Đồng chí Nguyễn Trung Thuận, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì buổi giám sát tại UBND huyện Hoài Đức. Theo báo cáo của UBND huyện Hoài Đức, từ đầu năm 2017 đến nay đã nhận được 31 ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào một số vấn đề về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống chiếu sáng, thực hiện kiên cố hóa ngõ xóm theo quyết định 17 của UBND hành phố Hà Nội về chương trình Nông thôn mới; Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường, công tác tiêu thoát nước thải khu dân cư… Sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Kết quả đã xem xét, giải quyết được 23/31 ý kiến kiến nghị của cử tri, còn 8 kiến nghị đang được các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, Thường trực HĐND huyện Hoài Đức yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu và tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại nơi trúng cử, để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. UB MTTQ huyện cần nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri và tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát, nhất là việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, tạo niềm tin và đáp ứng nguyện vong của cử tri trong huyện.

Tại xã Sơn Đồng, đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Đăng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, đã giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND xã Sơn Đồng, xã đã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2030. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân luôn được quan tâm, đã cấp được 1.198 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân, đạt xấp xỉ 90% số thửa đủ điều kiện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 1.462 hộ, đạt 93%. Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã Sơn Đồng đã có 4 trường hợp vi phạm xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, với tổng diện tích vi phạm 384 mét vuông , xã đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 2 trường hợp. Còn lại 2 trường hợp, xã đang hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục sử lý trong thời gian tới.

Thường trực HĐND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo  xã Sơn Đồng, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và sử lý các trường hợp vi phạm, không để phát sinh vi phạm và tái vi phạm; có kế hoạch cụ thể quy hoạch đất xây dựng nhà văn hóa các khu dân cư; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Hoài Đức tiếp tục có buổi giám sát tại xã Minh Khai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017. Theo báo cáo của UBND xã Minh Khai, năm 2017 tổng giá trị sản xuất của xã ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, bình quân thu nhập ước đạt 44,3 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được thực hiện khá tốt, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được 1427/1547 thửa, đạt 92,2% số thửa đủ điều kiện. Có 3 trường hợp vi phạm Luật đất đai, đã được xử lý dứt điểm, không có trường hợp nào tái vi phạm. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản được quan tâm thường xuyên, đã xây dựng công trình đường liên thôn, hệ thống tiêu thoát nước thải của xã và một số công trình phục vụ đời sống dân sinh tại thôn Minh Hiệp 1 và thôn Minh Hòa 2. Công tác văn hóa xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Hoài Đức đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã Minh Khai, đồng thời làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ và chỉ ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Hoàng Đức Cận (xã Đức Thượng – Hoài Đức)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  104 người đã bình chọn
  Thống kê: 521.900
  Online: 51