Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
MoTa
  
  
  
  
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMKH6
  
Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong Chiến tranh Việt Nam, từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972 sau khi Hội nghị Paris bế tắc và đổ vỡ. Chiến dịch này là sự nối tiếp của chiến dịch ném bom Linebacker diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1972, ngoại trừ điểm khác biệt lớn là lần này trọng tâm sẽ là các cuộc tấn công dồn dập bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 thay vì các máy bay ném bom chiến thuật và mục đích là dùng sức mạnh và biện pháp không hạn chế đánh thẳng vào các trung tâm đầu não của Việt nam Dân chủ Cộng hoà. Tại chiến dịch này Hoa Kỳ đã sử dụng lực lượng không quân chiến lược với B-52 làm nòng cốt ném bom rải thảm huỷ diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu khác liên tục trong 12 ngày đêm. Đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất ​
Yes
1/6/2016 12:00 AMHN-DBPtk
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMVMQTG
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMKH7
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMKH8
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMKH9
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMKH10
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMKH11
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMKH12
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMKH13
  
Yes
1/6/2016 12:00 AMKH14
  
Yes
10/11/2017 10:43 AMKH15
  
Yes
10/11/2017 10:44 AMKHTK
  
Yes
10/11/2017 10:50 AMKH2_XV
  
Yes
10/11/2017 10:55 AMKH3_XV
  
Yes
10/11/2017 11:00 AMKH4_XV
  
Yes
10/11/2017 10:45 AMKy-hop-thu-nhat-HDND-TP-khoa-XVv541tv
  
Toàn cảnh Hội trường
Yes
12/5/2017 8:12 AMKy-hop-thu-5-HDND-TP-Khoa-XV-dp47yo
  
Yes
9/10/2018 9:32 AMKy-hop-thu-6-HDND-TP-Khoa-XV-bnuchw
  
Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Khóa XV
Yes
7/7/2019 1:23 PMKy-hop-thu-7-HDND-TP-Khoa-XV-803nmo
  
Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Khóa XV
Yes
7/7/2019 1:33 PMKy-hop-thu-8-HDND-TP-Khoa-XV-csr4yx
  
Yes
10/24/2019 9:21 AMKy-hop-thu-9-HDND-TP-Khoa-XV-ez65l5
  
Ảnh kỳ họp thứ 14 HĐND TP Khóa XV
Yes
5/26/2020 2:13 PMKy-hop-thu-14-HDND-TP-Khoa-XV-lg82gl