Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Phạm Xuân Phương vừa ký quyết định thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Tất Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng Đoàn; ông Hồ Việt Hùng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Phó Đoàn. Cùng các thành viên: Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Dương Vãn Thay, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Đỗ Thị Diễm Hằng, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Nguyễn Quốc Ân, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Đỗ Thị Hương, thành viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Hoàng Hải, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Tống Minh Kiều, Phó Văn phòng HĐND - UBND huyện và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia Đoàn giám sát.

Đoàn giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2017 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện; Đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2017. Đồng thời, đánh giá công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nám 2018.

Theo kế hoạch, các đơn vị thuộc đối tượng giám sát là các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng báo cáo theo đề cương của Đoàn giám sát và gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 10/10/2017. Đoàn giám sát sẽ giám sát qua báo cáo và làm việc trực tiếp tại các đơn vị được giám sát trong thời gian từ ngày 12/10/2017 đến ngày 26/10/2017.

Toàn văn quyết định xem tại đây

QUỐC THỊNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  97 người đã bình chọn
  Thống kê: 480.611
  Online: 14