Trong năm 2017, cán bộ và nhân dân thôn Vật Lại 2 đã tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cán bộ và nhân dân ở đây đây đã thâm canh lúa có hiệu quả, với năng suất lúa bình quân đạt 80 tạ/ha, nhiều hộ đã đầu tư vào chăn nuôi gia cầm, sản xuất kinh doanh dịch vụ, số hộ nghèo hiện cuối năm 2017 của thôn chỉ còn 6,58%. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đã xây dựng lại Đình làng xóm Nội, xóm Chùa, bê tông hóa đường làng ngõ xóm. Thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội, mừng thọ ở thôn Vật Lại 2 có nhiều chuyển biến, các hộ ở đây không tổ chức phô trương, lãng phí, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, giảm ăn uống, từ khao thọ dần chuyển sang mừng thọ, tổ chức trong nội bộ con cháu… Năm 2017, số hộ đạt gia đình văn hóa của thôn đạt hơn 87%. Nhân dân ủng hộ được hơn 10 triệu đồng vào việc xây dựng các loại quỹ, do các cấp phát động. Cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ngày một đi vào chiều sâu.

Về dự ngày hội, đồng chí Chu Văn Liên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã chúc mừng những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Vật Lại 2 đã đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017, mong muốn cán bộ và nhân dân ở đây, cần tiếp tục nỗ lực thực hành tiết kiệm hơn nữa trong việc cưới, tang, mừng thọ, lễ hội, các gia đình tiếp tục quan tâm hơn nữa trong bồi dưỡng nhân cách thế hệ trẻ, bảo vệ môi trường, phát triển mạnh ngành nghề dịch vụ, đưa kinh tế trong thôn phát triển mạnh hơn nữa, giải quyết mâu mắc trong nhân dân ngay tại cơ sở….

Nhân dịp này, có 5 hộ nghèo trong khu dân cư được Mặt trận tổ quốc huyện Ba Vì tặng quà.

Hồng Đạt (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Vì)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.194
  Online: 19