Cách đây 70 năm - ngày 28/8/1945 là ngày Chính phủ lâm thời chính thức đi vào vận hành với 13 Bộ và 15 vị Bộ trưởng, Bác Hồ là Chủ tịch Chính phủ, trụ sở làm việc tại Bắc Bộ phủ (12 Ngô Quyền, Hà Nội). Và cũng kể từ đây, đã có hoạt động Văn phòng giúp việc, phục vụ cho Chính phủ và Bác Hồ. Để ghi nhận sự kiện lịch sử có ý nghĩa này, ngày 19/4/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 489/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28-8 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ. Đến năm 2004, ngày 28-8 chính thức trở thành "Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước”, trong đó có Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch HĐND TP chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ những chặng đường đầu tiên, giai đoạn từ năm 1945 – 2002, ngay sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành sắc lệnh về bầu cử Quốc hội và xây dựng hệ thống chính quyền trong tình hình mới. Vào thời điểm này và thời gian dài sau đó, công tác giúp việc cho Quốc hội, HĐND chưa có sự tách bạch rõ ràng do hoàn cảnh đất nước còn trong thời kỳ kháng chiến kiến quốc. Năm 1983, Luật tổ chức HĐND và UBND được ban hành có quy định HĐND cấp tỉnh có bộ máy giúp việc. Tuy nhiên, trên thực tế toàn bộ các công tác tham mưu, giúp việc HĐND đều do Văn phòng UBND Thành phố thực hiện.

Thực hiện Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ, Văn phòng UBND được củng cố, chính thức mang tên gọi Văn phòng HĐND và UBND. Trong Văn phòng đã hình thành bộ phận riêng giúp việc chuyên trách cho HĐND, phục vụ Đoàn ĐBQH. Ngoài ra, Quy chế hoạt động của Đoàn ĐBQH năm 1993 và được sửa đổi, bổ sung năm 2001, đã quy định về chức danh Thư ký chuyên trách giúp việc Đoàn ĐBQH. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức và chức năng tham mưu, giúp việc hoạt động của Đoàn ĐBQH, của HĐND Thành phố được ghi nhận, có dấu ấn trưởng thành trên nhiều mặt.

Căn cứ Nghị quyết số 416/NQ-UBTVQH11 ngày 25/9/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 133/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ, đầu năm 2004, cơ quan Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hà Nội tỉnh Hà Tây được chia tách thành 3 cơ quan độc lập, đó là: Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND.

Tiếp đó, căn cứ theo Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11/12/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tháng 5/2008, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 cơ quan là Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND; tương tự, tháng 7/2008, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tây được thành lập.

Từ 01/8/2008, thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội được hợp nhất, đi vào hoạt động và duy trì, phát triển như hiện nay.

Trải qua 70 năm, Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước luôn tự hào là cơ quan trực tiếp, gần gũi nhất, gắn với trọng trách tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho chính quyền và lãnh đạo cơ quan hành chính Nhà nước. Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì sẽ giải quyết công việc không đúng…”, hệ thống các cơ quan Văn phòng hành chính nhà nước luôn tích cực rèn luyện, tuyệt đối trung thành, tận tụy, trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Là một cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các cơ quan văn phòng hành chính nhà nước, có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, của Thành phố tham gia sinh hoạt; trong những năm qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Hà Nội luôn cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc HĐND và Đoàn ĐBQH Thành phố ngày càng hiệu quả hơn.

Từ những ngày đầu tiên, khi nhiệm vụ giúp việc HĐND và Đoàn ĐBQH mới là một bộ phận trong cơ quan Văn phòng UBND, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, đến nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã trưởng thành, vững mạnh, ngày càng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức đã được kiện toàn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ, thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 15/KH – HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND Thành phố “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2016”, hoạt động của HĐND các cấp Thành phố đã có chuyển biến tích cực. Công tác tham mưu của Văn phòng ngày rõ nét hơn, kịp thời hơn và chất lượng ngày càng tốt hơn. Tham mưu, phục vụ chu đáo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng, tuần của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thành phố. Nổi bật là phục vụ các hoạt động giám sát, khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của HĐND thành phố; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp lãnh đạo Đoàn BBQH, Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị nội dung các kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội và kỳ họp HĐND thành phố. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016”, đội ngũ cán bộ giúp việc được tăng cường những cán bộ có kiến thức, am hiểu pháp luật tham mưu cho lãnh đạo và đại biểu xử lý, đôn đốc giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài; đồng thời phát hiện, đề xuất xử lý những vụ việc bức xúc, phức tạp được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả và đang dần trở thành nề nếp và có nhiều đổi mới tiến bộ.

Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố hoạt động ngày càng tiến bộ và đã trở thành một kênh thông tin rất hữu ích cho bạn đọc. Tin tức được cập nhật với nội dung phong phú, sinh động về hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Nội, của HĐND TP, trong đó có đăng tải tài liệu kỳ họp, nghị quyết HĐND và các kết luận giám sát, khảo sát, văn bản tài liệu ... nên đã thu hút được nhiều người quan tâm. Trang thông tin đã có lượng truy cập khá, qua hơn 2 năm hoạt động đã đạt trên 1,2 triệu lượt truy cập và hiện tại, mỗi ngày có gần 5 nghìn lượt người truy cập.

Công tác phục vụ của Văn phòng ngày càng tốt hơn, tận tụy hơn, chu đáo hơn và mang tính chuyên nghiệp hơn. Đó là việc Văn phòng đã chú trọng xây dựng, thực hiện quy chế, quy trình công tác, thực hiện ứng dụng quy trình ISO gắn liền với cải cách hành chính nhằm tạo phương pháp làm việc khoa học, hợp lý, tạo điều kiện cho các bộ phận và từng cán bộ, công chức chủ động sáng tạo trong xử lý công việc; xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ công việc, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ từ khâu tiếp nhận các văn bản gửi đến và việc gửi đi, các văn bản được vào sổ theo dõi quản lý thống nhất, chặt chẽ, trình lãnh đạo xử lý kịp thời và được chỉnh lý lập thành hồ sơ lưu trữ tài liệu hàng năm. Đó là sự cố gắng, nỗ lực, không quản khó khăn vất vả, tận tụy với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, của các đồng chí lái xe, các đồng chí lễ tân, phục vụ, bảo vệ để quản lý tốt, khai thác hiệu quả tài sản công, giữ cho công sở luôn tuyệt đối an toàn, khang trang, sạch đẹp và cho những chuyến xe công tác an toàn.

Cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ghi nhận những thành tích và đóng góp tâm huyết của lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân Văn phòng. Trong đó, cơ quan Văn phòng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; nhiều cá nhân và tập thể được nhận các hình thức khen thưởng cao khác... Đây thực sự là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng để tiếp tục phấn đấu vươn lên, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho các thế hệ làm công tác Văn phòng luôn tận tụy, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trong những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước, đội ngũ những người làm công tác Văn phòng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, trực tiếp của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan và sự đóng góp bền bỉ, hàng ngày của các thế hệ cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng qua các thời kỳ.

Bước vào giai đoạn mới, phát huy những thành tích đã đạt được trong chặng đường 70 năm qua, với truyền thống đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố phấn khởi, tự hào, không ngừng đổi mới vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, góp phần xây dựng Thủ đô thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh, hiện đại.

                                                                                Vũ Quang Chinh

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐNDTP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  98 người đã bình chọn
  Thống kê: 480.701
  Online: 37