Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  145/BC-HĐNDBáo cáo hoạt động HĐND Thành phố Hà Nội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 201830/11/2017
  62/QĐ-BPCThành lập Đoàn Giám sát của Ban pháp chế HĐND Thành phố giám sát về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 của thành phố Hà Nội10/10/2017
  100/BC-HĐNDKết quả hoạt động của HĐND Thành phố tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/201706/10/2017
  04/NQ-HĐNDĐiều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa04/07/2017
  05/NQ-HĐNDVề việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 202104/07/2017
  06/NQ-HĐNDXác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng ban của các Ban HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 202104/07/2017
  07/NQ-HĐNDXác nhận miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 202104/07/2017
  08/NQ-HĐNDXác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 202104/07/2017
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  51 người đã bình chọn
  Thống kê: 123.571
  Online: 46