Đó là báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2017; Dự toán và dự thảo nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018; Tờ trình, Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự thảo nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2018; Thông báo của Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; Báo cáo công tác năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Báo cáo công tác năm 2017, chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HDDND huyện; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện theo lĩnh vực được phân công....

Trên cơ sở xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm, Đại biểu HĐND huyện thực hiện quyền chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ tiến hành xem xét việc miễn nhiệm và bầu chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2017.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp để HĐND huyện quyết định các vấn đề bằng việc biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Về công tiếp xúc cử tri, thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2017 tại các đơn vị bầu cử hoặc theo Tổ đại biểu HĐND huyện.

Hoài Lưu (Trung tâm Văn hóa - TT&TT Chương Mỹ)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.226
  Online: 22