Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Chukienquoc

NoiDung

Đọc đc bai Viet e nhu đc mo Long mo da. Em co một chút thác Mac xin phép dc lam phiền va mong quy ban tra loi giúp ah. Phụ trách đài truyền thanh con gọi là trưởng đài truyền thanh có nhiem vu bien tap tin bài lam chương trình phát thanh cho nhân viên đài truyền thanh đọc phát thanh.  Mà đài truyền thanh thì công việc đặc thù phát thanh vào 5 giờ sáng đối với mùa hè và 5 giờ 30 vào mùa đông buổi chiều vào 17 giờ . theo đề án của ha noi nhiều xã trên địa bàn Tp Hà nội cat hết nhan viện dai truyền thanh va bo trường dai cho công chưc Vh- xh phải kiem nhiem. thay vì quản lý phụ trách đài truyền thanh mà bắt lam luon việc phát thanh thống bao vào các giờ trên. Vậy công chuc Vh-Xh làm việc chinh can tuần thủ theo quy định của luật cán bộ công chưc theo luat định và quy định  che do nghi ngoi lam việc theo luật lao động nhà nước đa quy định. Vậy khi các xã trên địa bàn Hà nội để cong chức van hoa xa hoi đc nha nước quy đinh lam nhu vay mà ko co che đo nao khác chi đc 50phan trăm kiem nhiem và phải lam việc day sơm tư 5gio sáng toi cơ quan lam việc phát thanh rồi lại tuôn thủ theo chế độ gio làm việc tới 11 gio 30 phút buổi sáng và buổi chiều lai tiếp tục tu 1 gio đen 18 gio nhu vay co dam bao ve che đo dai ngo va sức khoe dam bao lam việc cho can bo cong chuc cấp cơ sở chua ah mong quý ban quan tâm giải đạp va giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn quý ban

Email

Chukienquoc@gmail.com

ThuocTin

15932

TieuDeTin

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tối đa 14 người

Active

No

ThoiGian

12/15/2019 8:41 AM

Attachments

Created at 12/15/2019 8:41 AM by System Account
Last modified at 12/15/2019 8:41 AM by System Account