Thực hiện Thông tri của Thành ủy Hà Nội về việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc, đúng 8h00 sáng ngày 10/8/2015, cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca.  

Cán bộ, công chức nghiêm túc chào cờ, hát Quốc ca

Là cơ quan đầu não của Thành phố, cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã ý thức đi làm sớm trong thứ Hai đầu tuần để chuẩn bị chỉnh đốn tác phong, trang phục đúng quy định và thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca.

Đây là nghi thức thiêng liêng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, người lao động.... Việc thực hiện nề nếp nghi thức chào cờ đầu tuần trước buổi sinh hoạt giao ban, nghe đánh giá công việc trong tuần, trong tháng và phổ biến các nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai, rất có ý nghĩa, tạo một tâm thế mới để sẵn sàng cho một tuần làm việc hăng say, sôi nổi và hiệu quả hơn.

QUỐC THỊNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.179
  Online: 27