Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

VanBan

Cử tri hỏi, cơ quan Nhà nước trả lời

HoTen

Phan Ngọc Cừ

Email

phanngocu@yahoo.com

DienThoai

 

TieuDe

 

NoiDung

Đề nghị đồng chí Chủ tịch HĐND thông báo với cử tri và công khai kết quả xử lý vi phạm của Chủ đầu tư đối với tòa nhà Chung cư 93 Lò Đúc và hướng xử lý, kết luận về vi phạm tại tầng 30 của tòa nhà.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch cho biết cơ quan nào đã cấp phép cho tồn tại tầng 28 - 29 của tòa nhà Chung cư này? Đây là các tầng vi phạm không có trong Giấy phép xây dựng và xây trên đất thuộc sở hữu chung của tất cả cư dân tòa nhà.
Trân trọng

Active

No

GioDang

3/28/2019 4:50 PM

VanBan:ID

7

TraLoi

 

DinhKemTraLoi

 

isTraLoi

No

Attachments

Created at 3/28/2019 4:50 PM by System Account
Last modified at 3/28/2019 4:50 PM by System Account