Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã báo cáo với cử tri huyện Thanh Oai về kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện trước kỳ họp thứ 5.

Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cử tri huyện Thanh Oai đã kiến nghị một số vấn đề như: đề nghị thành phố tiếp tục có chính sách quan tâm đến các Hợp tác xã nông nghiệp và đời sống của nhân viên Hợp tác xã. Có chế độ chính sách đặc thù cho Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cơ chế hộ hỗ trợ phát triển cây vụ đông của các huyện ngoại thành; xây dựng các mô hình chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; Thành phố có chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nội đồng; có văn bản chỉ đạo Công ty thủy lợi La Khê nạo vét kênh mương cho nhân dân chuẩn bị sản xuất vụ Xuân.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Thanh Oai cũng đề nghị thành phố xây dựng lại cầu Phương Trung bởi cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho nhân dân đi lại; thành phố cần có nhiều giải pháp để làm giảm ổ nhiễm môi trường sông Đáy; nâng cấp đường điện cho hợp lý.

Trong công tác cải cách hành chính, cử tri huyện Thanh Oai cũng đề nghị thành phố rà soát lại các phần mềm quản lý tại cơ sở bởi nhiều phần mềm đang chồng chéo nhau; tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ cấp cơ sở; Trên lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin, thành phố cần tổ chức đăng ký theo nhu cầu của người học tại cơ sở.

Ngoài ra, Nhà nước và thành phố tiếp tục có chính sách quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở; chế độ thương bệnh binh, những người nhiễm chất độc hóa học, thanh niên xung phong; đẩy nhanh việc xét đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; Nhà nước và thành phố cần xem xét lại các xã cần có 2 phó chủ tịch xã bởi công việc cấp xã ngày càng nhiều nhưng cán bộ quản lý vẫn còn thiếu; tiếp tục điều chỉnh bổ sung Pháp lệnh 34 về bầu trưởng thôn...

Cử tri huyện Thanh Oai phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà đã trả lời một số ý kiến của cử tri liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp trên, Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV (đơn vị bầu cử số 14) đã tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của cử tri huyện Thanh Oai. Đồng thời cho biết, sẽ rà soát, nghiên cứu, báo cáo HĐND TP Hà Nội xem xét theo thẩm quyền trong Kỳ họp tới.

Theo hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.240
  Online: 26