Tại buổi tiếp, bà Công Thị Lịch, địa chỉ: số 106 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đề nghị thực hiện Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND quận Cầu Giấy về việc giải quyết, bố trí cho gia đình căn hộ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình để thực hiện Dự án đầu tư công trình Thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chức năng có liên quan, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân kết luận: Năm 2010, khi thực hiện Dự án đầu tư công trình Thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II đã lấy 361,15m2 diện tích đất đang sử dụng của hộ gia đình bà Công Thị Lịch, ở tổ 31 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. UBND quận Cầu Giấy đã thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. UBND Thành phố chấp thuận phương án cho gia đình bà Công Thị Lịch được mua 01 căn hộ tái định cư tại văn bản số 1133/UBND-TNMT ngày 21/02/2014 và văn bản số 5461/UBND-XDGT ngày 24/7/2014. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện gia đình bà Công Thị Lịch không đồng ý với diện tích căn hộ được mua.

Đề nghị liên ngành: Sở Xây dựng, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố và UBND quận Cầu Giấy thống nhất phương án trình UBND Thành phố phê duyệt phương án bố trí bán 01 căn hộ tái định cư đối với gia đình bà Công Thị Lịch trước ngày 10/10/2017. Đề nghị UBND Thành phố xem xét tờ trình của liên ngành về việc bố trí bán 01 căn hộ tái định cư đối với gia đình bà Công Thị Lịch để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân. Thời gian giải quyết xong và báo cáo kết quả thực hiện tới Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 30/10/2017..

Ngoài ra Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố giao Văn phòng HĐND Thành phố,  Ban Pháp chế HĐND Thành phố, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc./.

Toàn văn thông báo kết luận xem tại đây

Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  89 người đã bình chọn
  Thống kê: 421.603
  Online: 15