Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

TieuDe

Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội

TomTat

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội diễn ra trong các ngày 04. 05 và 06/12/2017 xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trân trọng kính mời cử tri và nhân dân theo dõi nội dung, chương trình kỳ họp và có những góp ý, ý kiến, kiến nghị tới Kỳ họp.

NoiDung

nội dung trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội​

Active

Yes

NgayDang

11/22/2017

NgayBatDau

11/22/2017

NgayKetThuc

 

Attachments

Created at 12/9/2015 4:50 PM by Nguyen Duc Anh
Last modified at 12/4/2017 11:19 AM by Hà Quốc Thịnh