Theo đó, mức giao dự toán của HĐND huyện Thạch Thất là cao hơn khá nhiều so với mức giao của Thành phố. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 220.703 triệu đồng, bằng 110% Kế hoạch thành phố giao và 38% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 2017 đạt 341.408 triệu đồng, bằng 170% dự toán Thành phố giao và chỉ bằng 59% dự toán huyện giao, tuy vượt thu ngân sách nhà nước nhưng lại chưa đạt chỉ tiêu ngân sách huyện giao.

Đại biểu Nguyễn Nguyên Quân, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố, thành viên đoàn giám sát có ý kiến: Với thế mạnh về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa huyện, bên cạnh việc huyện Thạch Thất tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp này cần tập trung vào công tác quy hoạch các cụm công nghiệp trong tổng thể quy hoạch chung của Thành phố và của huyện, quan tâm nhiều hơn đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý các nguồn gây ô nhiễm, giải quyết tận gốc vấn đề rác thải công nghiệp.

Theo báo cáo của huyện Thạch Thất, trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đã tổ chức triển khai thi công 20/41 dự án xây dựng nông thôn mới để phấn đấu đến hết năm 2017 hoàn thành mục tiêu 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ cấp GCN quyền sử dụng đất ở trong 9 tháng đạt 88,9% KH năm; giải quyết tồn tại vướng mắc, cấp 258 GCN đất nông nghiệp, nâng tổng số GCN đất nông nghiệp đã cấp lên 12.305 đạt tỷ lệ 100% số phải cấp, trao 1.445 GCN đã cấp, xác nhận đăng ký đất đai đối với 2.545 thửa cho nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Thành ủy, Huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Thành phố; đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2018 (vòng 1); kế hoạch tài chính 3 năm theo hướng dẫn của Thành phố. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 197, 138, phân công, quán triệt tới các đơn vị để triển khai thực hiện các vụ việc phức tạp; thực hiện tốt công tác văn hóa - xã hội, an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Qua báo cáo của huyện, của xã Phú Kim cho thấy các xã, thị trấn thực hiện tốt chỉ đạo của Huyện; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị huyện cần khắc phục một số tồn tại như: 9 tháng đầu năm tiến độ giải ngân vốn đầu tư thấp mới đạt 43% kế hoạch vốn giao; tỷ lệ đơn thư kéo dài, quá hạn còn chiếm tới 19,2% chưa được giải quyết; Công tác quản lý trật tự đô thị chưa có nhiều chuyển biến tích cực, việc duy trì sau xử lý còn gặp nhiều khó khăn, tái phạm còn nhiều, chưa được xử lý triệt để; công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, VSMT chưa quyết liệt; xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm chưa triệt để.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong giai đoạn cuối năm 2017, huyện tập trung thực hiện một số nội dung: (1) Chỉ đạo thu ngân sách theo dự toán mặc dù dự báo hoàn thành dự toán; tăng cường công tác thu nợ thuế, phí; (2) Chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh công tác giải ngân các dự án đầu tư đầu tư công từ ngân sách Huyện, điều chỉnh kế hoạch 2017 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách năm 2018 đảm bảo theo đúng nguyên tắc định hướng phân bổ ngân sách đã được Thường trực HĐND Thành phố thống nhất với UBND Thành phố tại Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 19/9/2017; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công 2018 của quận theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố. Tăng cường công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành. (3) Tập trung giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn. (4) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn những tháng cuối năm. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, VSMT. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ công tác vệ sinh môi trường. (5) Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

HOÀNG SƠN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  97 người đã bình chọn
  Thống kê: 480.609
  Online: 13