soát, đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng mà Thành phố chưa có văn bản trả lời. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã phối hợp trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết và việc thực hiện nghị quyết này gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và kiến nghị của đoàn giám sát xong trong năm 2019.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, UBND chỉ đạo giải quyết 397 vụ việc, trong đó, các quyết định khiếu nại 114 vụ, thông báo kết luận giải quyết tố cáo 180 vụ việc, các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành ủy 103 vụ việc.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/3H5A7774-1.jpg?t=1591321205012" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu tham dự phiên giải trình</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, để đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại vướng mắc và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết và đề ra lộ trình thực hiện tiếp theo, hôm nay Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình với đối tượng giải trình là UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Nội dung giải trình tập trung vào 02 nhóm vấn đề: Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật gắn với việc giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, căn cứ kết quả giải trình, Thường trực HĐND Thành phố sẽ ban hành kết luận phiên giải trình và tổ chức giám sát thực hiện lộ trình khắc phục của các cấp, các sở, ngành Thành phố cũng như các quận, huyện, thị xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, góp phần giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.</p>

<div> </div>
</div>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTrình duyệt6/5/2020 3:22 PMTrình duyệt bài viếtKhai mạc Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố16592Khai mạc Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Sáng nay, 5/6, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND TP về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838095" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 633.594px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; display: block; width: auto;"><i>Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên giải trình</i></span></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Dự phiên giải trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP và đại biểu HĐND TP, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ: Trong năm 2018, trên cơ sở giám sát và báo cáo kết quả của Đoàn giám sát, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố. Theo Nghị quyết trên, HĐND Thành phố đã yêu cầu UBND Thành phố tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là: Rà soát, đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng mà Thành phố chưa có văn bản trả lời. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã phối hợp trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết và việc thực hiện nghị quyết này gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và kiến nghị của đoàn giám sát xong trong năm 2019.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, UBND chỉ đạo giải quyết 397 vụ việc, trong đó, các quyết định khiếu nại 114 vụ, thông báo kết luận giải quyết tố cáo 180 vụ việc, các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành ủy 103 vụ việc.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/3H5A7774-1.jpg?t=1591321205012" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu tham dự phiên giải trình</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, để đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại vướng mắc và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết và đề ra lộ trình thực hiện tiếp theo, hôm nay Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình với đối tượng giải trình là UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Nội dung giải trình tập trung vào 02 nhóm vấn đề: Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật gắn với việc giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, căn cứ kết quả giải trình, Thường trực HĐND Thành phố sẽ ban hành kết luận phiên giải trình và tổ chức giám sát thực hiện lộ trình khắc phục của các cấp, các sở, ngành Thành phố cũng như các quận, huyện, thị xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, góp phần giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.</p>

<div> </div>
</div>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTạo bài viết6/5/2020 3:22 PMTạo bài viếtKhai mạc Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố16592Khai mạc Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Sáng nay, 5/6, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND TP về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838095" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 633.594px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; display: block; width: auto;"><i>Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên giải trình</i></span></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Dự phiên giải trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP và đại biểu HĐND TP, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ: Trong năm 2018, trên cơ sở giám sát và báo cáo kết quả của Đoàn giám sát, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố. Theo Nghị quyết trên, HĐND Thành phố đã yêu cầu UBND Thành phố tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là: Rà soát, đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng mà Thành phố chưa có văn bản trả lời. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã phối hợp trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết và việc thực hiện nghị quyết này gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và kiến nghị của đoàn giám sát xong trong năm 2019.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, UBND chỉ đạo giải quyết 397 vụ việc, trong đó, các quyết định khiếu nại 114 vụ, thông báo kết luận giải quyết tố cáo 180 vụ việc, các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành ủy 103 vụ việc.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><img alt="" src="https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/34404618/3H5A7774-1.jpg?t=1591321205012" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 700px; height: 467px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; text-align: center; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 205);"><em style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Đại biểu tham dự phiên giải trình</em></span></p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, để đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại vướng mắc và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết và đề ra lộ trình thực hiện tiếp theo, hôm nay Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình với đối tượng giải trình là UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Nội dung giải trình tập trung vào 02 nhóm vấn đề: Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật gắn với việc giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.</p>

<p style="border: 0px; font-family: inherit; outline: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px 0px 10px !important;">Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, căn cứ kết quả giải trình, Thường trực HĐND Thành phố sẽ ban hành kết luận phiên giải trình và tổ chức giám sát thực hiện lộ trình khắc phục của các cấp, các sở, ngành Thành phố cũng như các quận, huyện, thị xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, góp phần giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.</p>

<div> </div>
</div>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhDuyệt6/5/2020 1:54 PMTrình duyệt bài viếtKết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 5/202016591Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 5/2020
<p style="text-align: justify;">Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 31/12/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Chủ trì buổi tiếp là đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Ban Đô thị HĐND, Văn phòng HĐND, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Văn phòng UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Minh Khai; công dân Nguyễn Trọng Tuệ, số 252A phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.  </p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06-05/0H5A0427_3KxMnrZVgUGS79C7.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /></p>

<h6 style="text-align: center;">Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố  tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng</h6>

<p style="text-align: justify;">Theo đó, ông Nguyễn Trọng Tuệ khiếu nại Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.</p>

<p style="text-align: justify;">Sau khi nghe báo cáo nội dung, quá trình giải quyết đơn, ý kiến thống nhất tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, chủ trì buổi tiếp công dân kết luận như sau:</p>

<p style="text-align: justify;">1. UBND quận Hai Bà Trưng đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Nguyễn Trọng Tuệ khi thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng (theo Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/12/2019). Tuy nhiên, ông Tuệ không đồng ý, có đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại một số nội dung trong phương án. UBND quận Hai Bà Trưng đã có Thông báo số 35/TB-UBND ngày 21/02/2020 về thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Tuệ.</p>

<p style="text-align: justify;">2. Đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức đối thoại với công dân Nguyễn Trọng Tuệ theo các nội dung khiếu nại trong Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.</p>

<p style="text-align: justify;">Trường hợp gia đình ông Nguyễn Trọng Tuệ gặp khó khăn về chỗ ở, có nhu cầu mua nhà tái định cư, đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng lập danh sách báo cáo UBND Thành phố để xem xét bán căn hộ tái định cư cho gia đình ông Nguyễn Trọng Tuệ, tạo điều kiện đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân sau giải phóng mặt bằng.</p>

<p style="text-align: justify;">3. Trên cơ sở đối thoại với công dân, đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần 1) của ông Nguyễn Trọng Tuệ theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND Thành phố trước <strong>ngày 15/6/2020.</strong></p>

<p style="text-align: justify;">4. Giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc đảm bảo tiến độ và kết quả giải quyết./.</p>
  
No presence informationNguyễn Duy LinhTrình duyệt6/5/2020 11:45 AMTrình duyệt bài viếtKết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 5/202016591Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 5/2020
<p style="text-align: justify;">Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 31/12/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Chủ trì buổi tiếp là đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Ban Đô thị HĐND, Văn phòng HĐND, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Văn phòng UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Minh Khai; công dân Nguyễn Trọng Tuệ, số 252A phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.  </p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06-05/0H5A0427_3KxMnrZVgUGS79C7.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /></p>

<h6 style="text-align: center;">Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố  tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng</h6>

<p style="text-align: justify;">Theo đó, ông Nguyễn Trọng Tuệ khiếu nại Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.</p>

<p style="text-align: justify;">Sau khi nghe báo cáo nội dung, quá trình giải quyết đơn, ý kiến thống nhất tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, chủ trì buổi tiếp công dân kết luận như sau:</p>

<p style="text-align: justify;">1. UBND quận Hai Bà Trưng đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Nguyễn Trọng Tuệ khi thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng (theo Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/12/2019). Tuy nhiên, ông Tuệ không đồng ý, có đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại một số nội dung trong phương án. UBND quận Hai Bà Trưng đã có Thông báo số 35/TB-UBND ngày 21/02/2020 về thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Tuệ.</p>

<p style="text-align: justify;">2. Đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức đối thoại với công dân Nguyễn Trọng Tuệ theo các nội dung khiếu nại trong Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.</p>

<p style="text-align: justify;">Trường hợp gia đình ông Nguyễn Trọng Tuệ gặp khó khăn về chỗ ở, có nhu cầu mua nhà tái định cư, đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng lập danh sách báo cáo UBND Thành phố để xem xét bán căn hộ tái định cư cho gia đình ông Nguyễn Trọng Tuệ, tạo điều kiện đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân sau giải phóng mặt bằng.</p>

<p style="text-align: justify;">3. Trên cơ sở đối thoại với công dân, đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần 1) của ông Nguyễn Trọng Tuệ theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND Thành phố trước <strong>ngày 15/6/2020.</strong></p>

<p style="text-align: justify;">4. Giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc đảm bảo tiến độ và kết quả giải quyết./.</p>
  
No presence informationNguyễn Duy LinhTạo bài viết6/5/2020 11:43 AMTạo bài viếtKết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 5/202016591Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 5/2020
<p style="text-align: justify;">Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 31/12/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Chủ trì buổi tiếp là đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Ban Đô thị HĐND, Văn phòng HĐND, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Văn phòng UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Minh Khai; công dân Nguyễn Trọng Tuệ, số 252A phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.  </p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06-05/0H5A0427_3KxMnrZVgUGS79C7.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /></p>

<h6 style="text-align: center;">Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố  tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng</h6>

<p style="text-align: justify;">Theo đó, ông Nguyễn Trọng Tuệ khiếu nại Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.</p>

<p style="text-align: justify;">Sau khi nghe báo cáo nội dung, quá trình giải quyết đơn, ý kiến thống nhất tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, chủ trì buổi tiếp công dân kết luận như sau:</p>

<p style="text-align: justify;">1. UBND quận Hai Bà Trưng đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Nguyễn Trọng Tuệ khi thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng (theo Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/12/2019). Tuy nhiên, ông Tuệ không đồng ý, có đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại một số nội dung trong phương án. UBND quận Hai Bà Trưng đã có Thông báo số 35/TB-UBND ngày 21/02/2020 về thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Tuệ.</p>

<p style="text-align: justify;">2. Đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức đối thoại với công dân Nguyễn Trọng Tuệ theo các nội dung khiếu nại trong Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.</p>

<p style="text-align: justify;">Trường hợp gia đình ông Nguyễn Trọng Tuệ gặp khó khăn về chỗ ở, có nhu cầu mua nhà tái định cư, đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng lập danh sách báo cáo UBND Thành phố để xem xét bán căn hộ tái định cư cho gia đình ông Nguyễn Trọng Tuệ, tạo điều kiện đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân sau giải phóng mặt bằng.</p>

<p style="text-align: justify;">3. Trên cơ sở đối thoại với công dân, đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần 1) của ông Nguyễn Trọng Tuệ theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND Thành phố trước <strong>ngày 15/6/2020.</strong></p>

<p style="text-align: justify;">4. Giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc đảm bảo tiến độ và kết quả giải quyết./.</p>
  
Trần Hợp DũngDuyệt6/5/2020 9:20 AMDuyệt bài viếtPhó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà dự họp UBND TP xem xét một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND16586Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà dự họp UBND TP xem xét một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Sáng 4/6, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố tháng 6/2020 (lần 2) để xem xét một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838072" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 604.957px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý; Các đồng chí Ủy viên UBND thành phố. Đại biểu khách mời có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Tại phiên họp, các thành viên UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị đã cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về quy định về nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố: Cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp Thành phố trong năm 2020; Dự thảo Nghị quyết quy định các khu vực thuộc nội thành của Thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ, di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.</div>
</div>
  
Trần Hợp DũngDuyệt6/5/2020 9:20 AMDuyệt bài viếtĐồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại quận Hoàn Kiếm16587Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại quận Hoàn Kiếm
<p style="text-align: justify;">Sáng 4-6, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy và các ban HĐND thành phố Hà Nội.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Ngoc Hoan kiem 4-6_fOi8vqXrDUifm1sk.jpeg" style="width: 500px; height: 281px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><em>Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm.</em></p>

<p style="text-align: justify;">Đảng bộ quận Hoàn Kiếm có 75 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, bảo đảm chất lượng; kết quả bầu cử theo đúng phương án nhân sự dự kiến với số phiếu tập trung cao.</p>

<p style="text-align: justify;">Về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, toàn Đảng bộ quận đã có 48/75 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội. Kết quả bầu cử tại đại hội cũng theo đúng phương án nhân sự dự kiến với số phiếu tập trung. Dự kiến, đến ngày 16-6, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội.</p>

<p style="text-align: justify;">Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổng kết 6 chương trình công tác, 26 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV để làm cơ sở xây dựng văn kiện trình Đại hội XXVI của Đảng bộ quận. Đến nay, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXVI của Đảng bộ quận đã được chỉnh sửa lần thứ 5, gửi các tổ chức cơ sở Đảng để thảo luận. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI gồm 41 đồng chí.</p>

<p style="text-align: justify;">Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp đã được Quận ủy Hoàn Kiếm triển khai nghiêm túc, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Từ đó, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở đã được triển khai đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả.</p>

<p style="text-align: justify;">Về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc quận, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Quận ủy cũng đã tích cực chuẩn bị tốt, tuy nhiên, trong số 48 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, mới có 4/18 đảng bộ phường, vì vậy cần đánh giá kỹ hơn chất lượng tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở Đảng.</p>

<p style="text-align: justify;">Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tiếp tục chỉ đạo đại hội cấp cơ sở thành công. Trong quá trình chỉ đạo, cần chú trọng thực hiện quy trình nhân sự thật dân chủ, đúng quy định, đặc biệt phải được người dân tín nhiệm. Sau đại hội, tập thể Ban Chấp hành phải đoàn kết, nhất trí, đồng thuận. Quận ủy cũng cần rà soát các địa bàn để bảo đảm điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh, ổn định trật tự, an ninh chính trị, nhằm mục tiêu tạo ra không khí mới trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân.</p>

<p style="text-align: justify;">Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng yêu cầu Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức phân loại những đơn vị đã tổ chức đại hội, yêu cầu rà soát về chương trình hành động, chỉ đạo cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết. Đối với những cơ sở chưa tổ chức đại hội, Quận ủy phải thường xuyên nắm bắt tình hình, làm tốt công tác chuẩn bị, không chủ quan; lưu ý giải quyết đơn thư, không để xảy ra phức tạp. Đặc biệt, đối với 14 phường chưa tổ chức đại hội, Quận ủy cần phân loại rõ những đơn vị có khó khăn để tập trung chỉ đạo. Ban Thường vụ Quận ủy cần phân công cán bộ phụ trách, theo sát công tác chuẩn bị và đại hội của cấp phường.</p>

<p style="text-align: justify;">Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Quận ủy Hoàn Kiếm chuẩn bị kỹ các văn kiện đại hội; việc xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Chương trình hành động và Chương trình đại hội phải có kế hoạch, lộ trình chi tiết. Đặc biệt, Quận ủy phải lưu ý giải quyết, xử lý đúng quy định về đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.</p>
  
Trần Hợp DũngDuyệt6/5/2020 9:20 AMDuyệt bài viếtĐồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa16589Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Sáng 4/6, Đoàn kiểm tra số 12 của Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838079" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 604.957px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; display: block; width: auto;"><i>Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi Kiểm tra</i></span></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Đảng bộ huyện Ứng Hòa có 54 tổ chức cơ sở đảng (gồm 35 Đảng bộ, 19 chi bộ cơ sở); 330 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; tổng số 8.412 đảng viên. Để chuẩn bị cho đại hội, các cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức tuyên truyền phục vụ đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Đảng với 35/35 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch, hướng dẫn.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Về kết quả chỉ đạo Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, đến ngày 21/01/2020, 328/328 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn đã bầu được 477 đồng chí cấp ủy viên, 145 đồng chí Bí thư chi bộ, trong đó, có 26 đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đối với việc tổ chức Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, tính đến 29/5/2020, 54/54 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đạt 100%). </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tiểu ban văn kiện Đại hội đã xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác rà soát chuẩn bị nhân sự Đại hội, qua rà soát dự kiến có 27 đồng chí tái cử, 11 đồng chí không tái cử; Ban Thường vụ Huyện ủy hiện có 12 đồng chí, dự kiến có 10 đồng chí tái cử, 2 đồng chí không tái cử. Đến nay, Huyên ủy Ứng Hòa đã họp thông qua phương hướng nhân sự BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể, về BCH Đảng bộ có 41 đồng chí; BTV Huyện ủy có 13 đồng chí; UBKT Huyện ủy có 7 đồng chí. Cùng với đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các Tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban, các cơ quan xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong việc tổ chức Đại hội.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá Huyện ủy Ứng Hòa đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác Đại hội Đảng. Huyện ủy đã ban hành 7 văn bản để thực hiện, công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện đảm bảo. Chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã xây dựng báo cáo, chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị các nội dung theo quy định.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cần xây dựng quy chế làm việc của BCH. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy cần tập trung với tinh thần cao nhất, tốt nhất để tổ chức Đại hội thành công. Nhấn mạnh công tác nhân sự là công tác rất quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện cần bám sát các hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy để xây dựng đội ngũ nhân sự đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu. Đồng thời, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết triệt để các vụ việc, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, đưa ra nhiều hoạt động, tạo không khí vui tươi để chào mừng Đại hội và thành phố đẩy lùi dịch Covid-19.</div>

<div> </div>
</div>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhSửa bài viết6/4/2020 3:12 PMSửa bài viếtĐại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận16588Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận
<p style="text-align: justify;">Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ thứ 14 HĐND quận Hai Bà Trưng. Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận. Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND quận báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06-04/3b264aa788c0759e2cd1_ICjr4GvgKkeiw7fz.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><strong> (Tổ đại biểu số 5 HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX)</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Nhìn chung cử tri tham dự Hội nghị đều cơ bản nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn quận, đồng thuận với báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri của UBND quận và ghi nhận những đổi mới trong việc tiếp xúc cử tri cũng như trong chương trình kỳ họp của HĐND quận.</p>

<p style="text-align: justify;"> Qua tổng hợp tại 08 Hội nghị, HĐND quận ghi nhận ý kiến cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả việc bán nhà theo nghị định 61/2014/NĐ-CP, nghị định 34/2013/NĐ-CP, nghị định 99/2017/NĐ-CP); công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm… Trong đó, có những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng của quận và UBND 20 phường tiếp thu, trao đổi, giải trình ngay tại Hội nghị. Đại diện các Tổ đại biểu HĐND quận đã phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng văn bản và gửi tới UBND quận và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lới theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.</p>

<p style="text-align: right;"><em>Vũ Đức Tuynh - Văn phòng HĐND&UBND quận HBT</em></p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhSửa bài viết6/4/2020 3:12 PMSửa bài viếtĐại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận16588Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận
<p style="text-align: justify;">Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ thứ 14 HĐND quận Hai Bà Trưng. Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận. Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND quận báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06-04/3b264aa788c0759e2cd1_ICjr4GvgKkeiw7fz.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><strong> (Tổ đại biểu số 5 HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX)</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Nhìn chung cử tri tham dự Hội nghị đều cơ bản nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn quận, đồng thuận với báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri của UBND quận và ghi nhận những đổi mới trong việc tiếp xúc cử tri cũng như trong chương trình kỳ họp của HĐND quận.</p>

<p style="text-align: justify;"> Qua tổng hợp tại 08 Hội nghị, HĐND quận ghi nhận ý kiến cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả việc bán nhà theo nghị định 61/2014/NĐ-CP, nghị định 34/2013/NĐ-CP, nghị định 99/2017/NĐ-CP); công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm… Trong đó, có những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng của quận và UBND 20 phường tiếp thu, trao đổi, giải trình ngay tại Hội nghị. Đại diện các Tổ đại biểu HĐND quận đã phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng văn bản và gửi tới UBND quận và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lới theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.</p>

<p style="text-align: right;"><em>Vũ Đức Tuynh - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận </em></p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhSửa bài viết6/4/2020 3:11 PMSửa bài viếtĐại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận16588Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận
<p style="text-align: justify;">Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ thứ 14 HĐND quận Hai Bà Trưng. Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận. Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND quận báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06-04/3b264aa788c0759e2cd1_ICjr4GvgKkeiw7fz.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><strong> (Tổ đại biểu số 5 HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX)</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Nhìn chung cử tri tham dự Hội nghị đều cơ bản nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn quận, đồng thuận với báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri của UBND quận và ghi nhận những đổi mới trong việc tiếp xúc cử tri cũng như trong chương trình kỳ họp của HĐND quận.</p>

<p style="text-align: justify;"> Qua tổng hợp tại 08 Hội nghị, HĐND quận ghi nhận ý kiến cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả việc bán nhà theo nghị định 61/2014/NĐ-CP, nghị định 34/2013/NĐ-CP, nghị định 99/2017/NĐ-CP); công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm… Trong đó, có những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng của quận và UBND 20 phường tiếp thu, trao đổi, giải trình ngay tại Hội nghị. Đại diện các Tổ đại biểu HĐND quận đã phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng văn bản và gửi tới UBND quận và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lới theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.</p>

<p style="text-align: right;"><em>Vũ Đức Tuynh - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận </em></p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhSửa bài viết6/4/2020 3:09 PMSửa bài viếtĐồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại quận Hoàn Kiếm16587Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại quận Hoàn Kiếm
<p style="text-align: justify;">Sáng 4-6, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy và các ban HĐND thành phố Hà Nội.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Ngoc Hoan kiem 4-6_fOi8vqXrDUifm1sk.jpeg" style="width: 500px; height: 281px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><em>Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm.</em></p>

<p style="text-align: justify;">Đảng bộ quận Hoàn Kiếm có 75 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, bảo đảm chất lượng; kết quả bầu cử theo đúng phương án nhân sự dự kiến với số phiếu tập trung cao.</p>

<p style="text-align: justify;">Về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, toàn Đảng bộ quận đã có 48/75 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội. Kết quả bầu cử tại đại hội cũng theo đúng phương án nhân sự dự kiến với số phiếu tập trung. Dự kiến, đến ngày 16-6, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội.</p>

<p style="text-align: justify;">Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổng kết 6 chương trình công tác, 26 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV để làm cơ sở xây dựng văn kiện trình Đại hội XXVI của Đảng bộ quận. Đến nay, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXVI của Đảng bộ quận đã được chỉnh sửa lần thứ 5, gửi các tổ chức cơ sở Đảng để thảo luận. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI gồm 41 đồng chí.</p>

<p style="text-align: justify;">Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp đã được Quận ủy Hoàn Kiếm triển khai nghiêm túc, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Từ đó, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở đã được triển khai đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả.</p>

<p style="text-align: justify;">Về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc quận, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Quận ủy cũng đã tích cực chuẩn bị tốt, tuy nhiên, trong số 48 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, mới có 4/18 đảng bộ phường, vì vậy cần đánh giá kỹ hơn chất lượng tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở Đảng.</p>

<p style="text-align: justify;">Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tiếp tục chỉ đạo đại hội cấp cơ sở thành công. Trong quá trình chỉ đạo, cần chú trọng thực hiện quy trình nhân sự thật dân chủ, đúng quy định, đặc biệt phải được người dân tín nhiệm. Sau đại hội, tập thể Ban Chấp hành phải đoàn kết, nhất trí, đồng thuận. Quận ủy cũng cần rà soát các địa bàn để bảo đảm điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh, ổn định trật tự, an ninh chính trị, nhằm mục tiêu tạo ra không khí mới trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân.</p>

<p style="text-align: justify;">Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng yêu cầu Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức phân loại những đơn vị đã tổ chức đại hội, yêu cầu rà soát về chương trình hành động, chỉ đạo cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết. Đối với những cơ sở chưa tổ chức đại hội, Quận ủy phải thường xuyên nắm bắt tình hình, làm tốt công tác chuẩn bị, không chủ quan; lưu ý giải quyết đơn thư, không để xảy ra phức tạp. Đặc biệt, đối với 14 phường chưa tổ chức đại hội, Quận ủy cần phân loại rõ những đơn vị có khó khăn để tập trung chỉ đạo. Ban Thường vụ Quận ủy cần phân công cán bộ phụ trách, theo sát công tác chuẩn bị và đại hội của cấp phường.</p>

<p style="text-align: justify;">Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Quận ủy Hoàn Kiếm chuẩn bị kỹ các văn kiện đại hội; việc xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Chương trình hành động và Chương trình đại hội phải có kế hoạch, lộ trình chi tiết. Đặc biệt, Quận ủy phải lưu ý giải quyết, xử lý đúng quy định về đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhSửa bài viết6/4/2020 3:09 PMSửa bài viếtĐồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại quận Hoàn Kiếm16587Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc: Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng tại quận Hoàn Kiếm
<p style="text-align: justify;">Sáng 4-6, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy và các ban HĐND thành phố Hà Nội.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06/Ngoc Hoan kiem 4-6_fOi8vqXrDUifm1sk.jpeg" style="width: 500px; height: 281px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><em>Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm.</em></p>

<p style="text-align: justify;">Đảng bộ quận Hoàn Kiếm có 75 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, bảo đảm chất lượng; kết quả bầu cử theo đúng phương án nhân sự dự kiến với số phiếu tập trung cao.</p>

<p style="text-align: justify;">Về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, toàn Đảng bộ quận đã có 48/75 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội. Kết quả bầu cử tại đại hội cũng theo đúng phương án nhân sự dự kiến với số phiếu tập trung. Dự kiến, đến ngày 16-6, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội.</p>

<p style="text-align: justify;">Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổng kết 6 chương trình công tác, 26 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV để làm cơ sở xây dựng văn kiện trình Đại hội XXVI của Đảng bộ quận. Đến nay, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXVI của Đảng bộ quận đã được chỉnh sửa lần thứ 5, gửi các tổ chức cơ sở Đảng để thảo luận. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI gồm 41 đồng chí.</p>

<p style="text-align: justify;">Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp đã được Quận ủy Hoàn Kiếm triển khai nghiêm túc, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Từ đó, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở đã được triển khai đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả.</p>

<p style="text-align: justify;">Về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc quận, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Quận ủy cũng đã tích cực chuẩn bị tốt, tuy nhiên, trong số 48 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, mới có 4/18 đảng bộ phường, vì vậy cần đánh giá kỹ hơn chất lượng tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở Đảng.</p>

<p style="text-align: justify;">Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tiếp tục chỉ đạo đại hội cấp cơ sở thành công. Trong quá trình chỉ đạo, cần chú trọng thực hiện quy trình nhân sự thật dân chủ, đúng quy định, đặc biệt phải được người dân tín nhiệm. Sau đại hội, tập thể Ban Chấp hành phải đoàn kết, nhất trí, đồng thuận. Quận ủy cũng cần rà soát các địa bàn để bảo đảm điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh, ổn định trật tự, an ninh chính trị, nhằm mục tiêu tạo ra không khí mới trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân.</p>

<p style="text-align: justify;">Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng yêu cầu Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức phân loại những đơn vị đã tổ chức đại hội, yêu cầu rà soát về chương trình hành động, chỉ đạo cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết. Đối với những cơ sở chưa tổ chức đại hội, Quận ủy phải thường xuyên nắm bắt tình hình, làm tốt công tác chuẩn bị, không chủ quan; lưu ý giải quyết đơn thư, không để xảy ra phức tạp. Đặc biệt, đối với 14 phường chưa tổ chức đại hội, Quận ủy cần phân loại rõ những đơn vị có khó khăn để tập trung chỉ đạo. Ban Thường vụ Quận ủy cần phân công cán bộ phụ trách, theo sát công tác chuẩn bị và đại hội của cấp phường.</p>

<p style="text-align: justify;">Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Quận ủy Hoàn Kiếm chuẩn bị kỹ các văn kiện đại hội; việc xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Chương trình hành động và Chương trình đại hội phải có kế hoạch, lộ trình chi tiết. Đặc biệt, Quận ủy phải lưu ý giải quyết, xử lý đúng quy định về đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.</p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhDuyệt6/4/2020 3:09 PMTrình duyệt bài viếtĐại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận16588Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
<p>Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ thứ 14 HĐND quận Hai Bà Trưng. Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận. Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND quận báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06-04/3b264aa788c0759e2cd1_ICjr4GvgKkeiw7fz.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><strong> (Tổ đại biểu số 5 HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX)</strong></p>

<p>Nhìn chung cử tri tham dự Hội nghị đều cơ bản nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn quận, đồng thuận với báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri của UBND quận và ghi nhận những đổi mới trong việc tiếp xúc cử tri cũng như trong chương trình kỳ họp của HĐND quận.</p>

<p> Qua tổng hợp tại 08 Hội nghị, HĐND quận ghi nhận ý kiến cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả việc bán nhà theo nghị định 61/2014/NĐ-CP, nghị định 34/2013/NĐ-CP, nghị định 99/2017/NĐ-CP); công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm… Trong đó, có những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng của quận và UBND 20 phường tiếp thu, trao đổi, giải trình ngay tại Hội nghị. Đại diện các Tổ đại biểu HĐND quận đã phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng văn bản và gửi tới UBND quận và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lới theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.</p>

<p style="text-align: right;"><em>Vũ Đức Tuynh - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận </em></p>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhDuyệt6/4/2020 3:08 PMTrình duyệt bài viếtĐồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa16589Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Sáng 4/6, Đoàn kiểm tra số 12 của Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838079" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 604.957px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; display: block; width: auto;"><i>Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi Kiểm tra</i></span></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Đảng bộ huyện Ứng Hòa có 54 tổ chức cơ sở đảng (gồm 35 Đảng bộ, 19 chi bộ cơ sở); 330 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; tổng số 8.412 đảng viên. Để chuẩn bị cho đại hội, các cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức tuyên truyền phục vụ đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Đảng với 35/35 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch, hướng dẫn.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Về kết quả chỉ đạo Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, đến ngày 21/01/2020, 328/328 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn đã bầu được 477 đồng chí cấp ủy viên, 145 đồng chí Bí thư chi bộ, trong đó, có 26 đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đối với việc tổ chức Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, tính đến 29/5/2020, 54/54 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đạt 100%). </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tiểu ban văn kiện Đại hội đã xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác rà soát chuẩn bị nhân sự Đại hội, qua rà soát dự kiến có 27 đồng chí tái cử, 11 đồng chí không tái cử; Ban Thường vụ Huyện ủy hiện có 12 đồng chí, dự kiến có 10 đồng chí tái cử, 2 đồng chí không tái cử. Đến nay, Huyên ủy Ứng Hòa đã họp thông qua phương hướng nhân sự BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể, về BCH Đảng bộ có 41 đồng chí; BTV Huyện ủy có 13 đồng chí; UBKT Huyện ủy có 7 đồng chí. Cùng với đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các Tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban, các cơ quan xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong việc tổ chức Đại hội.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá Huyện ủy Ứng Hòa đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác Đại hội Đảng. Huyện ủy đã ban hành 7 văn bản để thực hiện, công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện đảm bảo. Chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã xây dựng báo cáo, chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị các nội dung theo quy định.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cần xây dựng quy chế làm việc của BCH. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy cần tập trung với tinh thần cao nhất, tốt nhất để tổ chức Đại hội thành công. Nhấn mạnh công tác nhân sự là công tác rất quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện cần bám sát các hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy để xây dựng đội ngũ nhân sự đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu. Đồng thời, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết triệt để các vụ việc, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, đưa ra nhiều hoạt động, tạo không khí vui tươi để chào mừng Đại hội và thành phố đẩy lùi dịch Covid-19.</div>

<div> </div>
</div>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTrình duyệt6/4/2020 3:08 PMTrình duyệt bài viếtĐồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa16589Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Sáng 4/6, Đoàn kiểm tra số 12 của Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838079" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 604.957px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; display: block; width: auto;"><i>Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi Kiểm tra</i></span></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Đảng bộ huyện Ứng Hòa có 54 tổ chức cơ sở đảng (gồm 35 Đảng bộ, 19 chi bộ cơ sở); 330 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; tổng số 8.412 đảng viên. Để chuẩn bị cho đại hội, các cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức tuyên truyền phục vụ đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Đảng với 35/35 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch, hướng dẫn.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Về kết quả chỉ đạo Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, đến ngày 21/01/2020, 328/328 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn đã bầu được 477 đồng chí cấp ủy viên, 145 đồng chí Bí thư chi bộ, trong đó, có 26 đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đối với việc tổ chức Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, tính đến 29/5/2020, 54/54 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đạt 100%). </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tiểu ban văn kiện Đại hội đã xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác rà soát chuẩn bị nhân sự Đại hội, qua rà soát dự kiến có 27 đồng chí tái cử, 11 đồng chí không tái cử; Ban Thường vụ Huyện ủy hiện có 12 đồng chí, dự kiến có 10 đồng chí tái cử, 2 đồng chí không tái cử. Đến nay, Huyên ủy Ứng Hòa đã họp thông qua phương hướng nhân sự BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể, về BCH Đảng bộ có 41 đồng chí; BTV Huyện ủy có 13 đồng chí; UBKT Huyện ủy có 7 đồng chí. Cùng với đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các Tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban, các cơ quan xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong việc tổ chức Đại hội.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá Huyện ủy Ứng Hòa đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác Đại hội Đảng. Huyện ủy đã ban hành 7 văn bản để thực hiện, công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện đảm bảo. Chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã xây dựng báo cáo, chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị các nội dung theo quy định.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cần xây dựng quy chế làm việc của BCH. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy cần tập trung với tinh thần cao nhất, tốt nhất để tổ chức Đại hội thành công. Nhấn mạnh công tác nhân sự là công tác rất quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện cần bám sát các hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy để xây dựng đội ngũ nhân sự đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu. Đồng thời, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết triệt để các vụ việc, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, đưa ra nhiều hoạt động, tạo không khí vui tươi để chào mừng Đại hội và thành phố đẩy lùi dịch Covid-19.</div>

<div> </div>
</div>
  
No presence informationHà Quốc ThịnhTạo bài viết6/4/2020 3:08 PMTạo bài viếtĐồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa16589Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa
<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><b>Sáng 4/6, Đoàn kiểm tra số 12 của Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại huyện Ứng Hòa.</b></div>

<p> </p>

<p class="fontr" style="margin: 0px auto; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; outline: 0px; text-align: center; color: blue; padding: 0px !important;"><img alt="" class="imageClassDetail" src="https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102838079" style="font-family: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 604.957px; border: 1px solid rgb(203, 204, 206) !important;" /><span style="border: 0px; font-family: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; display: block; width: auto;"><i>Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi Kiểm tra</i></span></p>

<p> </p>

<div class="han6-content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Đảng bộ huyện Ứng Hòa có 54 tổ chức cơ sở đảng (gồm 35 Đảng bộ, 19 chi bộ cơ sở); 330 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; tổng số 8.412 đảng viên. Để chuẩn bị cho đại hội, các cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức tuyên truyền phục vụ đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Đảng với 35/35 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch, hướng dẫn.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Về kết quả chỉ đạo Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, đến ngày 21/01/2020, 328/328 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn đã bầu được 477 đồng chí cấp ủy viên, 145 đồng chí Bí thư chi bộ, trong đó, có 26 đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đối với việc tổ chức Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, tính đến 29/5/2020, 54/54 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đạt 100%). </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tiểu ban văn kiện Đại hội đã xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác rà soát chuẩn bị nhân sự Đại hội, qua rà soát dự kiến có 27 đồng chí tái cử, 11 đồng chí không tái cử; Ban Thường vụ Huyện ủy hiện có 12 đồng chí, dự kiến có 10 đồng chí tái cử, 2 đồng chí không tái cử. Đến nay, Huyên ủy Ứng Hòa đã họp thông qua phương hướng nhân sự BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể, về BCH Đảng bộ có 41 đồng chí; BTV Huyện ủy có 13 đồng chí; UBKT Huyện ủy có 7 đồng chí. Cùng với đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các Tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban, các cơ quan xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong việc tổ chức Đại hội.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá Huyện ủy Ứng Hòa đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác Đại hội Đảng. Huyện ủy đã ban hành 7 văn bản để thực hiện, công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện đảm bảo. Chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã xây dựng báo cáo, chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị các nội dung theo quy định.</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;"> </div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px;">Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cần xây dựng quy chế làm việc của BCH. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy cần tập trung với tinh thần cao nhất, tốt nhất để tổ chức Đại hội thành công. Nhấn mạnh công tác nhân sự là công tác rất quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện cần bám sát các hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy để xây dựng đội ngũ nhân sự đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu. Đồng thời, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết triệt để các vụ việc, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, đưa ra nhiều hoạt động, tạo không khí vui tươi để chào mừng Đại hội và thành phố đẩy lùi dịch Covid-19.</div>

<div> </div>
</div>
  
No presence informationDương Hồng CườngTrình duyệt6/4/2020 2:39 PMTrình duyệt bài viếtĐại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận16588Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
<p>Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ thứ 14 HĐND quận Hai Bà Trưng. Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận. Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND quận báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2020-06-04/3b264aa788c0759e2cd1_ICjr4GvgKkeiw7fz.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><strong> (Tổ đại biểu số 5 HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX)</strong></p>

<p>Nhìn chung cử tri tham dự Hội nghị đều cơ bản nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn quận, đồng thuận với báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri của UBND quận và ghi nhận những đổi mới trong việc tiếp xúc cử tri cũng như trong chương trình kỳ họp của HĐND quận.</p>

<p> Qua tổng hợp tại 08 Hội nghị, HĐND quận ghi nhận ý kiến cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả việc bán nhà theo nghị định 61/2014/NĐ-CP, nghị định 34/2013/NĐ-CP, nghị định 99/2017/NĐ-CP); công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm… Trong đó, có những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng của quận và UBND 20 phường tiếp thu, trao đổi, giải trình ngay tại Hội nghị. Đại diện các Tổ đại biểu HĐND quận đã phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng văn bản và gửi tới UBND quận và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lới theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.</p>

<p style="text-align: right;"><em>Vũ Đức Tuynh - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận </em></p>
1 - 30Next