Sau khi đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Chủ tịch UBND Quận trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND Thành phố về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” trên địa bàn Quận Tây Hồ, đã có 13 ý kiến của đại diện cử tri các phường thuộc Quận góp ý kiến, kiến nghị với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ quận Tây Hồ về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” theo Chỉ thị số 01. Nội dung các ý kiến góp ý của đại diện cử tri đều ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 01, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã được nâng lên, kỷ luật lao động của cán bộ nghiêm túc hơn, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư bảo đảm đúng các quy định; Quận và UBND các phường đã tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tuy nhiên, cử tri tiếp tục có một số ý kiến, kiến nghị đề nghị lãnh đạo Quận, Phường tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn quận. Cụ thể như cần khắc phục ngay việc bỏ về giữa giờ hội nghị, cuộc họp; việc uống rượu, bia giờ trưa; việc hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc… Và đưa các nội dung này vào tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị, của cán bộ, công chức cuối năm.

Cử tri cũng phản ánh việc giải quyết các kiến nghị của cử tri còn chậm, đề nghị Lãnh đạo Quận, Phường tăng cường chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri và tổ chức đối thoại với nhân dân để nắm bắt và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn.

Cử tri đề nghị UBND Quận tiếp tục rà soát, nghiên cứu để tiếp tục giảm bớt các thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời tăng cường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, kịp thời phát hiện những bất cập để chỉnh sửa hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, thay thế cho phù hợp với các quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm làm nhiệm vụ ở nơi trực tiếp có giao dịch với nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cơ quan, các ngành từ Quận đến cơ sở trong việc giải quyết các công việc nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ.

Đề nghị Quận, Phường tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện công khai các thủ tục hành chính tại nơi sinh hoạt khu dân cư nhằm tạo điều kiện để nhân dân nghiên cứu thuận lợi hơn. Hiện nay ở một số địa bàn dân cư có sự điều chỉnh lại biển số nhà, ngõ, ngách nhưng chưa được điều chỉnh khớp với sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở và một số giấy tờ tuỳ thân khác gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính. Cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ nhằm phục vụ nhân dân được tốt hơn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cử tri đề nghị các cấp uỷ, chính quyền từ Quận đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của Ủy ban kiểm tra Đảng, của Hội đồng nhân dân, Thanh tra Nhà nước... để tăng cường kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện những tấm gương sáng để nhân điển hình tiên tiến, đồng thời phê bình, xem xét xử lý đối với những cán bộ, công chức có thiếu sót, vi phạm.

Thường trực HĐND quận đề nghị UBND quận nghiên cứu, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kiến nghị của đại diện cử tri tại hội nghị tiếp xúc, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND Thành phố về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và nâng cao hiệu qủa công tác của chính quyền Quận và các Phương trên địa bàn.

QUỐC THỊNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  51 người đã bình chọn
  Thống kê: 123.177
  Online: 18