Thu ngân sách tại Cục Thuế Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản vừa có văn bản chỉ đạo gửi Sở Tài chính Hà Nội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND Thành phố. Theo đó, HĐND Thành phố đã ban hành các Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016.

Đây đều là các nghị quyết quan trọng, chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực ngân sách, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố tổ chức thực hiện các Nghị quyết nêu trên của HĐND Thành phố.

MINH ĐỨC

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.191
  Online: 18