Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
TomTat
NoiDung
  
  
  
  
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội
Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội diễn ra trong các ngày 04. 05 và 06/12/2017 xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trân trọng kính mời cử tri và nhân dân theo dõi nội dung, chương trình kỳ họp và có những góp ý, ý kiến, kiến nghị tới Kỳ họp.
nội dung trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội​
Yes11/22/201711/22/2017
Attachment
  
Cử tri hỏi, cơ quan Nhà nước trả lời
Tóm tắt cử tri hỏi, cơ quan Nhà nước trả lời
Yes11/20/201711/20/2017
  
Thông tin về đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
Tóm tắt thông tin về đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
Yes11/19/201711/19/2017